მართვის ორგანოები

რექტორის მოადგილე სასწავლო დარგში

სახელი და გვარი: თამარ სირაძე
აკადემიური თანამდებობა: პროფესორი
დაბადების თარიღი: 28.10.1965
მისამართი: ბათუმი, 26 მაისის ქ. #10/12, ბ.47
ელ-ფოსტა: tamar.siradze179@gmail.com /tamar.siradze@bsu.edu.ge
ტელეფონი: 599 36 36 30
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ფილოლოგი, ინგლისური ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი (მაგისტრთან გათანაბრებული);
განათლების მიმართულება, დარგი: ჰუმანიტარული მეცნიერებანი, ინგლისური ფილოლოგია
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ფილოლოგიის დოქტორი
განათლების მიმართულება, დარგი: ჰუმანიტარული მეცნიერებანი, ინგლისური ფილოლოგია
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: რელიგიის ისტორიის პედაგოგის კვალიფიკაცია ყველა ტიპის (უმაღ. პროფ. საშ.) სასწ. სწავლების უფლებით.
განათლების მიმართულება, დარგი: რელიგიათმცოდნეობა
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

ევროპული და ამერიკული ლიტერატურა, ლიტერატურათმცოდნეობა, ბიბლია და ლიტერატურა, ინგლისური ენა, მხატვრული თარგმანი, ენის სწავლების მეთოდოლოგია

სამუშაო გამოცდილება:
 • 2015 - დღემდე ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ევროპეისტიკის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი
 • 2013 - დღემდე  ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ევროპეისტიკის დეპარტამენტი პროფესორი
 • 2009 - 2013 -მდე ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ევროპეისტიკის დეპარტამენტის ასისტენტ პროფესორი
 • 2010 - დღემდე - ასოციაცია ”ატუ”, მთარგმნელი/თარჯიმანი
 • 2007- 2009 - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ევროპეისტიკის დეპარტამენტის ინგლისური ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი
 • 2006-2007 - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ევროპეისტიკის დეპარტამენტის უფროსი მასწავლებელი
 • 2008/9-2009/1 - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. საგარეო ურთიერთობათა დეპარტამენტის უფროსი
 • 2007-2008 - რსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის უცხოური ენების შესწავლის ცენტრ ”გლოსას” დირექტორი
 • 2006-2007 - რსუ რექტორის თარჯიმან-რეფერენტი
 • 2006 - დღემდე - რსუ ამერიკის შესწავლის ცენტრის დირექტორი
 • 2006 - დღემდე - ბათუმის ბოტანიკური ბაღი, მთარგმნელი
 • 2003-2006 - საერთაშორისო განათლებისა და ტრენინგის ბრიტანული კომპანია eti, ბათუმის ფილიალი, ინგლისური ენის მასწავლებელი
 • 1993-2006 - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის უცხო ენებისა და საზღვარგარეთის ლიტერატურის კათედრის მასწავლებელი
 • 1993-2006 - ბათუმის იოანე ღვთისმეტყველის სახელობის სასულიერო სემინარია, ინგლისური ენის მასწავლებელი
 • 1992-1996 - ბათუმის დამოუკიდებელი უნივერსიტეტი, ინგლისური ენის მასწავლებელი
 • 1992/8-1992/12 - ბათუმის პირველი პროფილური გიმნაზია, ინგლისური ენის მასწავლებელი
გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. თ. სირაძე, ”ეპიფანია ტ. ს. ელიოტის პოეზიაში”, IV საერთაშორისო კონფერენცია ამერიკათმცოდნეობაში, კონფერენციის მასალები, ქუთაისი, 2009, გვ. 156-164
 2. თ. სირაძე, ”ეპიფანია თანამედროვე ლიტერატურულ კრიტიკაში და მისი რომანტიკულ-თეოლოგიური საფუძვლები”,  საერთაშორისო კონფერენციის ”ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში” მასალები, II, ბათუმი, 2010, გვ. 27-30.
 3. თ. სირაძე, მ. გიორგაძე, ”ბიბლია, როგორც წყარო და ზეგავლენა”, საერთაშორისო კონფერენციის ”ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში” მასალები, II, ბათუმი, 2010, გვ. 175-181
 4. თ. სირაძე, „ეპიფანიის ფსიქოლოგიური ასპექტები“, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დაარსების 75 წლისადმი მიძღვნილი ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტთა I სამეცნიერო კონფერენცია, ბათუმი, 2010, გვ. 83-84
 5. თ. სირაძე, „ბიბლიური ფრაზეოლოგიზმების ინგლისურ-ქართული ლექსიკონი“, II საერთაშორისო სიმპოზიუმი ლექსიკოგრაფიაში, კონფერენციის მასალები, თბილისი, 2012, გვ. 150-151
 6. Т. Сирадзе, “Эпифания в романтической и модернистской литературе”, историко-филологические изыскания, Тбилиси, 2012, стр. 78-81
 7. T. Siradze, Towards a Typology of Literary Epiphanies, Homo Loquens, Georgian Multilingual Association, volume IV, Tbilisi, 2012, pp. 88-91
 8. თ. სირაძე, „მობი დიკი - თეთრი სიმბოლო“ - ჟურნალი „ინტელექტი“, XXI, თბილისი, 2012, გვ. 57-65
 9. თ. სირაძე, „ეპიფანია ინგლისურ ლიტერატურაში, ჯეიმზ ჯოისი და ტომას სტერნზ ელიოტი“, გამომცემლობა „ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“, ბათუმი, 2013 (მონოგრაფია)
 10. თ. სირაძე, “ედით უორტონის ნიუ იორკი“,VII საერთაშორისო კონფერენცია ამერიკისმცოდნეობაში - მასალები, ქუთაისი, 2014
 11. თ. სირაძე, „...და არც ერთ მოკვდავს არ აუხდია ჩემი საბურველი“ (პლუტარქოსი, ფრიდრიხ შულერი, ჰერმან მელვილი და გრიგოლ რობაქიძე), კონფერენცია „ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში - 2“ მასალები, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2014
 12. თ. სირაძე, ეპიფანია რომანტიკულ და მოდერნისტულ ლიტერატურაში, „მეცნიერება და ცხოვრება“, 1(9), თბილისი, 2014, გვ. 201-205
საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. საერთაშორისო კონფერენცია „კულტურა და ხელოვნება“, ბათუმი, 2014 წლის 28-29 მაისი; მოხსენება: „ჯორჯ ბერნარდ შო და იბსენიზმის კვინტესენცია“.
 2. VII საერთაშორისო კონფერენცია ამერიკისმცოდნეობაში, ქუთაისი, 2014 წლის 10-11 ოქტომბერი; მოხსენება: “ედით უორტონის ნიუ იორკი“.
 3. საერთაშორისო კონფერენცია „ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში - 2“, ბათუმი, 2014 წლის 24-26 ოქტომბერი; მოხსენება: „...და არც ერთ მოკვდავს არ აუხდია ჩემი საბურველი“ (პლუტარქოსი, ფრიდრიხ შულერი, ჰერმან მელვილი და გრიგოლ რობაქიძე)
 4. ამერიკისმცოდნეობის XIII ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია „შეერთებული შტატები და საქართველო: გუშინ, დღეს, ხვალ“, 2012, თბილისი; „ლიტერატურული ეპიფანიის ტიპოლოგიისათვის“
 5. ამერიკისმცოდნეობის XII ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია „ამერიკა: XXI საუკუნის გამოწვევები“, 2011, თბილისი; „ეზრა პაუნდი და ეპიფანია“
 6. საერთაშორისო კონფერენცია „მოდერნიზმი და პოსტმოდერნიზმი“, 2011, თბილისი; „ვირჯინია ვულფის „ყოფიერების მომენტები“ და „ხილვის მომენტები“
 7. II საერთაშორისო სიმპოზიუმი ლექსიკოგრაფიაში, 2010, ბათუმი; „ბიბლიური ფრაზეოლოგიზმების ინგლისურ-ქართული ლექსიკონი“
 8. საერთაშორისო კონფერენცია „ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში“, 2010, ბათუმი; ”ეპიფანია თანამედროვე ლიტერატურულ კრიტიკაში და მისი რომანტიკულ-თეოლოგიური საფუძვლები”; ”ბიბლია, როგორც წყარო და ზეგავლენა”
 9. IV საერთაშორისო კონფერენცია ამერიკისმცოდნეობაში, 2009, ქუთაისი; ”ეპიფანია ტ. ს. ელიოტის პოეზიაში”
საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. 2014-2016-''Strengthening the specific role of universities as LLL institutions, SSRULL''; 544251 TEMPUS-1-2013-1 GE-TEMPUS-JPHES
 2. 2012-2014 სტუდენტური კარიერული სერვისების განვითარება საქართველოში (CASEDE), TEMPUS, No530566-TEMPUS-SMGR (2012-3045/001-001)-P8; ექსპერტი
 3. 2011-2014-''აღმოსავლეთ ჭანეთის მატერიალური კულტურის ძეგლები'', შოთა რუსთაველის სამეცნიერო ფონდი, 17/02; დამხმარე პერსონალი, მთარგმნელი
 4. 2007-2009- ფაკულტატური განვითარების პროგრამა, ღია საზოგადოების ინსტიტუტი, აშშ, ნიუ-იორკის ნიუ სქულ უნივერსიტეტი (სალექციო კურსების მომზადება)

სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. 28 ნოემბერი, 2015,  უწყვეტი პროფესიული განვითარება“, ინგლისური ენის მასწავლებელთა კონფერენცია-ტრენინგი, ბრიტანეტის საბჭო, ETAG
 2. 12-13 სექტემბერი, 2014, საინფორმაციო ტექნოლოგიები საგანმანათლებლო შეფასებაში და საკლასო შეფასება“ - შავი ზღვის მესამე კონფერენცია-ტრენინგი, შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი, ბათუმი
 3. 18 მაისი , 2013, ინგლისური ენის მასწავლებელთა წახალისებისა და მხარდაჭერის კონფერენცია - ტრენინგი, ELF და ETAG , ბათუმი
 4. 9-10 ნოემბერი, 2012-ენები გლობალიზაციის ერაში და უცხოური ენის ონლაინ სწავლების მოდულები, ენის მასწავლებელთა ასოციაციების საერთაშორისო ფედერაცია (FIPLV) და საქართველოს მულტილინგვური ასოციაცია (MAG), ბათუმი
 5. 10–20 აგვისტო, 2012-საერთაშორისო საზაფხულო სკოლა ენათა ელექტრონულ დოკუმენტაციასა და ქართველოლოგიაში, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი
 6. 24 სექტემბერი, 2011- ორენოვანი ლექსიკოგრაფიის მნიშვნელობა ეცხო ენების სწავლებისათვის, ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 7. 20-24 ივნისი, 2011-ინგლისური ენის სწავლება, პოეზია და ფოლკლორი, 15-საათიანი კურსი, ლონდონის ინგლისური სკოლა Tti, ბრიტანეთის საბჭო
 8. 2007–2009- საფაკულტეტო განვითარების საგანმანათლებლო პროგრამა, ნიუ იორკი, ნიუ სქულ უნივერსიტეტი, ღია საზოგადოების ინსტიტუტი
 9. 2006-საზაფხულო პროგრამა აკადემიურ წერასა და კურიკულუმის განვითარებაში, სტამბული, ბილგის უნივერსიტეტი, ღია საზოგადოების ინსტიტუტი (აშშ)
უცხო ენების ცოდნა:

ქართული (მშობლიური), ინგლისური (ძალიან კარგად), რუსული (ძალიან კარგად), ფრანგული და ესპანური ლექსიკონით

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

Microsoft Word, Microsoft excel, Power point, Internet Explorer

 

უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
ნინოშვილის/რუსთაველის ქ. 35/32
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა