გამომცემლობა “ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი”

გამოცემები

ახალი წიგნები

ასწლოვანი სკოლა აბუსერისძეთა ნაფუძარზე
აჭარა - ტურისტულ-მხარეთმცოდნეობითი რესურსები
დაბრუნება
ენის დიგიტალური დოკუმენტირება
ნარინჯოვანთა ბიოლოგიური მრავალფეროვნება და გენეტიკური რესურსები საქართველოში
პედაგოგი, მეცნიერი, საზოგადო მოღვაწე
ფაჩხის სკოლა 100
აჭარული კილოს სალექსიკონო მასალები
გადასახადები და საგადასახადო დაბეგრვა
დავით მამულაძე 100
თავისა და კისრის მიდამოების კლინიკური ანატომია
კრებული IX


ლაზური ანდაზები და იდიომები
ლაზური ტექსტები
პეტრე უმიკაშვილი და ოსმალობისდროინდელი სამხრეთ საქართველო
სამართლის ფილოსოფიის საგანი, სისრტემა, ფუნქციები
საქართველოს არქეოლოგია II-III
საქართველოს დაცული ტერიტორიების სამართლებრივი მდგომარეობა
სტუდენტური ბიბლიოთეკა #10
სტუდენტური ბიბლიოთეკა #9
უნივერსიტეტის 80 წლის იუბილე
უსადენო ქსელების უსაფრთხოების მხარდამჭერი ავტომატიზებული სისტემების აგება
ფილოსოფიური ეტიუდები
ფსიქოლოგიური გამოკვლევები VIIქართული ენა უცხოელთათვის
ქართული ენა უცხოელთათვის
ქართული სამხედრო ხელოვნების ისტორია
შრომები X

შრომები XI
ძიებანი ქართული ფილოსოფიის თემებზე
ჭოროხის მხარე
ხალხური აგრარული კალენდარული წეს-ჩვეულებები აჭარაში
აჭარული საუნჯე I
გამონათლევი


დასვლეთევროპული და ამერიკული ლიტერატურის ისტორიის ძირითადი ტენდეციები
ზოგადი ჰისტოლოგია
კომპიუტერის არქიტექტურა და ორგანიზება
კრებული VIII
ნიშან-თვისებათა დამემკვიდრება ჩაის (Thea sinensis L) დიპლოიდურ და პოლიპლოიდურ ჰიბრიდებში
რუსეთი (სსრკ)XIX საუკუნის ბოლოს - XXI საუკუნის დასაწყისში
საქართველოს არქეოლოგია
ხაიასა: სომხური თუ ქართველური სამყარო
Histoire de la langue francaise
ალგებრა და რიცხვთა თეორია

ბათუმი წარსული და თანამედროვეობა IV
ნებისმიერი და ზნეობრივი ქცევის მიმართების პრობლემა
საერთაშორისო ტურიზმი


ქართველი ისტორიკოსები აღზრდის შესახებ

შესავალი რომანულ ფილოლოგიაში
ხმელეთის ეკოსისტემები

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
ნინოშვილის/რუსთაველის ქ. 35/32
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა