აკადემიური საბჭოს 2023 წლის 29 მარტის სხდომის დღის წესრიგი

(სხდომის ჩატარების დრო: 14  სთ.)

1. ბსუ–ს აკადემიური პროცესის მონიტორინგის, სტუდენტთა გამოკითხვის შედეგებისა და ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ შემუშავებული შეფასების შედეგების, შენიშვნებისა და რეკომენდაციების დამტკიცების შესახებ.

(მომხს.: ბსუ-ს ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელი,

პროფ. ვლადიმერ ღლონტი)

2. ბსუ-ს ზოგიერთი ფაკულტეტის აკადემიური და მასწავლებელთა პერსონალის აკადემიურ (სამუშაო) დატვირთვებში საგამონაკლისო დაშვების შესახებ.

(მომხს-ები: ზუსტ მეცნიერებათა და განათლების ფაკულტეტის დეკანი,

პროფ. ლელა თურმანიძე;

ტექნოლოგიური ფაკულტეტის დეკანი,

პროფ. გიზო ფარცხალაძე;

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანი,

ასოც. პროფ. თეონა ბერიძე)

3. ბსუ-ს იურიდიული და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის „სამართალმცოდნეობის“ საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტ ანა ბერიძისთვის ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის დამტკიცების შესახებ.

(მომხს.: იურიდიული და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანი,

პროფ. ლევან ჯაყელი)

4. ბსუ-ს დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულის – ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტის 2022 წლის მუშაობის ანგარიშის მოსმენის თაობაზე.

(მომხს.: ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტის დირექტორი როინ მალაყმაძე)

5. ბსუ-ს იურიდიული და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 2022 წლის მუშაობის ანგარიშის მოსმენის თაობაზე.

(მომხს.: იურიდიული და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანი,

პროფ. ლევან ჯაყელი)

6. ბსუ-ს ზუსტ მეცნიერებათა და განათლების ფაკულტეტის 2022 წლის მუშაობის ანგარიშის მოსმენის თაობაზე.

(მომხს.: ზუსტ მეცნიერებათა და განათლების ფაკულტეტის დეკანი,

პროფ. ლელა თურმანიძე)

7. ბსუ-ს საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტის 2022 წლის მუშაობის ანგარიშის მოსმენის თაობაზე.

(მომხს.: საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტის დეკანი, პროფ. რუსუდან ხუხუნაიშვილი)

8. ბსუ-ს ტექნოლოგიური ფაკულტეტის 2022 წლის მუშაობის ანგარიშის მოსმენის თაობაზე.

(მომხს.: ტექნოლოგიური ფაკულტეტის დეკანი,

პროფ. გიზო ფარცხალაძე)

მიმდინარე საკითხები.

 


უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა