საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტი

ქიმიის დეპარტამენტი

აკადემიური პერსონალი

სახელი და გვარი: ალეკო კალანდია
აკადემიური თანამდებობა: პროფესორი
დაბადების თარიღი: 14 /08/1962
მისამართი: ქ. ბათუმი, ფარნავაზ მეფის 93/99 ბ. 21
ელ-ფოსტა: aleko.kalandia@bsu.edu.ge
ტელეფონი: 593735544; 5995726911
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი
განათლების მიმართულება, დარგი: საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები, ბიოტექნოლოგია
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ბიოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი
განათლების მიმართულება, დარგი: საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები, ბიოქიმია
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ინჟინერ-ტექნოლოგი
განათლების მიმართულება, დარგი: სასურსათო ტექნოლოგია, სუბტროპიკული კულტურების ტექნოლოგია
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

კვლევის ფიზიკო-ქიმიური მეთოდების გამოყენება;

ბიოლოგიურად აქტიური ნაერთების გამოყოფა იდენტიფიკაცია;

ფუნქციონალური საკვები პროდუქტის წარმოება.

სამუშაო გამოცდილება:

2010-დღემდე  ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა  და ჯანდაცვის ფაკულტეტის  ქიმიის დეპარტამენტი პროფესორი

2006 წ-დან დღემდე  ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აგრარული და მემბრანული ტექნოლოგიების ინსტიტუტი, ქიმიური ანალიზისა და სურსათის უსაფრთხოების განყოფილების უფროსი.

2005-2006 წწ. აგრარული ბიოტექნოლოგიებისა და ბიზნესის ინსტიტუტი. დირექტორის მოადგილე სამეცნიერო მუშაობის დარგში

2005 წ. ბათუმის აგრარული ბიოტექნოლოგიებისა და ბიზნესის ინსტიტუტის ბიოტექნოლოგიისა და ბიოქიმიის განყოფილება, განყოფილების გამგე

2001-2005 წწ. საქართველოს სუბტროპიკული ნედლეულის  შენახვა-გადამუშავების სკი ბიოტექნოლოგიისა და მიკრობიოლოგიის ლაბორატორია, წამყვანი მეცნიერ-თანამშრომელი

1999-2000 წწ. საქართველოს საკონსერვო მრეწველობის სამეცნიერო-კვლევითი და სასწავლო ინსტიტუტის ზოგად ტექნიკური დისციპლინათა კათედრის გამგე

1995-1998 წწ. საქართველოს საკონსერვო მრეწველობის სამეცნიერო-კვლევითი და სასწავლო ინსტიტუტი, ორგანული და მცენარეთა ბიოქიმიის კათედრა, კათედრის გამგე

1994-1995 წწ. საქართველოს საკონსერვო მრეწველობის სამეცნიერო-კვლევითი და სასწავლო ინსტიტუტის ბიოტექნოლოგიის ლაბორატორიის უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი

1990-1994 წწ. ჩაისა და სუბტროპიკულ კულტურათა სკი-ის ტექნიკური ბიოქიმიის განყოფილება, მეცნიერ-თანამშრომელი


1987-1990წწ. ჩაისა და სუბტროპიკულ კულტურათა სკი-ის  ტექნიკური ბიოქიმიის განყოფილება,ასპირანტი

1985-1987 წწ .საბჭოთა არმიის რიგებში

1985 წ. ჩაისა და სუბტროპიკულ კულტურათა სკი-ის ტექნიკური ბიოქიმიის განყოფილება, ასპირანტურა

1984 წ.ცხაკაიას ჩაის ფაბრიკა #2

2001 -2004 წწ.  შ.პ.ს. სასურსათო პროდუქციის სერტიფიკაციის ორგანოს საგამოცდო ლაბორატორია, ექსპერტი

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. მაია ხარაძე; მაია ვანიძე; ალეკო კალანდია; ინდირა ჯაფარიძე; რუსლან დავითაძე დასავლეთ საქართველოს ვაზის ავტოქთონური ჯიშების ყურძნის პასპორტები:  ბსუ 2022
 2. მაია ვანიძე; ალეკო კალანდია; ინდირა ჯაფარიძე;  ღვინისა და თაფლის ანალიზის საერთაშორისო მეთოდები:  ბსუ 2022
 3. მაია ხარაძე; მაია ვანიძე; ალეკო კალანდია;  დასავლეთ საქართველოს ავტოქთონური ვაზის ჯიშების ფენოლური ნაერთები ბსუ 2022
 4. ნონა აბაშიძე; ინდირა ჯაფარიძე; მაია ხარაძე; მაია ვანიძე; ალეკო კალანდია; რუსლან დავითაძე დასავლეთ საქართველოში მოწეული სხვადასხვა წარმოშობის თაფლის პასპორტები ბსუ 2022
 5. მაია ვანიძე; ალეკო კალანდია; ინდირა ჯაფარიძე; მაია ხარაძე; რუსლან დავითაძე დასავლეთ საქართველოში გავრცელებული ზოგიერთი ვაზის ჯიშის ყურძნისგან მიღებული ღვინის პასპორტები bsu 2022
 6. დ.ბარათაშვილი, მ.ვანიძე,ნ. ქედელიძე, ა. კალანდია, ი. ჯაფარიძე,ნ. ლომთაქიძე, ი. ნაკაშიძე,მ. რაჩელე, ტ.ბეკარი საქართველოსსუბტროპიკულ ზონებში კულტივირებული ფეიხოას(Progress in Nutrition Vol. 24, N. 1: e2022024 Berg) ბიოაქტიური ნაერთები და ანტიოქსიდანტური აქტივობა  2022 
 7. T. Peshkova M. Abashidze  I. Japaridze  M. Vanidzea Z. Baazovi, A. Kalandia Study of honey Andromedotoxin in Western Georgia by  UPLC-MS method Study of honey Andromedotoxin in Western Georgia by  UPLC-MS method 2021
 8. A. Kalandia  J. Putkaradze M. Diasamidze M.Vanidze Antioxidant Activity of Prunus cerasifera  products International Journal of Life Sciences  p.52-54 2021/10/3 2021
 9. Gabour Sad, T. Djafaridze, I. Kalandia, A. Vanidze, M. Smilkov, K. Jacob, C.  Antioxidant Properties of the Native Khechechuri Pear from Western  Georgia  Published by MDPI    Sci 2021, 3, 10.2021
 10. ი. ქარცივაძე, გ. მემარნე, ნ. ხალვაში, მ. გაბაიძე, დ. ბარათაშვილი, ა. კალანდია, მ. ვანიძე მანდარინის (Citrus reticulata Blanco) მუტანტების ბიოქიმიური კვლევის შედეგები Indian Journal of Agricultural Research 2021
 11. Maia Kharadze, Maia Vanidze, Indira Djaparidze, Givi Kalandia, Merab Ardzenadze, Aleko Kalandia Characterization of Phenolic Acids in Several Autochthonic Wines, BULLETIN OF THE GEORGIAN NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES, vol. 14, no. 4, 2020, p.82-88
 12. Medea Beridze, Aleko Kalandia, Indira Japaridze, Maia Vanidze, Natela Varshanidze, Nazi Turmanidze, Ketevan Dolidze, Inga Diasamidze, Eteri Jakeli Phytochemical Study of Endemic Species HELLEBORUS CAUCASICUS, HELLEBORUS ABCHASICUS and FICARIA POPOVII Spread in Southern Colchis, Proceedings of CBU in Medicine and Pharmacy, V.1 p.1-7 (2020).
 13. Abashidze N.G. Chaidze F. E. Kalandia A. G. Chikovani D. M. - Growth—development and Biochemical Peculiarities of some plants introduced at Batumi Botanical Garden – International Journal of Environmental Sciences (ISSN: 2277-1948) P.47-49, Vol. 9 #2. 2020.
 14. დასავლეთ საქართველოში მოწეული სხვადასხვა წარმოშობის თაფლის პასპორტები. 2020 წ. http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/327560
 15. დასავლეთ საქართველოში გავრცელებული ზოგიერთი ვაზის ჯიშის ყურძნისგან მიღებული ღვინის პასპორტები, 2020 წ. http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/327559
 16. დასავლეთ საქართველოს ვაზის ავტოქთონური ჯიშების ყურძნის პასპორტები, 2020 წ. http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/327561
  1. M Beridze, A Kalandia, I Japaridze, M Vanidze, N Varshanidze, ... Phytochemical Study of Endemic Species Helleborus Caucasicus and Helleborus Abchasicus// HighTech and Innovation Journal* 1 (1), 28-32 (2020)
  2. T Gabour Sad, I Djafaridze, A Kalandia, M Vanidze, K Smilkov, C Jacob Antioxidant Properties of Western Georgia Native Khechechuri Pear// Sci* 2 (2), 31(2020)
  3. D Tavdidishvili, T Khutsidze, M Pkhakadze, A Kalandia, M Vanidze The effect of antioxidants on the quality of semi-finished minced rabbit meat// Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences* 14, 429-436 (2020)
  4. დასავლეთ საქართველოს ავტოქთონური ვაზის ჯიშების ფენოლური ნაერთები, 2019 წ. http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/327558
  5. ღვინისა და თაფლის ანალიზის საერთაშორისო მეთოდები, 2019 წ. http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/327562
  6. A Shonia, N Surmanidze, M Khakhutaishvili, M Vanidze, A Kalandia Bioactive compounds of some fruit common in Adjara// Journal of Biotechnology*,  305, S67 (2019) Journal of Biotechnology* 305, S56 (2019)

  7. A Kalandia, M Vanidze, I Djafaridze, I Nakashidze, T Beccari  Ongoing alterations during the storage of the Berry Fruits//  Journal of Biotechnology* 305, S61(2019)
  8. D Baratashvili, M Vanidze, N Kedelidze, A Kalandia, I Djafaridze, ... Bioactive compounds and antioxidant activity of Feijoa (Feijoa sellowiana berg) cultivated in subtropical zones of Georgia//
  1. M Vanidze, M Kharadze, I Djafaridze, G Kalandia, A Kalandia Phenolic compounds and their variation with respect to wine fermentation method in Georgian Autochthonal grape Ojaleshi//  Journal of Biotechnology*,305, S63, (2019)
  2. Naira Sahakyan, Margarit Petrosyan, Izabela Koss-Mikołajczyk, Agnieszka Bartoszek, Tamara Gabour Sad, Muhammad Jawad Nasim, Maia Vanidze, Aleko Kalandia, Claus Jacob & Armen Trchounian (2019) The Caucasian flora: a still-to-be-discovered rich source of antioxidants, Free Radical Research*, 53:sup1, 1153-1162, DOI: 10.1080/10715762.2019.1648799
  3. Gabour Sad, T.; Djafaridze, I.; Kalandia, A.; Vanidze, M.; Smilkov, K.; Jacob, C. Antioxidant Properties of Western Georgia Native Khechechuri Pear. Sci* 20191, 44.
  4. Kvesitadze, E.  Kharadze, M.  Vanidze, M. Kalandia, A. Dependence of phenolic compound content on geographical distribution of Chkhaveri grapes in Adjara  Bulletin of the Georgian National Academy of SciencesVolume 13, Issue 1, , Pages 101-108, 2019
  5. M. Kharadze, M. Vanidze, I. Djaparidze, G. Kalandia, R. Davitadze, A. Kalandia  Characterization Of Several West Georgian Autochthonous Grapes And Their Wine Stilbenes CBU International Conference Proceedings, Prague V.7 p. 938-942 (2019)
  6. მ. ხარაძე, ნ. აბაშიძე, ი. ჯაფარიძე, მ. ვანიძე, . კალანდია დასავლეთ საქართველოს წაბლის თაფლის ანტიოქსიდანტური აქტივობა საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მოამბე, vol. 12, no.2 2019
  7. ნ. აბაშიძე, ფ. ჩაიძე, ა. კალანდია, დ. ჩიქოვანი - ბათუმის ბოტანიკურ ბაღში ინტროდუცირებული ზოგიერთი არომატული ეგზოტის ბიოეკოლოგიური თავისებურებები და მათში ეთერზეთების შემცველობა - საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია, მოამბე (სამეცნიერო შრომათა კრებული) #2/(42) საერთაშორისო სამეცნიერო-მეთოდოლოგიური და პრაქტიკული, რეფერირებული სამეცნიერო შრომათა კრებული, გვ.119. ISSN 1512-2743 გამომცემლობა „აგრო“ თბილისი, 2019
  8. მ. ხარაძე, ი. ჯაფარიძე, ა. შალაშვილი, მ. ვანიძე, . კალანდია  დასავლეთ საქართველოში გავრცელებული ზოგიერთი თეთრი ჯიშის ყურძნის ღვინოების ფენოლური ნაერთები და ანტიოქსიდანტური თვისებები საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მოამბე, vol. 12, no.3 2018
  9. Nona Abashidze, Maia Vanidze, Maia Kharadze, Indira Djaparidze, Aleko Kalandia  WEST GEORGIAN HONEY CATIONS CBU INTERNATIONAL CONFERENCE ON INNOVATIONS IN SCIENCE AND EDUCATION 2018.
  10. M.Kharadze I. Japaridze A.Kalandia M.Vanidze Anthocyanins and antioxidant activity of red wines made from endemic grape varieties// Annals of Agrarian ScienceVolume 16, Issue 2, June 2018, Pages 181-184

  1. Ruslan Davitadze and Aleko Kalandia Characterization of biological activity components of Stevia rebaudiana Bertoni Leaf Super Fluid Extraction Fraction Global Journal of Current Research* Vol. 6 No. 1. Pp. 36-40 http://www.crdeepjournal.org/wp-content/uploads/2018/03/Vol-6-1-5-GJCR.pdf
  2. Mzia Diasamidze and Aleko Kalandia  The Research of Phenolic Compounds of Raspberry (Rubus saxatilis L.) Fruit by HPLC Global Journal of Current Research* 2017,Vol. 6 No. 2.Pp. 50-53 http://crdeepjournal.org/wp-content/uploads/2018/08/Vol-6-2-2-GJCR.pdf
  3. Jakeli, E., Kalandia, A., Baramidze, T., and Kartsivadze, I. Influence of Stimufung on Biologically Active Substances of Fruits of Orange Washington-Navel, Ecological Life Sciences* (NWSAELS), 12(4):50-58, DOI: 10.12739/NWSA.2017.12.4.5A0088 https://dergipark.org.tr/download/article-file/354890
  4. Maia Vanidze, Nona Surmanidze, Jeiran Putkaradze, Inga Kartsivadze, Indira Djaparidze, Aleko Kalandia  ,,ANTIOXIDANTS OF INTRODUCTORY AND ENDEMIC PLANTS IN GEORGIA’’. International Natural and Health Science Conference (INHSC2017), 19-21 October 2017. Antalya/Turkey. pp 131-139
  5. Meri Khakhutaishvili, Indira Djaparidze, Maia Vanidze, Aleko Kalandia. ,,Variation of Biologically Active Compounds and Antioxidancy in the Process of Blueberry Storage“ Engineering and Technology International Journal of Chemical and Molecular Engineering* Vol:11, No:12, 2017.  World Academy of Science
  6. Maia Vanidze, Aleko Kalandia, Indira Djaparidze, Meri Kharadze The Antioxidant Activity of Grape Chkhaveri and Its Wine Cultivated in Georgia, World Academy of Science, Engineering and Technology, International Journal of Chemical and Molecular Engineering*, Volume 4, Issue, 12 2017/12/25
  7. Jakeli, E., Kalandia, A., Baramidze, T., and Kartsivadze, I., (2017). Influence of Stimufung on Biologically Active Substances of Fruits of Orange Washington-Navel, Ecological Life Sciences* (NWSAELS), 12(4):50-58, DOI: 10.12739/NWSA.2017.12.4.5A0088.
  8. Tamar Kacharava , Liana Koiava, and Aleqsandre(Aleko) Kalandia. Phenolic compounds and Pectin consist of VacciniumCorymbosum of Blueberry. International Journal of Advanced Research* (2016), Volume 4, Issue 7, 2231-2236
  9. Nino Lomtatidze, EterMachutadze, NargizaAlasania, Aleko Kalandia Consisntecy of Antocianes and Phlavanoidic Glycosides in the Decorative Bushes of Abelia grandiflora, Forsythia viridissima and Pieris japonicAnthocyanins  end Flavonoid Glucosides  International Journal of Current Research*Vol. 8, Issue, 01, pp. 24846-24851, 2016
  10. დ. აფხაზავა, მ. ხომერიკი, თ. რევიშვილი, რ. გოცირიძე, ზ. ძნელაძე, ა. კალანდია, ჩაის ფოთლის ბიოლოგიურად აქტიური ნაერთების პრეპარატების გამოკვლევა  საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე, #34, გვ.69-73, თბილისი,2015 წ.
  11. Dali Kamadadze, Davit Baratashvili, ElzaKamadadze, Aleko Kalandia, Mariam Metreveli The Biological Peculiarities Coloration of the  Japaneses Camellia Flower.  International Journal of Current Research* Vol. 7, Issue, 07, pp.17683-17688, July, 2015 
  12. Teona Gvinianidze, A. Kalandia, Temur Gvinianidze Composition of Hydrophilic Extracts from Therapeutic Plants / Bulletin of AkakiTsereteli State University 6 2015 p. 87-97
  13. D. Tavdididze, Ts. Khurcidze, M. Vanidze, A. Kalandia, Flavonoids in Georgian Bee Bread and Bee Pollen  Journal of Chemistry and Chemistry Engineering* 8 (2014) 676-681
  14. Mzia Diasamidze, Maia Vanidze, Indira Djafaridze, Elene Qamadadze, A. Kalandia,  Phenol compounds of Blackberry Rubus Caucasicus Focke and Rubus Anatolicus L. fruit and leaf Journal of Chemistry and Chemical Engineering*  Volume 7, No.6, 2013.
  15. Sweet tea International conference  (R. Davitadze, M. Vanidze, A. Kalandia) Chemistry today 2013,  Tbilisi, P.104-105
  16. Разработка железосодержащего фитопрепарата с целью профилактики и лечения дефицита железа среди православного населения (М.Л. Татвидзе, A. Kalandia) РАЦИОНАЛЬНАЯ ФАРМАКОТЕРАПИЯ № 4 (29) 2013
 17. მ.თავთიძე, ვ.ხვედელიძე, ი. ჯაფარიძე, ე. ქამადაძე, ა. კალანდია, მოცვის ნაყოფის ფენოლური ნაერთები. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია, ტ. 38. #2-3, გვ. 143-147. 2012წ.
 18. Спектрофотометрический метод определения натуральности апельсиновых соков (Горгиладзе М., Нижарадзе Э) ,ж-л «Пищевая наука и технология», №3, (2012);
 19.  «Исследование некоторых биологически активных веществ спелых плодов бузины-Sambucus nigra L”. (Татвидзе М.Л.) Гянджинский Региональный Научный центр НАНА, периодический научный сборник «Известия”. 2012, №50, с.78-82
 20. წითელი ფორთოხლის ნაყოფის წვენის ანტოციანებისა და ფლავონოიდური გლიკოზიდების კვლევა მაღალი წნევის სითხური ქრომატოგრაფირებით. (მ. ვანიძე) ISSN 0207-9224 სუბტროპიკული კულტურები, 2010 წ. # 1-4 (გვ.78-80).
 21.   ჩაის კოფეინის, ანტოციანებისა და ფლავონოდური გლიკოზიდების კვლევა მაღალი წნევის სითხური ქრომატოგრაფირებით. (მ. ვანიძე, დ. აფხაზავა) ISSN 0207-9224 სუბტროპიკული კულტურები, 2010 წ. # 1-4 (გვ. 94-97).
 22.    სტევია საქართველოში. ბათუმი. (მ. ვანიძე) 2009 წ. ISBN 978-9941-0-1543-4
 23.  კივის ქიმიური შედგენილობის თავისებურებანი საქართველოში. (მ. ვანიძე) ბათუმი. 2009 წ. ISBN  978-9941-0-2072-8.
 24.   ცხიმოვანი ნედლეულისა და პროდუქტების კვლევის მეთოდები. (მ. ვანიძე, ი. ჯაფარიძე, ე. ქამადაძე)  ბათუმი, 2009 წ.  ISBN  978-9941-0-2073-5.
 25.    სუბტროპიკული ნედლეულიდან (ხურმა, ფორთოხალი, ლიმონი, მანდარინი, კივი და სხვა) ფუნქციონალურ პროფილაქტიკურ-დიეტური დანიშნულების პროდუქტების წარმოება. (მ.არძენაძე, ვ. ბოლქვაძე, დ. აბულაძე, ქ.თელია.) ბათუმი, 2009 წ. ISBN 978-9941-0-2071-1.
 26.    Флавоноидные соединения плодов фейхоа. (Ванидзе М., Шалашвили А.Г.) ISSN 1029-5143 “Химия растительного  сырья” г.Барнаул. 2009 (5 გვ.)
 27.   Идентификация и количественное определение дитерпенових гликозидов в растении стевия  (Stevia rebaudiana Bertoni). (Ванидзе М., Х.Р. Чануквадзе.) ISSN 1029-5143 “Химия растительного  сырья”. г.Барнаул. 2009. (5 გვ.)
 28.   ჩაის ფოთლის კოფეინის იდენტიფიკაცია და რაოდენობრივი განსაზღვრა მაღალი წნევის სითხოვანი ქრომატოგრაფიით. (ლ.ლაზიშვილი, მ.ვანიძე.) ISSN 1512-2743 საქ. s/m  მეც. აკად. ,,მოამბე”, 2009 წ.  ტ. №23, თბილისი. გვ.181-183.
 29.  ბუტია პალმის კულტურა საქართველოში და მისი გამოყენების პერსპექტივები ზეთის წარმოებაში. (ლ.ლაზიშვილი, თ.არდემანაშვილი, მ.სილაგაძე, ვ.ბოლქვაძე, ი.ჯაფარიძე.) ISSN 1512-2743 საქ. s/m  მეც. აკად. ,,მოამბე”, ტ. №23,თბილისი. 2009 წ. გვ. 173-175.
 30.    ბიოლოგიურად აქტიური კომპონენტებით მდიდარი ნატურალური და კონცენტრირებული წვენებისა და  პასტების კომპლექსური მიღების ტექნოლოგია. (ლ.ლაზიშვილი, ვ.ბოლქვაძე, მ.არძენაძე, დ.აბულაძე, ქ.თელია.) ISSN 1512-2743 საქ. s/m  მეც. აკად. ,,მოამბე”, ტ. №23, თბილისი. 2009 წ. გვ.176-180.
 31.   .Субтропическая хурма - ценное сырье для производства продуктов лечебно-профилактического назначения. ( Ардзенадзе М., Телия К., Абуладзе Д) ISSN 1512-0287 Georgian Engineering News  no 3. Tbilisi. 2008 г. с. 180-181.
 32.   Использование плодов и продуктов переработки пальмы в пищевой промышленности. (М.Силагадзе А.Иобидзе     Т.Ардеманашвили., Чхартишвили И.) ISSN 0235-2486 Пищевая промышленность. №2. Москва. http://www.foodprom. Ru. 2008. (5 გვ.)
 33.  სუბტროპიკული მეხილეობის რეაბილიტაცია (მ.ვანიძე.) “აგროინფო” #4*(18), თბილისი 2008
 34.  დუნკანის ჯიშის გრეიპფრუტის ნაყოფის გადამუშავების  პროდუქტების ანტიოქსიდანტური აქტივობა. (ლ.დიასამიძე, ი.ჯაფარიძე, დ.აფხაზავა.) ISSN 0207-9224 სუბტროპიკული კულტურები # 1-4, ოზურგეთი, ანასეული. გვ.47-51. 2007 წ.
 35. ბუტია პალმის კურკის ფიზიკო-ქიმიური მახასიათებლების გამოკვლევა. (თ არდემანაშვილი, დ.კოპლატაძე, მ.სილაგაძე, ა.იობიძე.) ISSN 0207-9224 სუბტროპიკული კულტურები # 1-4, ოზურგეთი, ანასეული. გვ.267-270. 2007 წ.
 36.   სტევია საქართველოში. (გ. პაპუნიძე.) ISSN 1512-4134 „აგროინფო“ #10,თბილისი. 2007 წ. გვ.36-39.
 37.   Технологическая  и химическая  характеристика  распространенных  в Грузии  сортов  лимона. (У.Джапаридзе,   Х. Чануквадзе, Ванидзе М.) ISSN 0235-2486 “Пищевая  промышленность” №3, Москва. 2006 г.  56-58 c.
 38.    Комплекс  антоцианов  в апельсинах  королек (sinensis (L) osbesk). (М. Зоидзе, С. Папунидзе,  М. Ванидзе) “Пищевая  промышленность”№7, 2006 Москва. ISSN 0235-2486. 72-73 გვ.
 39.   Черника обыкновенная  Аджарии. (Г. Папунидзе, Ванидзе М. И.Джапаридзе,  М. Зоидзе.) “Пищевая  промышленность”№1, Москва 2006. ISSN 0235-2486. 78-79 გვ.
 40.  წყავი (Laurocerasus  officinalis) ნედლეული ბიოლოგიურად აქტიური დანამატისათვის. ( გ.პაპუნიძე, ი.ჯაფარიძე) ISSN 0132-1447 საქ. მეც. აკად. ,,მოამბე”, ტ.173 №2,თბილისი. 2006 წ. გვ. 352-355.
 41.   აჭარაში გავრცელებული მოცვის ნაყოფისა და გადამუშავების პროდუქტების ანტიოქსიდანტური აქტივობა. (გ.პაპუნიძე, ი.ჯაფარიძე) ISSN 1512-2743 საქ. ს/მ მეცნ. აკადემიის „მოამბე“, ტ.#5, თბილისი.2006 წ. 180-185 გვ.
 42.    ზოგიერთი სასოფლო-სამეურნეო კულტურის (კივი, ხურმა, თხილი) გაშენების, მოვლა-მოყვანის აგროწესები და ნიადაგის ბუდობრივი განოყიერება. (მ.ვანიძე, გ.პაპუნიძე) ბათუმი. 2005 წ. ISBN  99949-0-791-2
 43.    ზოგიერთი სასოფლო-სამეურნეო ნედლეულის გადამუშავება მცირე საწარმოში. ბათუმი. (გ.პაპუნიძე) 2005 წ. ISBN 99940-0-790-4
 44.    Получения  суммарного  препарата сладких  дитерпенических  глюкозидов из  листьев  Стевии. (Папунидзе Г., Ванидзе М., Хомерики  М.) Хранения  и переработка сельхозсырья №2, Москва Хранения  и переработка сельхозсырья №2, Москва. 2005. გვ. 23-24.
 45.    Влияние регуляторов  созревание на хранение плодов  киви. (У. Джапаридзе,  С. Папунидзе, М. Ванидзе , Е.Кахниашвили У. Джапаридзе,  С. Папунидзе, М. Ванидзе.  Е.Кахниашвили.) Хранения и переработка сельхозсырья №12 ,Москва,  http://www.foodprom. Ru  2005. 23-24 გვ.
 46.   Получение  нектара киви  из  нестандартных  плодов. (У. Джапаридзе,  Г. Папунидзе.) Пиво  и  напитки №4,. Москва http://www.foodprom. ru Пиво  и  напитки №4,. Москва http://www.foodprom. ru. 2005 г.
 47.  Соки из красного апельсина королек. (Зоидзе М., Джанаридзе И., Ванидзе М.) Пиво  и  напитки №5,. Москва  http://www.foodprom. ru. 2005 г.
 48.   Влияние  климатических факторов  на  химический  состав  плодов  киви. (Тоточава  Х., Папунидзе С.) Хранения  и переработка сельхозсырья №10, Москва  http://www.foodprom. Ru. 2005 г. с.13 -15 .
 49.   Плоды  боярышника пятистолбикого (Crataegus  pentagyna) распространенных  в лесах Аджарии. (Г. Папунидзе, И. Джапаридзе.) Хранение и переработка сельхозсырья, #12 http://www.foodprom. Ru
 50.    Биофлаваноиды  плодов  лавровишни (У. Джапаридзе,  С. Папунидзе,  М. Ванидзе) Пива  и  напитки №3, 2005
საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
   
 1. J Putkaradze, M Vanidze, A Kalandia - ტყემლის ნაყოფის გადამუშავების შედეგად მიღებული ნარჩენები და ჩვენი საცხოვრებელი გარემო Scientific Conference “Modern Problems of Ecology”, 2022

 2. M Ardzenadze, D Chikovani, A Kalandia, I Kartsivadze მანდარინის გადამუშავების ნარჩენები და მისი გამოყენება Scientific Conference “Modern Problems of Ecology”, 2022

 3. M.D. Ardzenadze, A.G. Kalandia, D.M. Chikovani,I.I. Kartsivadze, E.A. Qamadadze, K.R. Telia, L.A. Koplatadze - Tangerine wastes - a source of dietary fiber - Sokhumi State University Ivane Javakhishvili Tbilisi State University CHEMICAL AND TECHNOLOGICAL ASPECTS OF BIOPOLYMERS Book Volume I, P. 235 - International Scientific Conference - Food and Environmental problems, CHTAB 2020
 4. Vanidze M., Kalandia A.  etc Phenolic compounds and their variation with respect to wine fermentation method in  Georgian Autochthonic grape Ojaleshi European Biotechnology Congress 2019
 5. M. Gabidzashvili, M. Vanidze, A. Kalandia, I. Japaridze, N. Guleishvili, I. Bochoidze Obtaining Grape-Seed Oil Through the Super Critical Extraction  International Mini-Symposium “BIOACTIVE COMPOUNDS, ANTIMICROBIAL AND BIOMEDICAL PRODUCTS & MATERIALS FOR PROTECTION OF HUMAN AND ENVIRONMENT” p.50-52, May 4-5, 2018, Tbilisi, Georgia
 6. N. Guleishvili, A. Kalandia, M. Vanidze, I. Japaridze, M. Gabidzashvili, I. Bochoidze Antioxidant Activity of the Flesh of Red and Black Hawthorn Wild Growing in Georgia Mini-Symposium “BIOACTIVE COMPOUNDS, ANTIMICROBIAL AND BIOMEDICAL PRODUCTS & MATERIALS FOR PROTECTION OF HUMAN AND ENVIRONMENT” p.53-54, May 4-5, 2018, Tbilisi, Georgia
 7. Maia Vanidze, Nona Surmanidze , Jeiran Putkaradze, Inga Kartsivadze, Indira Djaparidze, Aleko Kalandia ANTIOXIDANTS OF INTRODUCTORY AND ENDEMIC PLANTS IN GEORGIA თურქეთი, სტამბული ოქტომბერი, 2017
 8. Meri Khakhutaishvili, Indira Djaparidze, Maia Vanidze, Aleko Kalandia Variation of Biologically Active Compounds and Antioxidancy in the Process of Blueberry Storage, არაბთა გაერთიანებული საემიროები-დუბაი, დეკემბერი, 2017
 9. ნ. გულეიშვილი, ი. ჯაფარიძე, ა. კალანდია, ი. ბოჭოიძე, ასკილის ნაყოფის ანტიოქსიდანტური აქტივობა, საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია, თანამედროვე საინჟინრო ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა, 2016წ. გვ 93-95
 10. თ. კოპალეიშვილი, ა. კალანდია, ა. ყიფიანი, ჭრილობებისა და დამწვრობების სამკურნალო მალამო, მეექვსე საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული ინტერნეტ-კონფერენცია, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2016წ. გვ164-166
 11. ა.კალანდია, მ. არძენაძე, დ. ჩიქოვანი, ე. ქამადაძე, ხარისხობრივი მაჩვენებლების ცვლილების დინამიკა მანდარინის კონცენტრატის წარმოების და შენახვის დროს,  საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული ინტერნეტ-კონფერენცია, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2016წ. გვ226-228
 12. თ.  ღვინიანიძე, ლ. გამრეკელი, ი. ჯაფარიძე, ა. კალანდია, თ. ღვინიანიძე  ყურძნის კანის ანტიოქსიდანტური აქტივობა, მეექვსე საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული ინტერნეტ-კონფერენცია, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2016წ. გვ119-122
 13. თ.  ღვინიანიძე, ა. კალანდია, ი. ჯაფარიძე, გ. მინდელი, ლ. ბუხაიძე, თ. ღვინიანიძე მეექვსე საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული ინტერნეტ-კონფერენცია, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2016წ. გვ122-125
 14. თეონა ღვინიანიძე, ა. კალანდია, თემურ ღვინიანიძე/ მაყვლის ნაყოფის თხევადი კონცენტრატის ტექნოლოგიის შემუშავება. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული ინტერნეტ-კონფერენცია, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (შრესფ FR 697/10-140/12)  ქუთაისი25.12.2015-25.01.2016 გვ77-81.
 15. გაბრიაძე თ., კალანდია ა. ველურ ვაშლში ბიოლოგიურად აქტიური  ნივთიერებების შემცველობის  გამოკვლევა, სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია-ქუთაისი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ფუნქციონალური დანიშნულების კვების პროდუქტების წარმოების ინოვაციური ტექნოლოგიებია აპრილი 2015 გვ 392-394
 16. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია, მანდარინის კონცენტრატი-ნატურალური ჯანსაღი კვების პროდუქტი. (არძენაძე მ., ჩიქოვანი დ., ქამადაძე ე.) -ქუთაისი, აკაკის წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2014 წ. გვ.55-57
 17. L-ასკორბინის მჟავას რაოდენობრივი ცვლილება  მანდარინის  კონცენტრატის  წარმოების  და შენახვის დროს დ. ჩიქოვანი, ა. კალანდია, მ. არძენაძე, ე. ქამადაძე სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია-ქუთაისი, აკაკისწერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ფუნქციონალური დანიშნულების კვების პროდუქტების წარმოების ინოვაციური ტექნოლოგიები აპრილი 2015
 18. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის შრომები „ინოვაციური ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები“ სტევია ფოთლის ანტიოქსიდანტური აქტივობა. (დავითაძე რ., ჯაფარიძე ი.) ქუთაისი, აკაკის წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი   2014წ. გ.128-129.
 19. აკაკის წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი  საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის შრომები „ინოვაციური ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები“  ველური ვაშლში ანტოციანების განსაზღვრა ქრომატოგრაფიული მეთოდით. (გაბრიაძე) ქუთაისი, 2014წ. გ.208-210.
 20. აკაკის წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი  საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის შრომები „ინოვაციური ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები“   ანტიოქსიდანტური აქტივობის განსაზღვრა DPPH მეთოდით. (ჯაფარიძე ი., ვანიძე მ.) ქუთაისი, 2014წ. გ.128-129.
 21. აკაკის წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 80 წლის იუბილისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის შრომები „ინოვაციური ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები“ ხილ–ბოსტნეულში ნიტრატების მაღალი შემცველობის თავიდან აცილების გზების შესახებ (ჩიქოვანი დ. მ., კოპლატაძე ლ.ა.) - ქუთაისი, 2013წ, გ.71-72
 22. Chemical Today 2013, 3-rd International Conference of Young Scientists,  Sweet Tea,  (R. Davitadze, M. Vanidze,) Tbilisi 2013 p. 104-105
 23.   Chemical Today 2013, 3-rd International Conference of Young Scientists,  Sweet Tea,  (R. Davitadze, M. Vanidze,) Tbilisi 2013 p. 104-105
 24.   VIII Международный Симпозиум «Фенольные соединения: фундаментальные и прикладные аспекты». Измененные фенольных соединении черники (Vaccinium mirtilus L) в процессе переработки (Ванидзе М., Джапаридзе И., Камададзе Е) Москва, 2-5 октября 2012 г. с36-39. 
 25.   ISNN 2298-0237, საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია “ინოვაციური ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა” თაფლის ბიოაქტიური ნაერთების კვლევა მაღალი წნევის სითხური ქრომატოგრაფირებით, (ვანიძე მ.,  ჯაფარიძე ი., ქამადაძე ე.) აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 2012.  გვ. 372-373
 26. ISNN 2298-0237, საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია “ინოვაციური ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა” ანტოციანების რაოდენობრივი ცვალებადობა მაყვალის ნაყოფის გადამუშავებისას, (დიასამიძე მ., ვანიძე მ.,  ჯაფარიძე ი.) აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 2012.  გვ. 367-369
 27. “GeoHet-2011 2 international conference on organic Chemistry “Advances in Geterocyclic Chemistry”, „Heterocyclic  compounds research by HPLC (Vanidze Maia) ი. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2011წ. 
 28. .ISBN 978-9941-432-02-6 საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქიკული კონფერენცია „კვების პროდუქტების წარმოების ტექნოლოგიებისა და ტექნიკის სრულყოფა. ავტოქრონული ჯიშების ყურძენში ანტოციანების ცვალებადობა“, (მ. არძენაძე) აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი    2011.გვ.143-145
 29. ISBN 978-9941-432-02-6საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქიკული კონფერენცია „კვების პროდუქტების წარმოების ტექნოლოგიებისა და ტექნიკის სრულყოფა“ ფენოლური ნაერთების ცვალებადობა მცენარე ხეჭრელის ვეგეტაციის პროცესში. (,ვანიძე მ., ქარცივაძე ი., ჯაფარიძე ი., სურმანიძე ნ.) აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი    2011.გვ.117-122
 30. ISBN 978-9941-432-13-2 საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია “თანამედროვე ტექნოლოგიები და გამოყენებითი დიზაინი” ჟოლოს ნაყოფის (Rubus buschi Grossh) ფენოლური ნაერთები (დიასამიძე მ., ვანიძე მ., ქამადაძე ე.) აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 2011.  გვ. 321-322
 31. .ISBN 978-9941-432-13-2 საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია “თანამედროვე ტექნოლოგიები და გამოყენებითი დიზაინი” დიდგულას (Sambucus nigra) ფენოლური ნაერთები (შავაძე დ., ვანიძე მ.)  აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 2011.  გვ. 328-330
 32. VIII Международная конференция  «Биоантиоксидант» ПЛОДЫ НЕКОТОРЫХ ЭНДЕМНЫХ РАССТЕНИИ ГРУЗИИ –СЫРЬЕ ДЛЯ  ПОЛУЧЕНИЯ БИОАНТИОКСИДАНТНЫХ  ДОБАВОК (Ванидзе М.Р. Чануквадзе Х.Р.) Москва,  2011
 33. Международная конференции «Актуальные проблемы развития биоорганической химии» АНТОЦИАНОВЫЕ  СОЕДИНЕНИЯ ПЛОДОВ НЕКОТОРЫХ ЕНДЕМНЫХ РАССТЕНИИ ГРУЗИИ Ванидзе М.Р. Джапаридзе  И.В., Камададзе Е. (2011)
 34. Batumi spring-2010 M Investigation of the Local Vegetative Raw Materials and Production of Biologically Active Additives from Them.( .Vanidze, I. Djapharidze, E. Kamadadze) Batumi.
 35. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია თემაზე: “ინოვაციური ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები”.   ადგილობრივ მცენარეულ ნედლეულში ფლავონოიდური გლიკოზიდების შესწავლა მაღალი წნევის სითხური ქრომატოგრაფირებით. (ვანიძე მ.) 2010 წლის 17-18 ივნისი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (gv. 394).
 36. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია თემაზე: “ინოვაციური ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები”.  ადგილობრივ მცენარეულ ნედლეულში ფლავონოიდური გლიკოზიდების  მაღალი წნევის სითხური ქრომატოგრაფირებით შესწავლა. (ვანიძე მ., ჯაფარიძე ი., ქამადაძე ე.  ) 2010 წლის 17-18 ივნისი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (gv. 395-396).
 37. პროფესორ გენო ჩხაიძის 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია თემაზე „სუბტროპიკული ზონის დარგების პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები“.  ხეჭრელისა და წყავმაზას ფენოლური ნაერთები. (მ. ვანიძე, ნ. სურმანიძე, ი. ქარცივაძე) 2010 წლის 2-3 დეკემბერი სუბტროპიკული მეურნეობის სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,  გვ. 123-125
 38. პროფესორ გენო ჩხაიძის 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია თემაზე „სუბტროპიკული ზონის დარგების პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები“.  ციტრუსოვანთა კუპაჟირებული წვენები. (მ. ვანიძე, ი. ჯაფარიძე, ე. ქამადაძე) 2010 წლის 2-3 დეკემბერი სუბტროპიკული მეურნეობის სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, გვ.264-265
 39. საერთაშორისო ინტერნეტ კონფერენცია თემაზე: „ბიოუსაფრთხო კვების პროდუქტთა პრობლემები და ბიზნესის გარემო“, ბუნებრივი საღებავები კუნელის ნაყოფიდან და მისი გამოყენება კვების მრეწველობაში. (მ. ვანიძე, ი. ჯაფარიძე, ე. ქამადაძე) აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი 2010 წ.
 40. პროფესორ გენო ჩხაიძის 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია თემაზე „სუბტროპიკული ზონის დარგების პრობლემები და მათი გადაჭრის აზიმინას ნაყოფის ზოგიერთი ფიზიკო-ქიმირი მაჩვენებლების შესახებ.(გზები“.დ. ჩიქოვანი, ე. კოპლატაძე) 2010 წლის 2-3 დეკემბერი სუბტროპიკული მეურნეობის სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,  გვ.263-264
 41. VIII Международная конференция  «Биоантиоксидант» Москва,  ПЛОДЫ НЕКОТОРЫХ ЭНДЕМНЫХ РАССТЕНИИ ГРУЗИИ –СЫРЬЕ ДЛЯ  ПОЛУЧЕНИЯ БИОАНТИОКСИДАНТНЫХ  ДОБАВОК (Ванидзе М.Р.,  Чануквадзе Х.Р.) 4 - 6 октября 2010 г.
 42. Международная конференции «Актуальные проблемы развития биоорганической химии» АНТОЦИАНОВЫЕ  СОЕДИНЕНИЯ ПЛОДОВ НЕКОТОРЫХ ЕНДЕМНЫХ РАССТЕНИИ ГРУЗИИ (Ванидзе М.Р., Джапаридзе  И.В., Камададзе Е.) (20-21 сентября 2010 года).Ташкент
 43. VII Межд.-ый симпозиум по фенольным соединениям Флавоноидные соединения плодов черноплодного боярышника  (Crataegus pentagyna W. et K.) И черники обыкновенной  (Vaccinium mirtilus L.). (Ванидзе М., Джапаридзе И.В., Чануквадзе Х.Р.)  г.Москва http://www. lapshin.org/phenolic2009/titles. Htm. 2009. (1 გვ.)
 44. VII Межд-ый симпозиум по фенольным соединениям .Антоциановые соединения плодов лавровишни (Laurocerasus offisinalis Roem). (Ванидзе М.., Джапаридзе  И.В.,Камададзе Е) г.Москва http://www. lapshin.org/phenolic2009/titles.htm. 2009. (1 გვ.
 45. 18th International Symposium Ecology & Safety Stevia in Georgia. (Vanidze. M.) 2009, Bulgaria http://www.science-journals. Eu. 2009. (3 გვ.
 46. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „აჭარის (სამხრეთ-კოლხეთის) ბიომრავალფეროვნება“. აჭარის ენდემური და რელიქტური ფლორის ზოგიერთი  წარმომადგენლის  ბიოქიმიური  მაჩვენებლები. (ი.ჯაფარიძე, მ.ვანიძე.) ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ISSN 1987-5401 კონფერენციის მასალები. 5-7. 07.2009 წ. გვ.215-220.
 47. საერთაშორისო ფორუმი ბიოაგროწარმოების საფუძვლები და ბიომრავალფეროვნების დაცვა. ველურად მოზარდი მცენარეების გამოყენება ეკოლოგიურად სუფთა და ბიოლოგიურად აქტიური პროდუქტების წარმოებაში. თბილისი-ბათუმი.სასტუმრო „ალიკი“.12-13.09. 2009 წ.
 48. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია “თანამედროვე ტექნოლოგიები და მასალები”. მაღალი წნევის სითხური ქრომატოგრაფირების გამოყენება  საკვები პროდუქტების ფალსიფიცირების კვლევაში. (მ.ვანიძე.) ქუთაისი, აკაკი წერეთლის  სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ISSN 1512-309-X კონფერენციის მასალები. 14-16.05.2008. გვ.137
 49. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია “თანამედროვე ტექნოლოგიები და მასალები” აჭარაში გავრცელებული კენკროვნების და მათგან წარმოებული პროდუქტების ანტოციანური შემადგენლობა და ანტიოქსიდანტური აქტივობა.(ი.ჯაფარიძე, მ.ვანიძე.). ქუთაისი, აკაკი წერეთლის  სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ISSN 1512-309-X კონფერენციის მასალები. 14-16.05.2008. გვ. 148.
 50. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია თემაზე: „სუბტროპიკული ზონის აგრარული პრობლემები“. ქუთაისი, „წითელი ფორთოხალი „კოროლიოკი“ აჭარაში.(მ.ზოიძე, მ.ვანიძე.) საქართველოს სუბტროპიკული მეურნეობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ISSN 1512-200X გვ.271-273. 2006 წ.
 51. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია თემაზე: ”სუბტროპიკული ზონის აგრარული პრობლემები”. ISSN 1512-200X ნაშრომთა კრებული. ა.შალაშვილი. აჭარაში გავრცელებული მცენარე წყავის, მოცვის ნაყოფებისა და გადამუშავების პროდუქტების ანტიოქსიდანტური აქტივობა. (ი.ჯაფარიძე, მ.ვანიძე, გ.პაპუნიძე,) გვ.267-270. 2006 წ.
 52. International Conference,  Role of botanical garden in preservation of environment. Azerbaijan, Stevia perspective culture for Georgia. (მ.პაპუნიძე, მ.ვანიძე.)  Baky, Arboretum of  Mardakan. www.dendrary.in-baku.com. 14-16.08. 2006.
 53. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია, კივის ნაყოფის დამწიფების რეგულირება - (უ. ჯაფარიძე ) ქუთაისი 2005 წ.
საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. მცენარეული ნედლეულისა და გადამუშავების ანარჩენების ვალორიზაციის ინოვაციური ტექნოლოგიების შემუშავება გარემოზე უარყოფითი ზემოქმედების შესუსტების  მიზნით ციკლური ეკონომიკის პრინციპების გამოყენებით სსიპ – შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი,  პროექტის მენეჯერი 28.02.2023 28.02.2026
 2. 19.09.2022 29.03.2023 რატომაა  საკვები ფერადი? სამეცნიერო ხელმძღვანელი სსიპ – შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი,   
 3. 2020 წ. CARYS-19-615  ფუნქციური საკვები პროდუქტების ტექნოლოგია, მსოფლიო ბანკი,სსიპ – შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი,  ძირითადი პერსონალი.
 4. 2019 წ. ,,რატომაა საინტერესო კვების პროდუქტების ანტიოქსიდანტური აქტიობა?“ ,მეცნიერება იწყება სკოლიდან–კვლევები მოსწავლეთა მონაწილეობით, სსიპ – შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი,  
 5.  2018 წ. სსიპ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიზნობრივი სამეცნიერო კვლევითი პროექტი. „აჭარაში გავრცელებული ზოგიერთ ხეხილოვან მცენარეთა ნაყოფის ქიმიური შედგენილობის შესწავლა და მათი პასპორტიზაცია“. პროექტის ხელმძღვანელი
 6. 2018 წ. აჭარული სამზარეულოს პოპულარიზაციის მიზნით ადგილობრივი ტრადიციული კერძებისა და მათი ინგრედიენტების ქიმიური კვლევა ანალიზის თანამედროვე ინსტრუმენტული მეთოდებით “ საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი. მთავარი ექსპერტი.
 7. 2017 წ, სსიპ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიზნობრივი სამეცნიერო კვლევითი პროექტი. აჭარაში ინტროდუცირებული და ზოგიერთი ენდემური მცენარეების ნაყოფის გადამუშავების დროს ბიოაქტიური ნაერთების ცვლილებები, პროექტის კოორდინატორი.
 8. 2017 წ. „ქართული აგროპროდუქტის მნიშვნელობის გაზრდა ტურიზმის  განვითარებაში“. მთავარი ექსპერტი, საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი.
 9. 2016-18 წ, სსიპ – შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი,  „საქართველოში წარმოებული თაფლისა და ღვინის ქიმიური შედგენილობის შესწავლა მაღალი წნევის სითხური ქრომატოგრაფირებით, ადგილმდებარეობის და სახეობრივი პასპორტიზაციის წესების დასადგენად“ პროექტი-216816, პროექტის კოორდინატორი.
 10. 2016წ. სსიპ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიზნობრივი სამეცნიერო კვლევითი პროექტი.  აჭარის აბორიგენული და ინტროდუცირებული მცენარეების ბიოაქტიური ნაერთების შესწავლა; პროექტის კოორდინატორი
 11. 2016წ. განათლების, მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების თს ფონდი ხვალინდელი წარმატებისთვისSIG/23/1/2015 დაბალკალორიული ტკბილი ტაბლეტები, დოქტორანტის ხელმძღვანელი.
 12. 2015-17წ, სსიპ შოთა რუსთაველის  ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, დასავლეთ საქართველოში გავრცელებული კივის, ფეიჰოას, მოცვის და სხვა  კენკროვნების ნაყოფის ქიმიური შედგენილობის შესწავლა მოკრეფის, შენახვის და შეფუთვის ოპტიმალური წესების დასადგენად  საგრანტო ხელშეკრულება FR/335/10-160/14,  შემსრულებელი
 13. 2014 წ. შოთა რუსთაველის  ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, პროდუქტების ნატურალობის კონტროლი გრანტი  SC/55/6-470/14, პროექტის ხელმძღვანელი
 14. 2013-2014წ, შოთა რუსთაველის  ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, დასავლეთ საქართველოს რეგიონალური ქრომატოგრაფიული ცენტრი   გრანტი  AP/96/13  პროექტის ხელმძღვანელი
 15. 2013-2014წ. შოთა რუსთაველის  ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. სტევიას ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებები და მათი ცვალებადობა გადამუშავების პროცესში.  გრანტი  DO/124/6-470/13 დოქტორანტის ხელმძღვანელი.
 16. 2009-2011წ. შოთა რუსთაველის  ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. “დასავლეთ საქართველოში ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებებით მდიდარი ნედლეულის შესწავლა და მათგან პროდუქტების მიღების ტექნოლოგიის შემუშავება”  გრანტი  GNSF/ST08/8-513, პროექტის მენეჯერი
სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

Georgia Mandarin production practices –USAID, 2012 ბათუმი

 

უცხო ენების ცოდნა:

რუსული კარგად; ინგლისური საშუალოდ.
 

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

Office-Word, Excel,Paint; PowerPoint; Internet,  E-Mail  

 
უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა