სტუდენტთა საყურადღებოდ, დაიწყო გარე მობილობის პროცესი!

სურათი
გარე მობილობის პროცესი!
 
1. სხვა უმაღლესი სასწავლებლებიდან ბსუ–ში მობილობის წესით ჩარიცხვის მსურველი სტუდენტი ვალდებულია სსიპ - განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის ელექტრონულ პორტალზე (www.students.emis.ge) გაიაროს რეგისტრაცია 2023 წლის 21 აგვისტოდან - 2023 წლის 7 სექტემბრის 18:00 სთ-მდე და გადაიხადოს მობილობის საფასური (40 ლარი) .
 
2. სტუდენტებმა, რომელთაც მოიპოვეს 2023-2024 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისთვის მობილობის წესით ბსუ-ს საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხვის უფლება, 2023 წლის 11-14 სექტემბერის (17:00-საათამდე) ჩათვლით ბსუ-ს ელექტრონულ მისამართზე - chancellery@bsu.edu.ge უნდა გადმოაგზავნონ შემდეგი დოკუმენტაცია:
 
ა) განცხადება;
ბ) პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის  ასლი;
გ) საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ჩარიცხვის ბრძანებისა და სტუდენტის სტატუსის განმსაზღვრელი ყველა სამართლებრივი აქტის დამოწმებული ასლი;
დ) სასწავლო ბარათის დამოწმებული ასლი/ცნობა სტუდენტის მიერ ათვისებული კრედიტების შესახებ;
ე) წვევამდელის სამხედრო-სააღრიცხვო მოწმობის ასლი (ან სამხედრო ბილეთი, ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
ვ) უცხო ქვეყანაში მიღებული განათლების აღიარების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
 
3. მობილობის პროცესში მონაწილე პირის მიერ ათვისებული კრედიტების აღიარების დასკვნის გაცნობის შემდეგ, მობილობის მსურველის თანხმობის შესახებ განცხადების და ხელშეკრულებების გაფორმება ან უარყოფის შესახებ განცხადების რეგიტრაცია იწარმოებს 2023 წლის 19-20 სექტემბერის 17:00 საათამდე.
 
მისამართი: ბათუმი, ნინოშვილის ქუჩა №35, პირველი სართული, ოთახი №20
 
დამატებითი ინფორმაციისათვის საკონტაქტო პირის ტელ: 577 44 54 00
 
  ბსუ-ში გადმოსვლის (გარე მობილობის) ვადები (N01-02/155, 21.08.2023)
  ბსუ-ში მობილობის (შიდა მობილობის) ადმინისტრირების წესი (N01-02/143, 01.08.2023)
  გარე მობილობის განცხადება
  თანხმობის განცხადება
  მობილობაზე უარის განცხადების ფორმა

უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა