აკადემიური საბჭოს 2024 წლის 22 იანვრის სხდომის დღის წესრიგი

(სხდომის ჩატარების დრო: 12 სთ.)

1. 2023-2024  სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის ბსუ-ს საგანმანათლებლო პროგრამებზე მობილობის/შიდა მობილობის კონტინგენტის განსაზღვრის შესახებ.

(მომხს.: სასწავლო პროცესის დეპარტამენტის უფროსი ამირან შარაძე)

2. ,,ბსუ-ს აკადემიური საბჭოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ ბსუ-ს აკადემიური საბჭოს 2016 წლის 23 სექტემბრის №81 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ.

(მომხს.: იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი ჟანა ჯიბლაძე)

3. ,,ერთიანი ეროვნული გამოცდების/საერთო სამაგისტრო გამოცდების გავლის გარეშე სწავლის უფლების მქონე აბიტურიენტების/მაგისტრანტობის კანდიდატების/სტუდენტების ბსუ-ში ჩარიცხვის წესის დამტკიცების შესახებ“ ბსუ-ს აკადემიური საბჭოს 2023 წლის  05 სექტემბრის №06-01/99 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ.

(მომხს.: რექტორის მოადგილე თამარ სირაძე)

4. ბსუ-ს ინტერნაციონალიზაციის პოლიტიკის შემუშავების შესახებ.

(მომხს.: სტრატეგიული განვითარებისა და საგარეო ურთიერთობათა

დეპარტამენტის უფროსი მარინე გიორგაძე;

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელი ვლადიმერ ღლონტი)

5. განათლების მიმართულებით ბსუ-ს სტრატეგიული დაგეგმვის, მონიტორინგისა და შეფასების მეთოდოლოგიის დამტკიცების შესახებ.

(მომხს.: პროფესიული პროგრამების მართვისა და უწყვეტი განათლების

ცენტრის დირექტორი მადონა მიქელაძე)

6. პროფესიული განათლების მიმართულებით ბსუ-ს განვითარების ერთწლიანი სამოქმედო გეგმის (2024 წლის) დამტკიცების შესახებ.

(მომხს.: პროფესიული პროგრამების მართვისა და უწყვეტი განათლების

ცენტრის დირექტორი მადონა მიქელაძე)

6. ბსუ-ს ტურიზმის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტების გერმანიაში სტაჟირების გავლის საორგანიზაციო ღონისძიებების შესახებ.

(მომხს.: ტურიზმის ფაკულტეტის დეკანი ირაკლი კორძაია)

მიმდინარე საკითხები.


უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა