ბსუ-ს აკადემიური საბჭოს 2023 წლის 05 სექტემბრის სხდომის დღის წესრიგი

სურათი

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი -

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის

აკადემიური საბჭოს 2023 წლის 05 სექტემბრის სხდომის

დღის წესრიგი:

(სხდომის ჩატარების დრო: 14  სთ.)

 

  1. 2023 წლის სექტემბერში ბსუ-ს აკადემიური პერსონალის შესარჩევი ღია კონკურსის ჩატარებისთვის საკონკურსო და სააპელაციო კომისიების შექმნის შესახებ.

(მომხს.: აკადემიური საბჭოს თავ-რე, რექტორი, პროფ. მერაბ ხალვაში)

2. ბსუ-ს აკადემიური პერსონალის აფილირების, აკადემიური დატვირთვის განსაზღვრისა და შრომის ანაზღაურების  წესის დამტკიცების შესახებ.

(მომხს.: რექტორის მოადგილე, პროფ. ანზორ ბერიძე)

3. ერთიანი ეროვნული გამოცდების/საერთო სამაგისტრო გამოცდების გავლის გარეშე სწავლის უფლების მქონე აბიტურიენტების/მაგისტრანტობის კანდიდატების/სტუდენტების ბსუ-ში ჩარიცხვის წესის დამტკიცების შესახებ.

(მომხს.: რექტორის მოადგილე, პროფ. თამარ სირაძე)

4. ,,ბსუ-ს იურიდიული და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის „საჯარო მმართველობის“ ბსუ-ს აკადემიური საბჭოს 2019 წლის 08 ივლისის  №06-01/68 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ.

(მომხს.: იურიდიული და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის

დეკანი, პროფ. ლევან ჯაყელი)

5. ,,ბსუ-ს იურიდიული და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის „სამართალმცოდნეობა“ დამტკიცების შესახებ“ ბსუ-ს აკადემიური საბჭოს 2020 წლის 29 მაისის  №06-01/28 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ.

(მომხს.: იურიდიული და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის

დეკანი, პროფ. ლევან ჯაყელი)

6. ,,ბსუ-ს იურიდიული და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის „სამართლის“ ბსუ-ს აკადემიური საბჭოს 2020 წლის 29 მაისის  №06-01/29 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ.

(მომხს.: იურიდიული და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის

დეკანი, პროფ. ლევან ჯაყელი)

მიმდინარე საკითხები.

 

 


უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა