ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

ფაკულტეტის საბჭო

 1. ვლადიმერ ღლონტი           პროფესორი
 2. ასიე ცინცაძე             პროფესორი
 3. ვაჟა ვერულიძე         პროფესორი
 4. წიკლაშვილი ნათია  პროფესორი
 5. მანველიძე რეზო      პროფესორი
 6. მამულაძე გელა         პროფესორი
 7. გიორგი აბუსელიძე ასოც. პროფესორი
 8. დარეჯან ჩხუბაძე   ასოც.პროფ.
 9. ბესიკ  ბოლქვაძე      ასოც. პროფესორი
 10. ბესიკ  ბაუჩაძე          ასოც. პროფესორი
 11. ლელა ონიანი           ასოც. პროფესორი
 12. ცეცხლაძე მურმან   ასოც. პროფესორი
 13. აროშიძე პაატა         ასოც. პროფესორი
 14. გეჩბაია ბადრი         ასოც. პროფესორი
 15. ქათამაძე გულიკო   ასოც. პროფესორი
 16. ქათამაძე დავით      ასოც. პროფესორი
 17. ჩხაიძე ირმა              ასოც. პროფესორი
 18. ირინა ვაშაყმაძე       ასოც. პროფესორი
 19. ია მესხიძე     ასოც. პროფესორი
 20. რამინ ცინარიძე       ასისტ. პროფ.
 21. ლილით მელოიანი ასისტ. პროფესორი
 22. ირინა თავაძე           ასისტ. პროფესორი
 23. ჯემალ ანანიძე         ასისტ. პროფესორი
 24. ნატო რობიტაშვილი   ასისტ. პროფესორი
 25. მახარაძე ნანული    ასისტ. პროფესორი
 26. ჯაბნიძე ნატო           ასისტ. პროფესორი
 27. ცეცხლაძე ლეილა   ასისტ. პროფესორი
 28. ფუტკარაძე ნოდარ  ასისტ. პროფესორი
 29. თურმანიძე თამილა - ასისტენტი
 30. კონცელიძე ნინო - ასისტენტი
 31. თურმანიძე გვანცა - სტუდენტი
 32. პაპუნიძე ზურაბ - სტუდენტი
 33. კონცელიძე დავით - სტუდენტი
 34. დუმბაძე სალომე - სტუდენტი
 35. ირემაძე ლელა - სტუდენტი
 36. ბაგრატიონი გიორგი - სტუდენტი
 37. გორგილაძე ჯიმშერ - სტუდენტი

უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
ნინოშვილის/რუსთაველის ქ. 35/32
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა