საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტი

ბიოლოგიის დეპარტამენტი

აკადემიური პერსონალი

სახელი და გვარი: ინგა დიასამიძე
აკადემიური თანამდებობა: ასოც. პროფესორი
დაბადების თარიღი: 26/06/1978
მისამართი: ქ. ბათუმი, მაგნოლიის ქ. N15
ელ-ფოსტა: diasamidze.inga@bsu.edu.ge
ტელეფონი: 577145420
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ბიოლოგიის დოქტორი
განათლების მიმართულება, დარგი: დარგი: მეცნიერება/საბუნებისმეტყველო მეცნიერებანი/ბიოლოგია, ეკოლოგია, ბოტანიკა
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ბიოლოგი, ბიოლოგიის მასწავლებელი (მაგისტრთან გათანაბრებული)
განათლების მიმართულება, დარგი: დარგი: მეცნიერება/საბუნებისმეტყველო მეცნიერებანი/ბიოლოგია
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

ბიომრავალფეროვნება, გარემოს დაცვა, ბოტანიკა, ეკოლოგია,  კონსერვაცია, ტყის ეკოლოგია

სამუშაო გამოცდილება:
2021 სექტემბრიდან-  ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტის, ბიოლოგიის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი;
-ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტის, ბიოლოგიის დეპარტამენტის ასისტენტ პროფესორი;
 - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. განათლებისა და მეცნიერებათა ფაკულტეტის ბიოლოგიის დეპარტამენტის ასისტენტ პროფესორი
- შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ბიოლოგიის დეპარტამენტის მასწავლებელი
- ბათუმის ბოტანიკური ბაღის მცენარეთა ინტროდუქციისა და კონსერვაციის განყოფილების მეცნიერ თანამშრომელი
- ბათუმის ბოტანიკური ბაღის ადგილობრივი ფლორისა და ბუნებისდაცვის განყოფილების ოპერატორი
- აჭარის ნორჩნატურალისტთა რესპუბლიკური სადგური, პედაგოგი
გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 
 • Zarnadze, N., Dolidze, K., Manjgaladze, S., Bolkvadze, T., & Diasamidze, I. (2023). Somatic Embryogenesis in Hyacinth: An In-vitro Culture Study. Cutting Edge Research in Biology Vol. 8, 195-206.
 • JGENTI, L., BOLKVADZE, G., IAKOBADZE, M., & DIASAMIDZE, I. (2022). Flora and Fauna Conservation in Machakhela National Park Georgia. The Eurasia Proceedings of Health, Environment and Life Sciences, 35-39. scholar
 • Varshanidze, N., Jakeli, E., Diasamidze, I., Dolidze, K., Turmanidze, N., Zarnadze, N. (2020). Ecological perspectives of endemic flora of Adjara, Georgia. Central Asian Journal of Environmental Science and Technology Innovation, 1(5), 245-251. doi: 10.22034/CAJESTI.2020.05.01
 • Beridze, M. ., Kalandia, A. ., Japaridze, I. ., Vanidze, M. ., Varshanidze, N. ., Turmanidze, N. ., Dolidze, K., Diasamidze, I. ., & Jakeli, E. . (2020). PHYTOCHEMICAL STUDY OF ENDEMIC SPECIES HELLEBORUS CAUCASICUS, HELLEBORUS ABCHASICUS AND FICARIA POPOVII SPREAD IN SOUTHERN COLCHIS. Proceedings of CBU in Medicine and Pharmacy, 1, 1-7. https://doi.org/10.12955/pmp.v1.89

 • Kacharava, T., Epitashvili, T., Varshanidze, N., Turmanidze, N., Dolidze, K., Zarnadze, N., Diasamidze.I., Jakeli, E. (2020). Physiological and Chemical Characteristics of Lemon Balm (Melissa Officinalis) in Georgia. Journal of Medical Biomedical and Applied Sciences.
 • Zarnadze, N., Dolidze, K., Manjgaladze, S., Bolkvadze, T., & Diasamidze, I. (2019). Somatic Embryogenesis in Hyacinth in-vitro. Int J Biotechnol Recent Adv, 1(2), 57-59.
 • Makaradze, E., Meparishvili, G., Varshanidze, N., Diasamidze, I., Dolidze, K., Jakeli, E., & Zarnadze, N. (2019, September). Rapd-Analysis Of Cyclamen Spp. Genome Polymorphism. In CBU International Conference Proceedings (Vol. 7, pp. 949-953).
 • Eteri Jakeli, Natela Varshanidze, Nana Zarnadze, Inga Diasamidze, Ketevan Dolidze MEDICINAL PLANTS FROM THE FLORA OF AJARA (SOUTH COLCHIS) USED AGAINST CERTAIN CHRONIC DISEASES.INESEC 2018 INTERNATIONAL HEALTH SCIENCES CONFERENCE (IHSC), abstract books, 14-17 November 2018 Diyarbakır/Turkey www.ineseg.org www.inesegconferences.org
 • Jakeli, E., Varshanidze, N., Diasamidze, I., Dolidze, K., & Zarnadze, N. (2018, September). BIODIVERSITY OF MEDICINAL PLANTS OF WILD FLORA IN AJARA–SOUTH COLCHIS AND THEIR USAGE IN FOLK MEDICINE. In 3 rd International Science Symposium “New Horizons in Science”, Proceeding Book., At Pristina, Cosovo (pp. 80-96).
 • N. Zarnadze, I. Diasamidze, N. Varshanidze, K. Dolidze, T. Bolkvadze " In vitro reproduction of Kidney Tea (Orthosiphon stamineus Bents) " Journal of Pharmacy and Pharmacology 6 (2018) pp. 695-699 doi: 10.17265/2328-2150/2018.07.009
 • Natela Varshanidze, Nazi Turmanidze, Ketevan Dolidze, Nana Zarnadze, Inga Diasamidze, Tinatin Epitashvili, Tamar Katcharava, Biodiversity of Medicinal Plants Containing Essential Oil and  Their Spreading in Adjara .Universal Journal of Agricultural Research(3): pp. 99-104, 2018 http://www.hrpub.org
 • Nino Manvelidze. Nana Zarnadze,Natela Varshanidze, Inga Diasamidze, Sofiko Manjgaladze, Tsiala Bolkvadze,  - The induction of Callusogenesis and Morfognesis  of Staphilea colchica in vitro Culture, / SEAB 2016, Symposium on euroasian biodiversity,23-27 May.Antalia,Turkiye, 2016, 242p
 • ვარშანიძე დ., ბოლქვაძე გ., დიასამიძე ი., ჯაყელი გ. ბათუმის ბოტანიკური ბაღის ჰიმალაის ფიტოგეოგრაფიული განყოფილების მცენარეთა ეკომორფოლოგიური ანალიზი, ბიომრავალფეროვნება და საქართველო, ბიომრავალფეროვნების დღისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, 178-180გვ. 2016
 • I. Diasamidze, G. Bolkvadze, J. Chitanava, N. Turmanidze. Endemic Plant diversity of Adjara protected areas, Georgia. SYMPOSIUM ON EUROASIAN BIODIVERSITY International conference Abstract books, 243 pg.23-27 may, 2016 ANTALYA-TURKIYE
 • Diasamidze I. Bolkvadze G, BUD TYPES AND SEASONAL DEVELOPMENT OF VEGETATION ADJARA'S OAK FOREST (Georgia).  EuroGard VII - The Seventh European Botanic Gardens Congress, PARIS, FRANCE http://eurogard2015.sciencesconf.org/56833/document   2015

 

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 • ICMeHeLS 2022: International Conference on Medical, Health and Life Sciences, JGENTI, L., BOLKVADZE, G., IAKOBADZE, M., & DIASAMIDZE, I. (2022). Flora and Fauna Conservation in Machakhela National Park Georgia. The Eurasia Proceedings of Health, Environment and Life Sciences, 35-39. scholar

 • FRAGILE vulnerable habitats - Coastal sand dunes and freshwater ponds - in Kolkheti lowland (Georgia)   threats and needs for conservation CSA 58 - EMECS 13 Estuaries and coastal seas in the Anthropocene Structure, functions, services and management. Estuarine Coastal Sciences Association EMECS  Elsevier    Hull, UK 6-9 September 2021 | Online Live and On demand  http://www.estuarinecoastalconference.com/conference-program.as

 •  (2020). PHYTOCHEMICAL STUDY OF ENDEMIC SPECIES HELLEBORUS CAUCASICUS, HELLEBORUS ABCHASICUS AND FICARIA POPOVII SPREAD IN SOUTHERN COLCHIS. Proceedings of CBU in Medicine and Pharmacy, 1, 1-7. https://doi.org/10.12955/pmp.v1.89  Prague

 •  Rapd-Analysis Of Cyclamen Spp. Genome Polymorphism. In CBU International Conference Proceedings (Vol. 7, pp. 949-953). (2019, September). Prague

 •  BOIDIVERSITY OF MEDICINAL PLANTS OF WILD FLORA IN AJARA–SOUTH COLCHIS AND THEIR USAGE IN FOLK MEDICINE.  Conference Procesing Books : ISS2018 3rd International Science Symposium “New Horizons in Science”, At Pristina, Cosovo

 • MEDICINAL PLANTS FROM THE FLORA OF AJARA (SOUTH COLCHIS) USED AGAINST CERTAIN CHRONIC DISEASES.INESEC 2018 INTERNATIONAL HEALTH SCIENCES CONFERENCE (IHSC), abstract books, 14-17 November 2018 Diyarbakır/Turkey www.ineseg.org www.inesegconferences.org

 • The induction of Callusogenesis and Morfognesis  of Staphilea colchica in vitro Culture, / (Nino Manvelidze. Nana Zarnadze,Natela Varshanidze, Inga Diasamidze, Sofiko Manjgaladze, Tsiala Bolkvadze),  -SEAB 2016, Symposium on euroasian biodiversity,23-27 May.Antalia,Turkiye, 2016, 242p

 • ბათუმის ბოტანიკური ბაღის ჰიმალაის ფიტოგეოგრაფიული განყოფილების მცენარეთა ეკომორფოლოგიური ანალიზი,   ბიომრავალფეროვნება და საქართველო, ბიომრავალფეროვნების დღისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, 178-180გვ. 2016

 • Endemic Plant diversity of Adjara protected areas, Georgia.SYMPOSIUM ON EUROASIAN BIODIVERSITY International conference Abstract books, 243 pg.23-27 may, 2016

 • ANTALYA-TURKIYEICAE International Conference "Applied Ecology: Problems, Innovations"  LIFE FORMS OF ADJARA'S OAK FOREST .  (Diasamidze I. Bolkvadze G , Varshanidze N, Turmanidze N., Jakeli E.) ISBN 978-9941-0-7644-2; 250-254pp. Batumi 2015

 • EuroGard VII - The Seventh European Botanic Gardens Congress, http://eurogard2015.sciencesconf.org/56833/document   BUD TYPES AND SEASONAL DEVELOPMENT OF VEGETATION ADJARA'S OAK FOREST (Georgia)( Diasamidze I. Bolkvadze G.) PARIS, FRANCE 2015

 • საერთაშორისო სკოლა-კონფერენცია, სამკურნალო მცენარე კრაზანას ბიოეკოლოგია აჭარაში, (დიასამიძე ი. ბოლქვაძე გ. ვარშანიძე ნ). ბაკურიანი 2015

საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

- შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტთა სამეცნიერო ცენტრის პროექტის. „საველე-პრაქტიკული გასვლები მტირალას ეროვნულ პარკასა და გონიოში“ მეცნიერ კონსულტანტი

-დონორი: აშშ კრიტიკული ეკოსისტემების თანამშრომლობის ფონდის (CEPF) Dდა ბუნების დაცვის მსოფლიო ფონდის (WWF) განაცხადის კოდი: 54133. მტირალა ეროვნული პარკის ბუფერული ზონის განვითარება: მდგრადი რესურთსარგებლობის საქმიანობის ინიცირება” ძირითადი შემსრულებელი

-  დონორი: აშშ კრიტიკული ეკოსისტემების თანამშრომლობის ფონდის (CEPF) და ბუნების დაცვის მსოფლიო ფონდის (WWF) განაცხადის კოდი: 12872. მტირალას ეროვნული პარკის დამხმარე/ბუფერულ ზონაში მდგრადი მეტყევეობის ხელშეწყობა- ძირითადი შემსრულებელი

-დონორი ორგანიზაცია ნიუორკის ბოტანიკური ბაღი “კოლხეთის ფლორის ველური ბოლქვოვნების ex situ კონსერვაციისათვის ალპინარიუმის დაარსება ბათუმის ბოტანიკურ ბაღში” ძირითადი შემსრულებელი

- დონორი: საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია: ”აჭარის მაღალმთიანეთის ეკოტონის მცენარეულობის მდგომარეობის შეფასება და პროგნოზირების მეცნიერული დამუშავება”(ძირითადი შემსრულებელი;
- „სამხრეთ კოლხეთის ჰიგროფილური, თერმოფილური შერეული ფოთლოვანი ტყეების პირველადი (ჰემერობიის I ჯგუფი) და ბუნებრივთან ახლო მყოფი ფიტოცენოზების იშვიათი, რელიქტური და ენდემური სახეობების კონსერვაცია ბათუმის ბოტანიკურ ბაღში“; ძირითადი შემსრულებელი

- დონორი: აშშ კრიტიკული ეკოსისტემების თანამშრომლობის ფონდის (CEPF) და ბუნების დაცვის მსოფლიო ფონდის (WWF). `აჭარა-შავშეთის ფლორისტული ოლქის ენდემურ სახეობათა კონსერვაცია” , ძირითადი შემსრულებელი

სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 •  2021 ტრენინგი, უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების  აკრედიტაციის ექსპერტის შესახებ, განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი
 •  ტრენინგი: „კვლევის პრაქტიკული მეთოდების გამოყენება უმაღლეს სასწავლებლებში“ თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;
 •  Trainings: “Open Pedagogy- Looking forward the Future” Telavi State University;
 •  ტრენინგი  ელექტრონულ ბაზებთან წვდომაზე-EBSCO 
 • ტრენინგი: “სწავლა სწავლების მეთოდები უმაღლეს სასწავლებლებში”, თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; 
 •  სასწ. წელს გაცვლითი პროგრამა Mevlana ართვინის ჭოროხის უნივერსიტეტი, თურქეთი "გარემოს დაცვა და კონსერვაცია";
უცხო ენების ცოდნა:

ინგლისური ენა, რუსული ენა, პორტუგალიური ენა

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

Microsoft word, excel, Power point, Grant writer, Landscape Designer
 

 
უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა