სწავლის საფასურის დავალიანების მქონე სტუდენტთა საყურადღებოდ!

სურათი

გაცნობებთ, რომ  საქართველოს პრემიერ მინისტრის ინიციატივის ფარგლებში, განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსა და უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებებს შორის გაფორმებული მემორანდუმის საფუძველზე, სწავლის საფასურის დავალიანების მქონე ბსუ-ს სტუდენტებს, რომლებსაც 2023 წლის 1 აგვისტოს მდგომარეობით ჰქონდათ ბსუ-ს სტუდენტის სტატუსი შეჩერებული და სტატუსის შეჩერებიდან არ გასულა 5 წელი, ჩამოეწერებათ (გაუნულდებათ) ფინანსური დავალიანება და 2023-2024 სასწავლო წლის პირველი სემესტრიდან ეძლევათ ბსუ-ს სასწავლო პროცესში დაბრუნების საშუალება.

სასწავლო პროცესში დაბრუნების მიზნით გატარდება შემდეგი ღონისძიებები:

ა) 2023-2024 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის სასწავლო პროცესში დაბრუნების მსურველ, სტატუსშეჩერებულ სტუდენტებს ელექტრონული რეგისტრაცია შეუძლიათ სტუდენტური პორტალის (https://portal.bsu.edu.ge) შესაბამისი მოდულის საშუალებით  - 2023  წლის 28 სექტემბრიდან  4 ოქტომბრის ჩათვლით;

ბ)  სასწავლო პროცესის მართვის დეპარტამენტის შესაბამისი პასუხისმგებელი პირის  მიერ,  ბსუ-ს პორტალის მოდულში რეგისტრირებულ სტატუსშეჩერებულ სტუდენტთა ელექტრონული განცხადებების ტექნიკური გადამოწმება და დადასტურება განხორციელდება -  2023  წლის 4 ოქტომბრის ჩათვლით;

გ) ამ პუნქტის  ,,ა’’ და ,,ბ’’ ქვეპუნქტით განსაზღვრული აქტივობების ფარგლებში გამოვლენილი ხარვეზის შემთხვევაში, სასწავლო პროცესში დაბრუნების მსურველის მიერ რეგისტრაციის კორექტირება განხორციელდება  - 2023  წლის  5 ოქტომბრის ჩათვლით;

დ)  ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელობით  საგანმანათლებლო პროგრამასთან თავსებადობისა და კრედიტების აღიარების დასკვნების მომზადება  და  ელექტრონული  ვერსიების (ხელმოწერილი და სკანირებული) ატვირთვა ბსუ-ს პორტალის მეშვეობით, მოდულის შესაბამის ველში - 2023  წლის  6 ოქტომბრის  ჩათვლით;

ე) სასწავლო პროცესში დაბრუნების მსურველის მიერ კრედიტების აღიარების დასკვნის გაცნობის შემდეგ ბსუ-ს პორტალის მოდულის საშუალებით თანხმობის ან უარყოფის ელექტრონულად დაფიქსირება და 2023-2024 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის საფასურის არანაკლებ 40%-ის გადახდა (პირველ ეტაპზე გადასახდელი საფასური)- 2023  წლის 7 ოქტომბრის ჩათვლით, ხოლო სწავლის საფასურის დარჩენილი ოდენობის გადახდა - მე-2 და მე-3 ეტაპზე, ბსუ-ს რექტორის ბრძანებით განსაზღვრული ვადების შესაბამისად;

  ბრძანება 01-02/185
  ბრძანება 01-02/189

უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა