საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტი

შინაგანი მედიცინის დარგობრივი დეპარტამენტი

აკადემიური პერსონალი

სახელი და გვარი: სოფიო ბერიძე
აკადემიური თანამდებობა: პროფესორი
ადმინისტრაციული თანამდებობა: ინგლისურენოვანი საგანმანათლებლო პროგრამის ხელმძღვანელი
დაბადების თარიღი: 05/06/1980
მისამართი: ბათუმი, გორგასალის ქ. N136/138, ბ.47
ელ-ფოსტა: sofio.beridze@bsu.edu.ge
ტელეფონი: 593 300 170
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: მედიცინის აკადემიური დოქტორი
განათლების მიმართულება, დარგი: მედიცინა
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ექიმი- თერაპევტი
განათლების მიმართულება, დარგი: შინაგანი მედიცინა
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: გასტროენტეროლოგი
განათლების მიმართულება, დარგი: ჰეპატოლოგია-ტრანსპლანტოლოგია
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

ასთმა და რესპირაციული მედიცინა, იმუნოსუპრესიული მდგომარეობები, ტრანსპლანტოლოგია, ჰეპატოლოგია, სისტემური დაავადებები, კლინიკური ფარმაკოლოგია

სამუშაო გამოცდილება:

 

2015  წლიდან დღემდე - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - პროფესორი

2019 წლიდან დღემდე - ბათუმის რეფერალური ჰოსპიტალი - ხარისხის დირექტორი, თერაპევტი, გასტროენტეროლოგი

2013-2019 წწ წლიდან  - ბათუმის რეფერალური ჰოსპიტალი - შინაგანი მედიცინისა და ინტენსიური თერაპიის მიმართულების ხელმძღვანელი

2012-2015 წწ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტისაბაზისო მედიცინის დეპარტამენტის ხემძღვანელი

2012-2015 წწ  - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - კლინიკური თერაპიის დეპარტამენტის ასისტენტ პროფესორი;

2009-2012 წწ  - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - თერაპიის დეპარტამენტის სპეციალისტი

07.2015-09.2015 - სილეზიის გიბინსკიევის  სახელობის ცენტრალური  საუნივერსიტეტო  კლინიკა - ექიმი ობსერვერი;

2012-2013 წ. - სადაზღვევო კომპანია    ,,არქიმედეს გლობალ ჯორჯიას’’ თერაპევტი,      აჭარის რეგიონის კოორდინატორი;

2012-2014 წ. - საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო, სსიპ საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო - ექსპერტი საზღვაო მედიცინის სტანდარტების შემუშავებისა და პროცესების მონიტორინგის  დარგში;

2010- 2013 წ. - სს ,,საზღვაო სამედიცინო სერვისის’’ ექიმ თერაპევტი;

2004-2009 წ. - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერისტეტის ჰოსპიტალური თერაპიის N2 კათედრა - კლინიკური ასპირანტი;

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. „COEXISTENCE OF ASTHMATIC AND NONRESPIRATORY ALLERGIC SYMPTOMS IN CHILDREN OF BATUMI REGION, GEORGIA: OCCURRENCE AND ASSOCIATION WITH KNOWN DIAGNOSIS OF ASTHMA’’ Vakhtang Beridze1 , Tamar Bakhtadze1 , Sophio Beridze1 , Karaman Phagava2 , Ivane Chkhaidze3 , Grzegorz Marek Brožek4 , Jan Eugeniusz Zejda4 1 M. Iashvili Batumi Maternity and Child Central Hospital, Shota Rustaveli State University, Batumi, Georgia 2 Department of Paediatrics, Tbilisi State Medical University, Tbilisi, Georgia 3 Tbilisi State Medical University, Tbilisi, Georgia 4 Department of Epidemiology, Faculty of Medical Sciences, Medical University of Silesia in Katowice, Katowice, Poland, Cent Eur J Public Health 2021; 29 (1):
 2. ,,Living Donor Liver Transplantation-Initial Experience from Georgia’’  K Kashibadze, S Beridze, G Tomadze, L               Gogichaishvili, TRANSPLANTATION,  Volume 100, Pages S141-S141, LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS
 3. „Is Portal Vein Arterialization A Possible Therapeutical Approach For Acute Hepatic Failure?’’ Recordare A1*, Gogichaishvili L2, Otari Pilishvili O3, Sophio Beridze S4 1, Journal of Liver Research, Disorders & Therapy, 016, 2(4):
 4. A new possible therapeutical approach to the toxic acute liver failure: portal vein arterialization’’ S667, A Recordare, O Pilishvili, L Gogichaishvili, S Beridze, S Dokmak, M Rizzo, HPB-2019 , 2019/1/1,  Elsevier
 5. „An international comparison of asthma, wheeze, and breathing medication use among children’’https://doi.org/10.1016/j.rmed.2017.11.001, Joshua.A.LawsonabGrzegorzBrozekcAndreiShpakoudOlgaFedortsiveEmilijaVlaskifVakhtangiBeridzegDonna C.RenniebhAnnaAfanasievabSophioBeridzegJanZejdac,  Pages 22-28
 6. „Risk Factors for Childhood Asthma and Wheeze: Comparisons from an International Study’’ Environmental Health Perspectives  - Joshua Lawson, Grzegorz Marek Brozek, Emilija Vlaski,Vakhtangi Beridze,Andrei Shpakov, Olga Fedortsiv, Donna Rennie, Anna Afanasieva,Sophio Beridze, Jan Eugeniusz Zejda  https://ehp.niehs.nih.gov/doi/abs/10.1289, P03. /isesisee.2018. 2830
 7. „Allergologic profile of diagnosed and undiagnosed pediatric asthma in Batumi, Georgia’’ - Jan Zejda, Vakhtang Beridze, Tamar Bakhtadze, Sophio Beridze, Lia Abuladze, Naira Partenadze, European Respiratory Journal 2019 54: PA1049; DOI: 10.1183/13993003.congress-2019.PA1049
 8. „საქართველოში ღვიძლის ტრანსპლანტაციის პირველი წარმატებული შემთხვევა’’ (კ. ქაშიბაძეგ. თომაძე, ი. მარგალიტაძე, ზ. ჩიხლაძე, ლ.გოგიჩაიშვილი, ა.რეკორდარე), რეცენზირებად ადგილობრივ სამეცნიერო ჟურნალში, საქართველოს რესპირაციული  ჟურნალი, ტომი 11, N 2;  ISSN 1512-2778გვ.41-47   2015წ.
 9. „The first successful child living donor liver transplantation in Georgia’’(კ. ქაშიბაძე) Espghan Eastern European School – proceedingsსაერთაშორისო კონგრესის მასალები; Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutririon,   ISBN 978-994-0-7156-0 გვ. 155-160   2015წ.
 10. „Prognostic and Development Scenarios Of Pandemic Flu’’(ნ. გუგუშვილი, ნ. სხილაძე) OMICS Publishing Group - ,,2th World Congress On Virology’’AbstractsJournal Of Antivirals and AntiretroviralsISSN 1948-5964 JAA,  Las Vegas, USA, მსოფლიო კონგრესის მასალები,  Volume 4 Issue 4-73 2012წ.
საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. 2th   HEALTH INTERNATIONAL ANNUAL  CONFERENCEGIMPHA ANNUAL MEETEING, ,,ღვიძლის ტრანსპლანტაციის პროექტის განხორციელება’’ ბათუმი,  14.06.2015;
 2. 5TH World Congress on Virology, ,,Launching Of Liver Transplantation In Georgia – Antiviral Treatment Aproaches’’,   Atlanta USA, 7-9.12.2015 (ორალური პრეზენტაცია);

 

საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. ,,MEDEA’’,  ERASMUS MUNDUS ACTION 2 PARTNERSHIPLOT 5 N 2013-2522/001-001 ლოკალური კოორდინატორი, 2013-2016წწ;
 2. ,,ADDIGE’’,  TEMPUS PROJECT EUROPIAN COMMISION 544219-TEMPUS-1-2013-1-CZ-TEMPUS-SMHES,  ლოკალური კოორდინატორი,მთავარი მკვლევარი, 2013-2015 წწ;
 3. ,,Introduction Addictology In Educational System of Georgia’’, USAID Alternativa GeorgiaNAID-114-A-12-00002, კოორდინატორი მთავარი მკვლევარი,  2012-2013 წწ;
 4. ,,Training curricula for admission to biosafty  level 2’’, GRDF  Global Georgian Mini-Grant Program #GMG 07/13,  ძირითადი მკვლევარი (PI), 2012 წ;
სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. Professional Exchange Program organized by the School Of Medicine in Katowice, Medical University of Silesia სილეზიის სამედიცინო უნივერსიტეტის მიერ ორგანიზებული პროფესიული გაცვლითი პროგრამა შინაგან მედიცინასა და ტრანსპლანტოლოგიაში, Katowice, Poland,  17.06.2015-31.07.2015;
 2. e-PBL - David Tvildiani Medical University – Undergraduate Medical Education : Current State-of-the-Art in Georgia And Perspectives Its Development’’ – Satellite symposium, დავით ტვილდიანის სამედიცინო უნივერსიტეტი - დიპლომამდელი სამედიცინო განათლება. სატელიტური სიმპოზიუმი.  HENTI2015 ქუთაისი, საქართველო, 30.04.2015;
 3. Стажировка по специальности на тематическом цикле ,,Трансплантация печени,,   პროფესიული გადამზადების კურსი  ღვიძლის ტრანსპლანტაციის  პაციენტთა  მართვაში,  Минск, РБ, 20.10.2014-14.11.2014;
 4. ტრენინგი - დიპლომამდელი სამედიცინო განათლების რეფორმა, 2014 USAID SUSTAIN Project, 7-9.08.2014;
 5. COLUMBIA UNIVERSITY SEMINAR IN INTERNAL MEDICINE, კოლუმბიის უნივერსიტეტის სემინარი შინაგან მედიცინაში, AAFCOLUMBIA UNIVERSITY, 30.06.2013-06.07.2013;
 6. Continuing Medical Education (CME)  Salzburg Seminar in INTERNAL MEDICINE (27 DFP) დიპლომის შემდგომი სამედიცინო განათლების კურსი შინაგან მედიცინაში - ზალცბურგის სამედიცინო სემინარი, DFP ID 486118  Salzburg, Austria,, 01-05.07.2013;
 7. HARLES UNIVESRITY IN PRAGUE 1st Faculty Of Medicine  Training of Trainers: Pedagogical Approaches in Addictology (40 CH) პრაღის ჩარლზის უნივერსიტეტი I სამედიცინო ფაკულტეტი, ტრენერთა ტრენინგი -  პედაგოგიური გამოწვევები ადიქტოლოგიაში (40 კრედიტ საათი),  Prague, Czech  Republic, 15-19.07.2013;
 8. CHARLES UNIVESRITY IN PRAGUE, 1st Faculty Of Medicine   Training of  Trainers In Addictology  (60 CH) პრაღის ჩარლზის უნივერსიტეტი, I სამედიცინო ფაკულტეტი, ტრენერთა ტრენინგი ადიქტოლოგიაში (60 კრედიტ საათი);  Prague, Czech  Republic, 19-30.11.2012;
 9. ERASMUS MUNDUS PROJECT ,,MEDEA’’- Coordinators study in Management for Implementation of Medical University Alliance   Project,  ერასმუს მუნდუსის გაცვლითი პროგრამა MEDEA-ს კოორდინატორთა სწავლება პროექტის იმპლემენტაციის მენეჯმენტში. NO.1-10/167  Riga, Latvia, 27-30.2013;
 10. 1th EASD OSCAR MINKOWSKI CLINICAL RESEARCH COURSE – CONTINUING MEDICAL EDUCATION (CME 16 CH)  - EASD პოსტდიპლომური სამედიცინო განათლების ტრენინგი  (16 ), Kaunas, Lithuania, 20-2.09.2012;
 11. FIP- ის  (International Pharmaceutical Federation) მიერ დაფინანსებული პროექტი-სწავლება - ,,ანტიტუბერკულოზური მედიკამენტების რაციონალური გამოყენება’’,  თბილისი საქართველო, 12.2012;
 12. WIPO (World Intellectual  Property Organization)  NATIONAL TISC WORKSHOP ON INNOVATION SUPPORT THROUGH ACCES TO TECHNICAL KNOWLEDGE, ინტელექტუალური საკუთრების დაცვის ინოვაციური ტექნიკური ხელშეწყობის სწავლება, თბილისი,  საქართველო, 13-15.09.2011;
 13. ბსუ, საქართველოს გადაუდებელი ქირურგიის ასოციაცია, სემინარი თემაზე: ,,ქირურგიული ინფექციების ანტიბაქტერიული მკურნალობის პრინციპები’’, ბათუმი, საქართველო, 30.09-01.10 2011;
 14. Certificate Of Continuing Medical Education Credit (CME – 12 CA) – 2th International Congress of the Respiratory Association, დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლების კრედიტი (CME – 12 CA) საქართველოს რესპირატორული ასოციაციის მეორე საერთაშორისო კონგრესი; No 729,  ბათუმი, საქართველო, 10-12.06.2010;
 15. TRAINIGNG OF TRAINERS IN ADDICTOLOGY WHITIN THE TEMPUS PROJECT ,,ADDIGE’’ტემპუსის პროექტ ADDIGE-ის ფარგლებში ტრენერთა ტრენინგი ადიქტოლოგიაში, Hamburg, Germany მოწვევა, 31.08.2015 – 11.09.2015;
უცხო ენების ცოდნა:

რუსული- თავისუფლად,  ინგლისური- თავისუფლად; 

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

კომპიუტერული საოფისე პროგრამები
 

 
უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა