საჯარო სამართლის იურიდიული პირი -ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2016 წლის 14 ივლისის სხდომის დღის წესრიგი

  1. აკადემიური საბჭოს სხდომის თავმჯდომარის არჩევის შესახებ.
  1. ბსუ-ს საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტზე პროფესორის  აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ;  
    (მომხს: ფაკულტეტის დეკანის მ. ქორიძე);
  1. ბსუ-ს საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტის მე-3 სასწავლო წლის სტუდენტის შორეულის სასწავლო პრაქტიკის ერთჯერადად ერთი სასწავლო წლის ვადით გადავადების თაობაზე.

(მომხს: ფაკულტეტის დეკანის მ. ქორიძე);

  1. „ბსუ–ს ბაკალავრიატის და მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამების სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის დამტკიცების შესახებ“ ბსუ-ს აკადემიური საბჭოს 2015 წლის 8 ოქტომბრის N111 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

 (მომხ. იურიდიული დეპარტამენტის უფროსის ჟანა ჯიბლაძე)


უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა