მთავარი საიტის რუქა კონტაქტი
  
 
 
 
 

 
 
იურიდიული ცნობარი უნივერსიტეტის წესდება ბიბლიოთეკა გამომცემლობა სტუდენტური ცხოვრება გაზეთი “ბათუმის უნივერსიტეტი” საპატიო დოქტორები ემერიტუს-პროფესორები გაცვლითი პროგრამები
და სამეცნიერო გრანტები
სასარგებლო ბმულები ფოტოგალერეა დაცული დისერტაციები ელ. ფოსტასაჯარო სამართლის იურიდიული პირი
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
აკადემიური საბჭოს
დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №59
20 აპრილი 2011 წელი
ქ.ბათუმი

რსუ-ს აკადემიური პერსონალისა და მეცნიერ-თანამშრომელთა მიერ შესრულებული სამეცნიერო ნაშრომების საექსპერტო კომისიის შექმნის შესახებ

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 21-ე მუხლის, რსუ-ს წესდების მე-8 მუხლის, „მეცნიერების, ტექნოლოგიებისა და მათი განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონის საფუძველზე აკადემიურმა საბჭომ

დაადგინა:

1. „რსუ-ს აკადემიური პერსონალისა და მეცნიერ-თანამშრომელთა მიერ შესრულებული სამეცნიერო ნაშრომების საექსპერტო კომისიის შექმნის შესახებ” რსუ–ს აკადემიური საბჭოს 2010 წლის 23 დეკემბრის №147 დადგენილების ძალადაკარგულად ცნობის თაობაზე.

2. შეიქმნას რსუ-ს აკადემიური პერსონალისა და მეცნიერ-თანამშრომელთა მიერ შესრულებული სამეცნიერო ნაშრომების საექსპერტო კომისია შემდეგი შემადგენლობით:
1) ალიოშა ბაკურიძე - სრული პროფესორი, უნივერსიტეტის რექტორი, საექსპერტო კომისიის თავმჯდომარე;
2) ნათელა წიკლაშვილი - ასოცირებული პროფესორი, რექტორის მოადგილე სამეცნიერო მუშაობის დარგში, თავმჯდომარის მოადგილე;
3) მერაბ ხალვაში - ასოც. პროფესორი, რსუ-ს ხარისხის მართვის სამსახურის ხელმძღვანელი;

I. რსუ-ს სამეცნიერო ცენტრის აგრარული და მემბრანული ტექნოლოგიების მიმართულება:
მემბრანული ტექნოლოგიის მიმართულებით:
1. რაულ გოცირიძე _ ქმკ, მთ. მეცნ. თან., ინსტიტუტის დირექტორი;
2. ავთანდილ ცინცქილაძე _ ტმკ, უფ. მეცნ. თან.;

ქიმიისა და ქიმიური ტექნოლოგიის მიმართულებით:
1. ნარგიზ მეგრელიძე _ ქმკ, უფ. მეცნ. თან., დირექტორის მოადგილე
სამეცნიერო დარგში;
2. თინა ხარებავა _ ქმკ, მთ. მეცნ. თან., I განყოფილების უფროსი;
3. ნინო მხეიძე _ ქმკ, მთ. მეცნ. თან., II განყოფილების უფროსი;

მიმართულება _ ღვინის, ალკოჰოლური და უალკოჰოლო სასმელების ტექნოლოგია, ჩაის, სუბტროპიკული კულტურების გადამუშავების ტექნოლოგია, დაკონსერვების ტექნოლოგია:
1. გურამ პაპუნიძე _ ტმდ;
2. მერაბ არძენაძე _ ტექნ. მეცნ. აკად. დოქტორი;
3. მარინა კობახიძე _ ტექნ. მეცნ. აკად. დოქტორი.

მიმართულება _ ბიოქიმია, მიკრობიოლოგია, ფიტოპათოლოგია, ბიოტექნოლოგია:
1. გულნარა ვერულიძე _ ბიოლოგიის მეცნ. აკად. დოქტორი.
2. მაია ვანიძე _ ბიოლოგიის მეცნ. აკად. დოქტორი.

მიმართულება _ აგრონომია, სასოფლო-სამეურნეო ნედლეულის შენახვის ტექნოლოგიები, აგროქიმია:
1. ზურაბ მიქელაძე _ სმმ აკად. დოქტორი;
2. ნუნუ კუტალაძე _ სმმ აკად. დოქტორი;

III. რსუ-ს სამეცნიერო ცენტრის ფიტოპათოლოგიისა და ბიომრავალფეროვნების მიმართულებით:
მიმართულება _ გენეტიკა-სელექცია:
1. დავით ბარათაშვილი _ ბმდ, სრ. პროფ.;
2. ნელი ხალვაში _ სმმკ, უფ. მეცნ. თან.;

მიმართულება _ ინტროდუქცია-აკლიმატიზაცია:
1. მარიკა მეტრეველი _ ბიოლოგიის აკად. დოქტორი, მეცნ. თან.;

მიმართულება _ ადგილობრივი ფლორის კონსერვაცია:
1. ზურაბ მანველიძე _ სმმდ, მთ. მეცნ. თან., განყოფილების გამგე;
2. დავით გვიანიძე _ სმმდ, ასოც. პროფ.


IV. განათლებისა და მეცნიერებათა ფაკულტეტი

მიმართულება _ ლიტერტურათმცოდნეობა:
1. ნინო ფირცხალავა - სრ.პროფ., ილიას უნივერსიტეტი;
2. ირაკლი ცხვედიანი - სრ.პროფ., აკაკი წერეთლის სახ. უნივერსიტეტი;
3. ზურაბ კიკნაძე - სრ.პროფ., ილიას უნივერსიტეტი;
4. მირიან ებანოიძე - სრ.პროფ., აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;
5. ნანული კაკაურიძე - სრ.პროფ., აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;
6. დალი ფანჯიკიძე - სრ.პროფ., თსუ.;
7. საბა მეტრეველი - ლიტ.ინსტიტუტის მეცნ. თანამშრომელი;
8. ელგუჯა ხინთიბიძე - თსუ, სრ.პროფ.;
9. რისმაგ გორდეზიანი - თსუ, სრ. პროფ.;
10. ნანა ტონია – თსუ, ასოც. პროფ.;
11. თინა დოლიძე – თსუ, ასოც. პროფ.;
12. ნელი მახარაძე – პროფ., აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტი;
13. სოსო სიგუა - სრ.პროფ., ტექნიკური უნივერსიტეტი;
14. რამაზ ხალვაში - სრ.პროფ., რსუ;
15. შოთა ზოიძე - სრ. პროფ., რსუ;
16. მარინა გიორგაძე - სრ. პროფ., რსუ;
17. ავთანდილ ნიკოლეიშვილი - სრ.პროფ., აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;
18. თინა შიოშვილი – სრ. პროფ., რსუ.

მიმართულება _ ენათმეცნიერება:
1. ლალი ეზუგბაია - სრ.პროფ., ენათმეცნიერების ინსტიტუტი;
2. მარიამ მანჯგალაძე - პროფ., ენათმეცნიერების ინსტიტუტი;
3. იზოლდა ჩანტლაძე - მეცნ.დოქტორი, ენათმეცნიერების ინსტიტუტი;
4. მამია ფაღავა - სრ.პროფ., რსუ;
5. შუშანა ფუტკარაძე ემერიტუსი, რსუ;
6. მიხეილ ქამადაძე - სრ.პროფ., რსუ;
7. ირინა გოშხეთელიანი - სრ.პროფ., რსუ;
8. მარინა აროშიძე - სრ.პროფ., რსუ;
9. ავთანდილ არაბული - საქ. ეროვნ. აკად. წევრ-კორესპონდენტი, ენათმეცნიერების ინსტიტუტი;
10. თედორე უთურგაიძე - მეცნ. დოქტორი, ენათმეცნიერების ინსტიტუტი;
11. დამანა მელიქიშვილი - ემერიტუსი; თსუ;
12. რამაზ ქურდაძე - სრ.პროფ., თსუ;
13. ზურაბ ჭუმბურიძე - სრ.პროფ., თსუ;
14. რუბენ ენუქი - მეცნ. დოქტორი, ისრაელი;
15. ნანა გაფრინდაშვილი - ასოც.პროფ. თსუ;
16. მარიკა ოძელი - მეცნ.დოქტორი, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო;
17. კახა გაბუნია - ასოც.პროფ., თსუ;
18. ტარიელ ფუტკარაძე - სრ.პროფ., აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;
19. მანანა მიქაძე - სრ.პროფ., აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მიმართულება _ ხელოვნებათმცოდნეობა:
1. ნოდარ სუმბაძე - სრ.პროფ., სამხატვრო აკადემია;
2. ვასილ კიკნაძე - სრ.პროფ., თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტი;
3. ანა კლდიაშვილი - სრ.პროფ., სამხატვრო აკადემია;
4. ზაზა სხირტლაძე – სრ. პროფ., თსუ;
5. მაია ჭიჭილეიშვილი – სრ. პროფ., რსუ.

მიმართულება _ ისტორია:
1. მურმან პაპაშვილი - სრ.პროფ., საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტი;
2. ვასილ კაჭარავა - სრ.პროფ., თსუ;
3. ეკა ავალიანი - სრ.პროფ., თსუ;
4. ჯემალ შარაშენიძე - სრ.პროფ., თსუ;
5. თედო დუნდუა - სრ.პროფ, თსუ;
6. ლევან გორდეზიანი - სრ.პროფ., თსუ.
7. სერგო დუმბაძე – სრ. პროფ., რსუ;
8. კახა სურგულაძე – სრ. პროფ., რსუ;
9. მალხაზ სიორიძე – მეცნ. დოქტორი, რსუ სამეცნიერო ცენტრის ნ. ბერძენიშვილის. სამეცნიერო მიმართულება

მიმართულება _ ეთნოლოგია:
1. ქეთი ხუციშვილი - სრ.პროფ., თსუ;
2. თინა ღუდუშაური - სრ.პროფ., თსუ;
3. ნუკა აბაკელია- სრ. პროფ., ილიას უნივერსიტეტი;
4. ნუგზარ მგელაძე – სრ. პროფ.; რსუ;
5. ნოდარ კახიძე – მეცნ. დოქტორი, რსუ სამეცნიერო ცენტრის ნ. ბერძენიშვილის. სამეცნიერო მიმართულება

მიმართულება _ არქეოლოგია:
1. გურამ ლორთქიფანიძე - ემერიტუსი, თსუ;
2. გურამ გრიგოლია - სრ.პროფ., თსუ;
3. ვახტანგ ლიჩელი - სრ.პროფ. თსუ;
4. გურამ ყიფიანი - სრ.პროფ., ილიას უნივერსიტეტი;
5. შოთა მამულაძე – სრ. პროფ., რსუ;
6. ამირან კახიძე – ემერიტუსი, რსუ;
7. დათო მინდორაშვილი - ასოც.პროფ.
8. ნინო ინაიშვილი – აკად. დოქტორი,
9. გიორგი თავამაიშვილი – აკად. დოქტორი, რსუ სამეცნიერო ცენტრის ნ. ბერძენიშვილის. სამეცნიერო მიმართულება

მიმართულება - რუსული ფილოლოგია და კულტურათაშორისი კომუნიკაცია, თარგმანმცოდნეობა:
1. რაფაელ გუზმან ტირადო - გრანადის უნივერსიტეტის პროფესორი (ესპანეთი);
2. ლიუდმილა კუდრიავცევა - კიევის ეროვნული უნივერსიტეტის პროფესორი (უკრაინა);
3. ლიუდმილა შეპელევიჩი _ ვარშავის უნივერსიტეტის პროფესორი (პოლონეთი);
4. დავით გოცირიძე - თსუ, სრ. პროფ. (საქართველო);
5. ინდირა ძაგანია - სრ.პროფ., სოხუმის უნივერსიტეტი;
6. ირაიდა კროტენკო - სრ.პროფ., აკაკი წერეთლის სახ. უნივერსიტეტი; (საქართველო);
7. მარინა აროშიძე - სრული პროფესორი, რსუ.

მიმართულება _ გერმანისტიკა:
1. მარინა ანდრაზაშვილი - ასოც.პროფ., თსუ;
2. ციური ახვლედიანი - ემერიტუსი, თსუ;
3. მანანა ქუთელია - სრ.პროფ., სამედიცინო უნივერსიტეტი;
4. ნანა სტამბოლიშვილი –ასოც. პროფ., რსუ;
5. ანზორ აბუსერიძე –ასოც. პროფ., რსუ;
6. ნანა ბოლქვაძე – აკად. დოქტორი, რსუ.

მიმართულება _ ანგლისტიკა:
1. მანანა რუსეიშვილი - სრ.პროფ., თსუ;
2. თინათინ მარგალიტაძე - ასოც.პროფ., თსუ;
3. ნინო კირვალიძე - ემერიტუსი, ილიას უნივერსიტეტი;
4. მადონა მეგრელიშვილი - სრ.პროფ., აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;
5. მაკა ჩხეიძე – სრ. პროფ., საქ. ტექნ. უნივერსიტეტი.

მიმართულება _ რომანისტიკა:
1. ქეთევან ჯაში – სრ. პროფ., ილიას უნივერსიტეტი;
2. ნატალია სურგულაძე – ასოც. პროფ., რსუ;
3. ვიქტორია დიასამიძე – ასოც. პროფ., რსუ.

მიმართულება _ ფილოსოფია
1. მიხეილ მახარაძე - პროფ., რსუ;
2. გურამ თევზაძე - პროფ., თსუ;
3. სერგი ავალიანი - პროფ., თსუ;
4. ნაპო კვარაცხელია - პროფ, თსუ;
5. აკაკი ყულიჯანაშვილი - პროფ., თსუ;
6. გიორგი ბარამიძე –სრ. პროფ., თსუ;
7. ლელა ალექსიძე –სრ. პროფ., თსუ;
8. გული შერვაშიძე –სრ. პროფ., რსუ;
9. ლალი ზაქარაძე – სრ. პროფ., რსუ;
10. თენგიზ ირემაძე – სრ. პროფ., რობაქიძის უნივერსიტეტი.

მიმართულება _ პედაგოგიკა:
1. ლია მენთეშაშვილი _ სრ. პროფ., თბილისის უნივერსიტეტი;
2. ლია ინაიშვილი _ ასოც. პროფ., რსუ;

მიმართულება _ ფიზიკური კულტურა:
1. ავთანდილ ქემხაძე _ სრ. პროფ., რსუ;
2. შოთა ბუაძე _ სრ. პროფ., ილიას უნივერსიტეტი.

მიმართულება _ მათემატიკა:
1. ვლადიმერ ბალაძე _ სრ. პროფ. რსუ;

მიმართულება _ კომპიუტერულ მეცნიერებები:
1. იბრაიმ დიდმანიძე _ სრ. პროფ., რსუ;

მიმართულება _ ფიზიკა:
1. ჟუჟუნა დიასამიძე _ სრ. პროფ., რსუ;
2. ნუგზარ ღომიძე _ სრ. პროფ., რსუ;
3. ლალი კალანდაძე _ ასოც. პროფ., რსუ;
4. ზაურ გამიშიძე _ ასოც. პროფ., რსუ;

მიმართულება _ ბიოლოგია:
1. ანზორ დიასამიძე _ ემერიტუსი, რსუ;
2. ქეთევან დოლიძე _ სრ. პროფ., რსუ;
3. დავით ბარათაშვილი _ სრ. პროფ., რსუ;
4. მურმან დავითაძე _ ემერიტუსი, რსუ;
5. ნათელა ვარშანიძე _ ასოც. პროფ., რსუ;
6. რევაზ ზოსიძე _ ემერიტუსი, რსუ;
7. თემურ გოგმაჩაძე _ ემერიტუსი, რსუ;
8. მარინა ქორიძე _ ასოც. პროფ., რსუ;
9. გუგული დუმბაძე _ ასოც. პროფ., რსუ;
10. ლეილა ახვლედიანი _ ასოც. პროფ., რსუ;

მიმართულება _ ქიმია:
1. ალეკო კალანდია _ სრ. პროფ., რსუ;
2. ირინა ბეჟანიძე _ სრ. პროფ., რსუ;
3. ნატო დიდმანიძე _ ასოც. პროფ., რსუ;

მიმართულება _ გეოგრაფია:
1. ანთაზ ქიქავა _ სრ. პროფ., რსუ;
2. მერაბ ფუტკარაძე _ ასოც. პროფ., რსუ;
3. საშა ხორავა _ ასოც. პროფ., რსუ;

მიმართულება _ ზოგადი ქირურგია:
1. გივი ცეცხლაძე - სრ. პროფ., რსუ;
2. ზურაბ ჩომახაშვილი - ასოც. პროფ., რსუ;

მიმართულება _ თეორიული მედიცინა:
1. მერაბ ფუტკარაძე - მედიცინის მ/კ, რსუ;
2. ზურაბ ჩომახაშვილი - ასოც. პროფ., რსუ;

მიმართულება _ კლინიკური ქირურგია:
1. კახაბერ ქაშიბაძე - სრ. პროფ., რსუ;
2. აკაკი ბერიძე - ემერიტუსი, რსუ.
მიმართულება _ თერაპია:
1. შორენა ვაშაძე - ასოც. პროფ., რსუ;
2. სალომე ღლონტი - ასოც. პროფ., რსუ;


მიმართულება _ ფარმაცევტული მეცნიერებები:
1. ალიოშა ბაკურიძე - სრ. პროფ., თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი.

მიმართულება _ კრიტიკული მედიცინა:
1. ილია ნაკაშიძე - ასოც. პროფ., რსუ.
მიმართულება _ სტომატოლოგია:
1. ვაჟა ჩანტლაძე - სრ. პროფ., რსუ;
2. მზია ბაქრაძე - ასოც. პროფ., რსუ.


V. სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და
სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტი
მიმართულება _ ბიზნესის მართვა:
1. რევაზ მანველიძე - სრ. პროფ., რსუ;
2. ვაჟა ვერულიძე - სრ. პროფ., რსუ;
3. ვლადიმერ ღლონტი - სრ. პროფ., რსუ;

მიმართულება _ სამართალმცოდნეობა:
1. მურმან გორგოშაძე _ ასოც. პროფ., რსუ;
2. ომარ მახარაძე _ ასოც. პროფ., რსუ;

მიმართულება _ სოციალური მეცნიერებები:
1. ნოდარ ბარამიძე _ სრ. პროფ., რსუ;
2. გურამ ჩაგანავა _ სრ. პროფ., რსუ;
3. ირაკლი მანველიძე _ ასოც. პროფ., რსუ;

VI. საინჟინრო-ტექნოლოგიური ფაკულტეტი

მიმართულება _ სამოქალაქო და სამრეწველო მშენებლობა:
1. ლერი ზამბახიძე _ ასოც. პროფ., სტუ;
2. გიზო ფარცხალაძე _ სრ. პროფ, რსუ;
3. თეიმურაზ ქიქავა _ ასოც. პროფ., რსუ;
4. ინგუშა მშვენიერაძე _ პროფ, სტუ;
5. ბიჭიკო სურგულაძე _ ასოც. პროფ., სტუ;
6. ალეკო ლებანიძე _ ასოც. პროფ., სტუ;
7. შახი ბაქანიძე _ პროფ., სტუ;
8. მურმან კუბლაშვილი _ პროფ., სტუ.

მიმართულება _ ნავთობისა და გაზის ტექნოლოგია:
1. დავით ჩხაიძე _ ასოც. პროფ., რსუ;
2. ნორა მამულაიშვილი – ასოც. პროფ., რსუ;
3. ანზორ აფშილავა _ პროფ., სტუ;
4. ნანა ხუნდაძე _ პროფ, სტუ;

მიმართულება _ ტელეკომუნიკაცია:
1. ნუგზარ ჭედია _ ასოც. პროფ., რსუ;
2. ენვერ ხალვაში – პროფ., რსუ;
3. ჯემალ ბერიძე _ პროფ., სტუ;
4. თამაზ კუპატაძე _ პროფ., სტუ;


მიმართულება _ გადაზიდვების ორგანიზაცია და მართვა:
1. ინდიკო აბაშიძე _ სრ. პროფ., რსუ;
2. მურმან ცეცხლაძე _ ასოც. პროფ., რსუ;
3. გიორგი აბრამიშვილი _ პროფ., სტუ;
4. ჯუმბერ იოსებიძე _ პროფ., სტუ;
5. ზურაბ ბოგველიშვილი _ პროფ., სტუ.

VII. აგრარული ტექნოლოგიებისა და ეკოლოგიის ფაკულტეტი
მიმართულება _ სატყეო საქმე:
1. ვანო პაპუნიძე _ სმმდ, საქ. მეცნ. აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი, სრ. პროფ., რსუ;
2. დავით გვიანიძე _ სმმდ, ასოც. პროფ., რსუ;

მიმართულება _ აგროტექნოლოგია:
1. რეზო ჯაბნიძე - სმმდ, სრ. პროფ. რსუ;
2. შოთა ლომინაძე _ სმმდ, ასოც. პროფ. რსუ;

მიმართულება _აგროინჟინერია:
1. იური ძირკვაძე _ სმმკ, სრ. პროფ., რსუ;
2. მერაბ მამულაძე _ სმმკ, ასოც. პროფ., რსუ;

მიმართულება _ აგროეკოლოგია-მცენარეთა დაცვა:
1. ოთარ შაინიძე _ ბმდ, სრ. პროფ., რსუ;
2. ავთანდილ მურვანიძე _ სმმდ, ასოც. პროფ., რსუ.VIII.ტურიზმის ფაკულტეტი

მიმართულება_ ტურიზმი
1.როსტომ ბერიძე - სრ. პროფ. რსუ
2. ლარისა ყორღანაშვილი - ემდ, პროფ. თსუ

აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე, რექტორი ალიოშა ბაკურიძე
«««     
 
 
© ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შექმნის თარიღი: 01.09.2005 | ბოლო განახლება 31.08.2014
გვერდი იხილა 3 045 628 სტუმარმა
დამზადებულია საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა
და კომუნიკაციების სამსახურის მიერ