გამოცხადდა რეგისტრაციია ბსუ-ს საერთო საცხოვრებელში სარგებლობის უფლების მოსაპოვებლად!

სურათი

გამოცხადდა რეგისტრაცია  ბსუ-ს სტუდენტების და პროფესიული სტუდენტების მიერ ბსუ-ს საერთო საცხოვრებელში თავისუფალ ადგილზე სარგებლობის უფლების მოპოვებისათვის:

     რეგისტრაციის პერიოდი -  2023 წლის 13 სექტემბრიდან 21 სექტემბრის ჩათვლით;

    რეგისტრაცია უნდა წარიმართოს შემდეგი წესით:

  1. ბსუ-ს პორტალზე რეგისტრირებული ბსუ-ს სტუდენტები, ასევე 2023 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგად ბსუ-ში ჩარიცხვის უფლებამოპოვებული პირები, ვინც დადგენილ ვადებში გაიარეს რეგისტრაცია და გააფორმეს ბსუ-სთან ხელშეკრულება,  უფლებამოსილნი არიან განახორციელონ ონლაინ რეგისტრაცია, რაც გულისხმობს მათ მიერ:

ა) ბსუ-ს პორტალზე მოდულის ,,ჩემი პროფილი“ შემადგენელი ველის ,,სოციალური ბარათი“ შევსებას/ინფორმაციის განახლებას და შესაბამისი დოკუმენტების ატვირთვას  (საცხოვრებელით სარგებლობის უპირატესი უფლების მქონე პირთა გამოვლენის მიზნისათვის);

ბ) ბსუ-ს პორტალის მოდულში  ,,რეგისტრაცია საერთო საცხოვრებელში 2023-2024 სასწავლო წლისათვის“ რეგისტრაციას (დადასტურება);

  1.  ბსუ-ს პროფესიული სტუდენტების მიერ ბსუ-ს საერთო საცხოვრებლით სარგებლობის უფლების მოსაპოვებლად წარმოდგენილი უნდა იქნეს  ,,ბსუ-ს საერთო საცხოვრებლით სარგებლობის  წესის“ შესაბამისად შევსებული განაცხადის ფორმა (წინამდებარე ბრძანების N1 დანართი), რომელშიც უნდა მიეთითოს „ბსუ-ს საერთო საცხოვრებლით სარგებლობის საფასურის განსაზღვრის შესახებ“ ბსუ-ს ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2022 წლის 4 მარტის №01-10/18 ბრძანების N1 დანართში აღნიშნული შეღავათის კატეგორია (არსებობის შემთხვევაში) და წარმოდგენილი უნდა იქნეს შესაბამისი დოკუმენტი.

სტუდენტური საცხოვრებელი შემდეგ ინფრასტრუქტურას მოიცავს.

  • დაცვის ოთახი
  • ადმინისტრაცია
  • სამრეცხაო-საშრობი
  • საკონფერენციო დარბაზი
  • ასევე საცხოვრებლის ბლოკები: ძირითადი, 4 სტუდენტზე გათვლილი ბლოკური პრინციპით, რომელსაც გააჩნია თავისი სველი წერტილი და სამზარეულო
  • შშმ პირებისთვის ადაპტირებული 3 ბლოკი - თითო თითოეულ სართულზე;
  • ლიფტი შშმ პირებისთვის.

დამატებითი კითხვების  არსებობის შემთხვევაში გთხოვთ, დაგვიკავშირდეთ: 577 17 70 29;

  საერთო საცხოვრებლით სარგებლობის წესი
  საერთო საცხოვრებლით სარგებლობის საფასური და შეღავათების კატეგორიები
  ბრძანება
  დანართი N1 - პროფესიული სტუდენტის განაცხადი საერთო საცხოვრებლის რეგისტრაციაზე

უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა