საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტი

შინაგანი მედიცინის დარგობრივი დეპარტამენტი

აკადემიური პერსონალი

სახელი და გვარი: შორენა ვაშაძე
აკადემიური თანამდებობა: ასოც. პროფესორი
ადმინისტრაციული თანამდებობა: კლინიკური თერაპიის დეპარტამენტის ასოც. პროფესორი
დაბადების თარიღი: 08.12.1959
მისამართი: ქ. ბათუმი, 26 მაისის 65
ელ-ფოსტა: Shorena.Vashadze@bsu.edu.ge
ტელეფონი: 577413466
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: მედიცინის მეცნიერებათა კანდიდატი
განათლების მიმართულება, დარგი: ჯანდაცვა, მედიცინა
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: მედიცინის დოქტორი
განათლების მიმართულება, დარგი: მედიცინა, ჯანდაცვა
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

მედიცინა

სამუშაო გამოცდილება:

-1.07.2013  წლიდან დღემდე-აჭარის  ა.რ.  ონკოლოგიური  ცენტრი.

-2009 წლის ოქტომბრიდან 2010 წლის ოქტომბრამდე - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ჯანდაცვის ფაკულტეტის ხარისხის სამსახურის უფროსი.

- 2008 წლის 5 დეკემბრიდან 2009 წლის 27 სექტემბრამდე შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. სასწავლო და სამეცნიერო პროგრამების მართვის დეპარტამენტის უფროსი. 

- 2006 დან - 2009წ. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო  უნივერსიტეტი,  ასოცირებული პროფესორი.

- 1997 . –დან შეთავსებით, 2006 წ. –დღემდე მუდმივი საშტატო ერთეულით. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. უფროსი მასწავლებელი.

- 1994 .- დან დღემდე მდე. ქ.ბათუმის სადიაგნოსტიკო და აღდგენითი მკურნალობის ცენტრი. 

-1992 . - დან 1993წ - მდე. ქ. გორის სარაიონთაშორისო პოლიკნინიკა ქ. გორი. ნევროპათოლოგი.

- 1985 - დან 1987 - მდე ქ. ჭიათურა, ქვაციხის საუბნო საავადმყოფო ქ. ჭიათურა მთავარი ექიმი.

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

 

 1. Shorena Vashadze Mariam Kekenadze, Clarissa Rocca, Valentina Turchetti, Sara Nagy, Nana Kvirkvelia, , Eka Kvaratskhelia, Maia Beridze, Rauan Kaiyrzhanov, Henry Houlden

Analysis of C9orf72 repeat expansions in Georgian patients with  lateral sclerosis (ALS)

2023/9/7   Journal  F1000Research  Volume12   Pages 11

 1. Sh Vashadze, M Kekenadze, E Nebadze, N Kvirkvelia, D Keratishvili, E Kvaratskhelia, M Beridze. RISK FACTORS OF AMYOTROPHIC LATERAL SCLEROSIS IN GEORGIA.2023/3/1  Journal  Georgian Medical News Issue336
  1. Pages.91-94
 2. Sh Vashadze, M Kekenadze, Prevalence of Cognitive Disorders and Depression in the Adjara Region, Georgia, Before and After the COVID-19 Pandemic Publication date. 2023/4/6. Journal. Georgian Biomedical news. Volume 1Issue. ISSN (Online): 2720-8796. Pages. 1-6    https://www.gbmn.org/copy-of-issue-1
 3. Sh V Vashadze, MD Kekenadze, Marina Shavianidze, DV Kajaia, FM Chikhradze

БОКОВО́Й (ЛАТЕРА́ЛЬНЫЙ) АМИОТРОФИ́ЧЕСКИЙ СКЛЕРО́З (БАС) и COVID-19 AMYOTROPHIC LATERAL SCLEROSIS (ALS) and COVID-19 Publication date, 2023.  Journal. Endless light in science. Issue. апрель

Pages, 486-489 cholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=gfDNaRIAAAAJ&sortby=pubdate&citation_for_view=gfDNaRIAAAAJ:RYcK_YlVTxYC

 1.  Sh V Vashadze, MD Kekenadze, Marina ShavianidzeDV Kajaia, FM Chikhradze

COGNITIVE DISORDERS IN ALS Publication date2023Journal

Endless light in science.Pages483-485 «Endless Light in Science»
6. Sh.Vashadze G.O.Shavianidze M.O.Shavianidze G.G.Lomidze master Treatment of deforming osteoarthritis with radon baths at the resort of Tskaltubo

2023/5  Journal  Endless light in science, 2023•cyberleninka.ru   Volume   4   Issue Pages  1-6   https://cyberleninka.ru/article/n/treatment-of-deforming-osteoarthritis-with-radon-baths-at-the-resort-of-tskaltubo/viewer

 1. SHORENA VASHADZE MARIAM KEKENADZE,  THE AMYOTROPIC LATERAL SCLEROSIS AND FUNCTIONAL RATING SCALE (ALSFRS)2023/5/23   Journal  EXPERIMENTAL AND CLINICAL    GEORGIAIssue 2 ISSN: 1512-0392. E-ISSN: 2667-9736 https://journals.4science.ge/index.php/jecm/article/view/1792
 2.  Shorena Vashadze Mariam Kekenadze, Maia Beridze, Nana Kvirkvelia, Elene Nebadze,

 N° 52–NMJ in ALS. Is there more to follow?

2023/6/1  Journal  Clinical Neurophysiology  Volume  150  Pages  e88

 1. . Vahadze SH.kekenadze M

THE AMYOTROPIC LATERAL SCLEROSIS AND DEPRESSION

2023/6, Journal   EXPERIMENTAL & CLINICAL MEDICINE GEORGIA   Volume   2   IssueISSN: 1512-0392 E-ISSN: 2667-9736, Pages 1-6   Publisher  https://journals.4science.ge/index.php/jecm/article/view/1792

 1.  Vashadze S. kekenadze M Beridze M Kvirkvelia N

Identification of Amyotrophic Lateral Sclerosis Using Functional Sca

2023/9   Journal, Acta Neurophysiologica    Volume   4  Issue 6  Pages   1-3

https://academicstrive.com/ANPL/ANPL180035.pdf

10. S Vashadze M Kekenadze, N Kvirkvelia, M Beridze, E Nebadze

WE-150. Role of neuromuscular junction discharges in the pathophysiology of ALS Clinical Neurophysiology 141, S74  2022

11. S Vashadze M Kekenadze, C Rocca, R Kaiyrzhanov, S Nagy, N Kvirkvelia, Analysis of C9orf72 repeat expansions in Georgian patients with ALS2022

 1.   S Vashadze M KEKENADZE, N TSINTSADZE, N TSINTSADZE, S BRUNJADZE,

DEMENTIA IN PATIENTS WITH EPILEPSY . EXPERIMENTAL AND CLINICAL MEDICINE GEORGIA  2022

 
 1. 2022
 1. S Vashadze    M KEKENADZE, N TSINTSADZE, N TSINTSADZE, LIA SAGINADZE,. COVID INFECTION AND GUILLAN-BARRE SYNDROME   EXPERIMENTAL AND CLINICAL MEDICINE GEORGIA   2022
 2.  S Vashadze, M Kekenadze, S Brunjadze     Серотонін і епілепсія    EMERGENCY MEDICINE 18 (2), 55-57. 2022
 3.  S Vashadze, M Kekenadze, S Brunjadze, A Chikhradze, S Katamadze,. Характеристика деменції у хворих на цукровий діабет. EMERGENCY MEDICINE 18 (1), 69-71. 2022
 1.  S Vashadze,  N Tsinitsandze Coronovirus ad stroke. Journal | EXPERIMENTAL & CLINICAL MEDICINE GEORGIA 5, 96-97
 2.  S Vashadze,  at  all  SH Katamadze. Depression and Dementia in Patients with Parkinson’s Disease. Indian Journal of Neurology 3 (Issue 1 - 2022), 1-3
 3. S Vashadze,  and  at  all anxiety -f prognostic marker of ALS. Europiean journal ofneurology 29.  2022
 4. S Vashasdze. STROKE AND LEUKOCYTES: Print version was published: EXPERIMENTAL & CLINICAL MEDICINE N 5 (2013) EXPERIMENTAL AND CLINICAL MEDICINE GEORGIA, 12-13.  2021
 5. S Vashadze. ABOUT DEMENTIA: Print version was published: EXPERIMENTAL & CLINICAL MEDICINE N 4 (2017). EXPERIMENTAL AND CLINICAL MEDICINE GEORGIA, 75-76 2021
 6.  S Vashadze. ABOUT STROKE: Print version was published: EXPERIMENTAL & CLINICAL MEDICINE N 4 (2016). EXPERIMENTAL & CLINICAL MEDICINE GEORGIA, 40-42  2021
 7. S Vashadze, M Artmeladze. DEPRESSION AND CANCER: Print version was published: EXPERIMENTAL & CLINICAL MEDICINE N 4 (2014). EXPERIMENTAL AND CLINICAL MEDICINE GEORGIA, 43-45 2021
 8. S Vashadze, M Artmeladze. PANIC ATTACKS AND CANCER: Print version was published: EXPERIMENTAL & CLINICAL MEDICINE N 4 (2015) EXPERIMENTAL & CLINICAL MEDICINE GEORGIA, 72-75. 2021
 9. , S Vashadze, S BrunjadzeK Dolidze, M Artmeladze. DEMENTIA IN ONCOLOGICAL PATIENTS: Print version was published: EXPERIMENTAL & CLINICAL MEDICINE N 5 (2018)
  1. EXPERIMENTAL & CLINICAL MEDICINE GEORGIA, 79-83  2021
 1. M Kekenadze, N Kvirkvelia, M Beridze, S Vashadze, E Kvaratskhelia

CLINICAL CHARACTERISTICS OF ALS IN GEORGIAN PATIENTS.. Georgian Medical News, 71-75  2021

 1. M Kekenadze, M Beridze, N Kvirkvelia, S Vashadze

ALS-A Multisystem disorder EUROPEAN JOURNAL OF NEUROLOGY 28, 776-776  2021

 1. S Vashadze S brunjadze, SVK Dolidze

Depression in Oncological Patients-A Study.International journal of life sciences (IJLS), 60-62;2021

 1. S Vashadze and  at  all Case Report . Early-onset ALS with uusual MRI signs

VSMBM Kvirkvelia N

Journal jf Neuromuscular Diseases 8, 136.  2021

 1. S Vashadze and  at  all MND or notonly ?That is a queston

Amiotrophic lateral sclerosis and frontotempomporal degeneration 22 2  2021

 1.  S Vashadze and  at  all ALS/MND (32nd International Symposium on ALS/MND):

Journal of Neuromuscular Diseases 8 (S3–S171 DOI 10.3233/J), 136  2021

 1. S Vashadze and  at  all Cognitive changes in Georgian patients with amyotrophic lateral sclerosis

Amyotrophic Lateral Sclerosis and FTD, 1 (Issue sup2), 6  2020

 1. S Vashadze and  at  all Family history of dementia in Georgian patients with amyotrophic lateral sclerosis  The 14 world congress on controversies in neurology CONY) https://cony2020 …
 
 1. 2021
 
 1. 2022
 1. Шорена вашадзе Мариам Кекенадзе Вигорание у медицинских работников.  Медицина невикладних страив Украина 1 2019 118-123ISSN 2307-1230  https://cyberleninka.ru/article/v/vygoranie-u-meditsinskih-rabotnikov
 2.  Шорена вашадзе . Серотонинергическая система и когнитивная функция. Медицина невикладних страив Украина УДК 616.89-008.45/.48:616.15   № 1 (96), 2019 112-117   file:///C:/Users/user/Downloads/158756-350974-1-PB.pdf
 3.  შორენა  ვაშაძე, ბრუნჯაძე, არტმელაძე,  დოლიძე, დემენცია  ონკოპაციენტებში ISSN 1512-0392 ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა № 4 . 2018  თბილისი.  014.79--83  გვ.
 4. SH. VASHADZE ABOUT DEMENTIA ISSN 1512-0392 ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა № 4 2017.   74-77 .http://www.jecm.ge/summary2017_4.htm
 5.   შორენა  ვაშაძე, ინსულტის  შესახებ ISSN 1512-0392 ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა № 4 . 2016  თბილისი.  014.40 43  გვ.http://www.jecm.ge/summary2016_4.htm
 6. შორენა  ვაშაძე,  მიხეილ  ართმელაძე. დეპრესია  ონკოპაციენტებში ISSN 1512-0392 ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა № 4 2016..  თბილისი.  014.43-45  გვ.
 7. შორენა  ვაშაძე, ინსულტის  შესახებ ISSN 1512-0392 ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა № 4 . 2016  თბილისი.  014.40-43  გვ.
 8. შორენა  ვაშაძე, ბრუნჯაძე, ართმელაძე,  დოლიძე, დემენცია  ონკოპაციენტებში ISSN 1512-0392 ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა № 4 . 2016  თბილისი.  014.79--83  გვ.
 9. შორენა  ვაშაძე,  პანიკური  აშლილობა  ფილტვის  სიმსივნით  დაავადებულებში. ISSN 1512-2778. საქართველოს რესპირაციული ელი ინოვაციები.და ჟურნალი თბილისი ტომი 1. 11.2015. გვ.30-34
 10. შორენა  ვაშაძე,  მიხეილ  ართმელაძე. დეპრესია  ონკოპაციენტებში ISSN 1512-0392 ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა № 4 .  თბილისი
  1. .2014.43-45  გვ.

 

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1. 9th European Stroke Organisation Conference (ESOC2023) https://eso-conference.org/

STROKE MANAGEMENT IN GEORGIA- RED FLAGSAuthors

Vashadze S. kekenadze M Beridze M Kvirkvelia N  Publication date  2023/6Volume4Issue6

 1.  Attended the WFNS  international congress  vascular experts 2023 29.05-30.-6 TBILISI   GEORGIA

 2. Neurochallenges 2023 in ERA of EVIDENCE based an personalized Medicine   Chakvi 2023

 3. The Brain Conference 2022 -  24-25 February  - Virtual - "Battle with FTD in Georgian Amyotrophic lateral sclerosis(ALS) Patients" –

 4. 16th World Congress on Controversies in Neurology (CONy)

 5. 8th Congress of the European Academy of Neurology (EAN), June 25 to 28, 2022 virtual/on-site - Vienna, Austria  “Anxiety - a prognostic marker of ALS?”   https://www.ean.org/congress2022

 6. 32nd International Congress of Clinical Neurophysiology (ICCN) on September 4–8, 2022, Geneva, Switzerland

 7.  33rd International Symposium on ALS/MND ( Virtual/SanFrancisco, USA)

 8. ქ. თბილისი საქართველოს სამედიცინო სპეციალობების ასოციაციის (GAMS) V საერთაშორისო კონფერენცია : ტკივილის მულტიდისციპლინური მართვა: თანამედროვე მიდგომები( კონფერენცია აკრედიტირებულია მედიკოს სპეციალისტთა კავშირის უწყვეტი სამედიცინო განათლების ევროპის სააკრედიტაციო საბჭოს (UEMS EACCME) მიერ LEE19-00949  -10 უსგ ევროპული კრედიტი.)http://www.vidal.ge/events/saqartvelos-samedicino-specialobebis-asociaciis-v-saertashoriso-konferencia

 9. საერთაშორისო  სამეცნიერო  პრაქტიკული  კონფერენცია ბიორეგულაციური  თერაპია  თანამედროვე მედიცინის  ეფექტური  მიმარტულება 14 ივნისი  2019წელი.  ბათუმი

 10. ახალი  მიმართულებები  და  სამკურნალო  მიდგომები  კლინიკურ  მედიცინაში 24.11.  2018  წელი  თბილისი.

 11. International engineering science and education conferences turkey. 14-17  november.2018. www.ineseg.orghttps://www.researchgate.net/profile/Inga_Diasamidze/publication/329519087_MEDICINAL_PLANTS_FROM_THE_FLORA_OF_AJARA_SOUTH_COLCHIS_USED_AGAINST_CERTAIN_CHRONIC_DISEASES/links/5c0ca3d2299bf139c749a331/MEDICINAL-PLANTS-FROM-THE-FLORA-OF-AJARA-SOUTH-COLCHIS-USED-AGAINST-CERTAIN-CHRONIC-DISEASES.pdf

 12. მე 16 პოლიპროფილური  სამედიცინო  კონფერენცია  კლინიკური  პრაქტიკის  საერთაშორისო  სტანდარტები16-23 ივლისი 2018  წელი.   2017ჩაქვი  საქართველო. www.Postdiplom.ge

 13. საერთაშორისო  სამეცნიერო  პრაქტიკული  კონფერენცია ბიორეგულაციური  თერაპია  თანამედროვე მედიცინის  ეფექტური  მიმართულება 13 ოქტომბერი  2018 წელი.  ბათუმი

 14. საქართველოს  რესპირაციული  საზოგადოების მეექვსე  საერთაშორისო  კონგრესი, 28-30ივნისი. 2018  წელი  ბათუმიhttp://www.georanet.org.ge/about_g.htmhttp://congress.georanet.org.ge/preliminary-scientific-program/

 15. ტურიზმი ეკონომიკა  და  ბიზნესი  საერთაშორისო  კონფერენცია. 10-11ივნისი 2017  წელი.ბათუმიhttps://www.bsu.ge/sub-14/page/7393/index.html

 16. მე-13 პოლიპროფილური  სამედიცინო  კონფერენცია  კლინიკური  პრაქტიკის  საერთაშორისო  სტანდარტები16-23 ივლისი 2017  წელი.  16-24 ივლისი.  2017ჩაქვი  საქართველო. www.Postdiplom.ge http://www.jecm.ge/summary2017_4.htm

 17. საერთაშორისო  სამეცნიერო  პრაქტიკული  კონფერენცია ბიორეგულაციური  თერაპია  თანამედროვე მედიცინის  ეფექტური  მიმარტულება 16  სექტემბერი  2017  წელი.  ბათუმი

 18. Впровадження  витяизеяних роъробок в диагностиш та ликуванни захворрювань лшум 22-23  апрель 2016 Киев  Украина

 19. European experience of diagnostics and treatment of neurological disorders   17  November. 2016http://www.georanet.org.ge/about_g.htm

 20. 5 international congress  of  the  Georgian  respiratory association  Batumi,  Georgia  2016   23-25  Junehttp://www.georanet.org.ge/about_g.htm

https://www.nmapo.edu.ua/images/Novosti/Scientific_Programm.pdf

 1. მე-11  საერთაშორისო სამევნიერო  კონფერენცია,  9-19  ივლისი,  2016  წელი.  ჩაქვი

 2. 6 национальному конгресс и геронтологов  гериатрив Украины 19-21  ноябрь 2016

Advances in  neurology .  kiev.  2016.

 1. Seventh international  medical   congress  of  southeast  European   medical  forum .8-10  septhember 2016.

 2.  Cancer  and day conference.Batumi.  7  febraey 2015

 3.   წარსული და თანამედროვეობა: საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, ბათუმი, 2015 წლის 5-6 სექტემბერი. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტი. ისტორიისა და არქეოლოგიის განყოფილება.

 4. international  conference High education new tecnologiies and innovation .1-2 May .  2015 Kutaisi

 5.    მეხუთე  პოლიპროფილური საერთაშორისო სამედიცინო  კონფერენცია. კლინიკური პარაქტიკის საერთაშორისო  სტანდარტები 4-12 ივლისი.  2014  წ.  ჩაქვი

 6.   მეოთხე საერთაშორისო  სამეცნიერო  პრაქტიკული  კონფერენცია ტურიზმი,  ეკონომიკა  და  ბიზნესი.8-9 ივნისი2013 წ.  ბათუმი-ტრაპიზონი..

 7.    3  international  congress.  Batumi.  Georgia.  6-8 Iune 2013

 8.   International research and  practice  conference  modern  methodology  of  health care  and  psychosomatic development  of  a  men  World championship continental,  national and regional research analytics championships18-23 July 2013 .

 9.    მეორე პოლიპროფილური სამედიცინო  კონფერენცია. კლინიკური პარაქტიკის  საერთაშორისო  სტანდარტები 13-21 ივლისი.  2013  წ.  ჩაქვი

 10.  საერთაშორისო  სამეცნიერო  პრაქტიკული  კონფერენცია ბათუმი,  წარსული,  თანამედროვეობა. 7-8 სექტემბერი. 2012 წ.  ბათუმი.

საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1.      2013  წელი. შოთა  რუსთაველის  სამეცნიერო  ფონდი  SS/8/2-132/13--ქართულ - აფხაზური სკოლა-

2.      ქართულ-ჩერქეზული საზაფხულო სკოლა. 5.08.20.08 2012 წ. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და საქართველოში ჩერქეზული კულტურის ცენტრის დაფინანსებით.

3.      2004-2007წ.წ. ვმონაწილეობდი პროექტში ინკლუზიური სწავლების დანერგვა - ბათუმში (განათლების სამინისტროსა და ბათუმის მერიის თანადგომით, აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში ბავშვთა ინკლუზიურ სწავლების პროგრამაში.)

სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. Психолого арт  терапевтический   образовательный  консультативный и терапевтические  аспекты 11-20 август 2018 Батуми
 2. 11-20.08 2017. Batumi. georgia  .Education  project of east European  arts therapy association
 3. Education  project of east European  arts therapy association.2018   batumi
 4. 18.04-24.04. 2015- Mevlana exchange program at Ataturk university medical faculty and  neurology  department during 18.04-25.04 2015.
 5.   2014.. Expert Certificate   exp/14-035  of  the national research analytics championship https://core.ac.uk/download/pdf/149278790.pdf
 6. And the open European Asian  research analytics championship research analytics championship
 7. 22-26 January  2014. Family gestalt therapy. Tbilisi. gestalt institute. Riga  gestalt institute.
 8. .. 27-30 March   2014 Scope of relationship. in Gestalt Therapy .Tbilisi. gestalt  institute. Riga  gestalt institute
 9. . .20-23 febrary. 2014- Group Gestalt  Therapy. Tbilisi. gestalt  institute. Riga  gestalt institute
 10.      24-27 April   2014- Supervision  in Gestalt Therapy .Tbilisi. gestalt  institute. Riga  gestalt institute.
 11.   22-25 may 2014. Group Gestalt  Therapy. Tbilisi. gestalt  institute. Riga  gestalt institute.
 12.   22-29 June   2014 Gestalt Therapy in children.Tbilisi. gestalt  institute. Riga  gestalt institute.
 13.   16-18  Yule 2014. Group Gestalt  Therapy. Tbilisi. gestalt  institute. Riga  gestalt institute.
 14.   8-1o  October  2014. Group Gestalt  Therapy. Tbilisi. gestalt  institute. Riga  gestalt institute.
 15.  18-20 October   2014. Dialogue in  Gestalt Therapy. Tbilisi. gestalt  institute. Riga  gestalt institute.
 16. 29-30  November   2014 Gestalt  Therapy approach to sexuality introduction . Tbilisi. gestalt  institute. Riga  gestalt institute.
 17.  7-10 December   2014. Group Gestalt Therapy. Tbilisi. gestalt  institute. Riga  gestalt institute
უცხო ენების ცოდნა:

ქართული (მშობლიური), რუსული, ინგლისური, თურქული

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

Word, Excel,

 
უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა