აკადემიური საბჭოს 2024 წლის 1 თებერვლის სხდომის დღის წესრიგი

(სხდომის ჩატარების დრო: 14 სთ.)

1. „საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიზნობრივი სამეცნიერო-კვლევითი პროექტის შესარჩევი კონკურსის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ბსუ-ს აკადემიური საბჭოს 2016 წლის 09 ივნისის N36 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე.

(მომხს-ები: რექტორის მოადგილე, პროფ. ანზორ ბერიძე;

სამეცნიერო კვლევების სამსახურის უფროს თამარ მაჭუტაძე)

 

2. ბსუ-ს აკადემიური პერსონალის სამსახურში მიღების წესის განხილვის შესახებ.

(მომხს-ები: რექტორის მოადგილე, პროფ. ანზორ ბერიძე;

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელი ვლადიმერ ღლონტი)

 

3. ბსუ-ს სამეცნიერო პერსონალის სამსახურში მიღების წესის განხილვის შესახებ.

(მომხს-ები: რექტორის მოადგილე, პროფ. ანზორ ბერიძე;

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელი ვლადიმერ ღლონტი)

 

4. ,,ბსუ-ს სამეცნიერო პერსონალის  სამეცნიერო-კვლევითი  მუშაობის შეფასების წესის დამტკიცების შესახებ“ ბსუ-ს აკადემიური საბჭოს 2017 წლის 18 ივლისის N66 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ.

(მომხს-ები: რექტორის მოადგილე, პროფ. ანზორ ბერიძე;

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელი ვლადიმერ ღლონტი)

 

5. ბსუ-ს დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულის - აგრარული და მემბრანული ტექნოლოგიების ინსტიტუტის 2023 წლის სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის ანგარიშის მოსმენის თაობაზე.

(მომხს.: ინსტიტუტის დირექტორი ნინო მხეიძე)

 

6. ბსუ-ს დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულის - ფიტოპათოლოგიისა და ბიომრავალფეროვნების ინსტიტუტის 2023 წლის სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის ანგარიშის მოსმენის თაობაზე.

(მომხს.: ინსტიტუტის დირექტორი გურამ მემარნე)

მიმდინარე საკითხები.

 


უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა