ტექნოლოგიური ფაკულტეტი

ფაკულტეტის სტრუქტურა

მართვის ორგანოები

 1. ფაკულტეტის საბჭო;
 2. დეკანი;
 3. ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური.

სასწავლო, სამეცნიერო-კვლევითი და დამხმარე სტრუქტურული ერთეულები

 • ფაკულტეტის საბჭო;
 • სადისერტაციო საბჭო;                   
 • კურიკულუმის კომიტეტი;
 • ეთიკის კომიტეტი;
 • ინჟინერიისა და მშენებლობის დეპარტამენტი;
 • ტექნოლოგიებისა და საინჟინრო მენეჯმენტის დეპარტამენტი;
 • აგროეკოლოგიისა და სატყეო საქმის  დეპარტამენტი;
 • აგროტექნოლოგიისა და აგროინჟინერიის დეპარტამენტი;
 • აგროსკოლა;
 • აგრარული ექსტენციის ცენტრი;
 • ფაკულტეტის სამდივნო;
 • ლაბორატორიები;
 • სასწავლო საცდელი ბაზა.

 


უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა