სტაჟიორთა მისაღები კონკურსი ბსუ-ს სტუდენტთა კარიერული განვითარების, კულტურისა და სპორტის დეპარტამენტში

კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ:

 • ბსუ-ს საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის მე-3 ან/და მე-4 სასწავლო წლის სტუდენტებს;
 • ბსუ-ს სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტებს;
 • ბსუ-ს კურსდამთავრებულებს.

სტაჟირების მსურველებმა 2023 წლის 11 აპრილიდან 24 აპრილის ჩათვლით ბსუ-კანცელარიაში, ან ბსუ-სტუდენტური პორტალით (portal.bsu.edu.ge), ან ბსუ-ოფიციალურ ელ. ფოსტაზე (info@bsu.edu.ge) უნდა წარმოადგინონ:

 • წერილობითი განცხადება სტაჟირების გავლის შესახებ (იხილეთ დანართი)
 • პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი
 • CV
 • ცნობა სტუდენტის სტატუსის შესახებ (აქტიური სტუდენტის სტატუსის შემთხვევაში) და სასწავლო პროცესის ელექტრონული მართვის სისტემიდან სასწავლო ბარათი, ხოლო კურსდამთვრებულებმა დიპლომისა და დიპლომის სტანდარტული დანართის ასლი
 • ერთი ფოტოსურათი (3X4)
 • სამოტივაციო წერილი

კონკურსის ეტაპები:

 • განცხადებების გადარჩევა
 • გასაუბრება

სტაჟიორთა შერჩევისას გაითვალისწინება:

 • აკადემიური მოსწრება და მოტივაცია
 • ინგლისური ენის ცოდნა
 • საოფისე კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა
 • თანაბარ პირობებში, სოციალური სტატუსი

კონკურსის წესით შეირჩევა 4 სტაჟიორი, რომლებიც 2 თვის განმავლობაში ნახევარ განაკვეთზე, სტუდენტთა კარიერული განვითრების, კულტურისა და სპორტის დეპარტამენტში გაივლიან სტაჟირებას ანაზღაურების გარეშე, რის შემდგომაც შესაძლებელია 1 წარმატებული სტაჟიორი დასაქმდეს დეპარტამენტში

ბრძანება

  განცხადების ფორმა

უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა