ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკა

სამსახურის ხელმძღვანელი

სახელი და გვარი: ანზორ ბერიძე
აკადემიური თანამდებობა: ასოც. პროფესორი
დაბადების თარიღი: 04/05/1979
მისამართი: აღმაშენებლის 32/45
ელ-ფოსტა: a.beridze@bsu.edu.ge
ტელეფონი: (+99593) 31 37 77
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა კანდიდატი (გათანაბრებულია დოქტორის აკადემიურ ხარისხთან)
განათლების მიმართულება, დარგი: მეცნიერება, მათემატიკა (გეომეტრია-ტოპოლოგია)
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: მათემატიკოსი, მათემატიკის მასწავლებელი (გათანაბრებულია მაგისტრის აკადემიურ ხარისხთან)
განათლების მიმართულება, დარგი: მეცნიერება, მათემატიკა
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

ალგებრული ტოპოლოგია

სამუშაო გამოცდილება:
 • 2015 - დღემდე - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელი
 • 2008 - დღემდე - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფიზიკა-მათემატიკისა და კომპიუტერულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის მათემატიკის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი
 • 2013-2015 - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სასწავლო და სამეცნიერო პროგრამების მართვის დეპარტამენტის უფროსი
 • 2011- 2013 - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლებისა და მეცნიერებათა ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელი
 • 2010-2011 - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლებისა და მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე
 • 2008-2011 - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მათემატიკურ და კომპიუტერულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანი
 • 2007–2008 - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სასწავლო–აკადემიური დეპარტამენტის უფროსი
 • 2004–2009 - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მათემატიკის დეპარტამენტის (კათედრის) უფროსი მასწავლებელი
 • 2004–2009 - ბათუმის საზღვაო აკადემიის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა მიმართულების ასოცირებული პროფესორი
 • 2004–2006 - ბათუმის საზღვაო აკადემიის მათემატიკის კათედრის უფროსი მასწავლებელი
 • 2004–2006 - ბათუმის საზღვაო აკადემიის მათემატიკის კათედრის უფროსის მოადგილე
 • 2006–2008 - ბათუმის საზღვაო აკადემიის წარმომადგენლობითი საბჭოს სპიკერი
 • 2005–2006 - ბათუმის საზღვაო აკადემიის მონიტორინგისა და შეფასების ცენტრის უფროსი
 • 2004–2005 - ბათუმის საზღვაო აკადემიის რეფორმების ჯგუფის უფროსი
   
გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. Anzor Beridze and Pawell Traczyk. On the Burau representation for n=4. arXiv:1705.02641 
 2. Anzor Beridze and Vladimer Baladze. Strong Homology Theory of Continuous Maps, arXiv:1703.04089
 3. Anzor Beridze and Leonard Mdzinarishvili . On the Axiomatic Systems of Steenrod Homology Theory of Compact Spaces, arXiv:1703.05070
 4. A. Beridze and V. Baladze. Strong shape and homology of continuous maps. Abstracts of Prague Topological Symposium, July 2016
 5. A. Beridze and L. Turmanidze. Semi-Continuity of Strong Homology Groups of Continuous map. J.  Math. Sci. Vol.211 (2015), 13-30
 6. A. Beridze and V. Baladze. Strong Shape and Homology Theories  of Continuous Map. Abstracts of  V Annual International Conference of the Goergian Mathematical Union, Batumi, September 8-12, 2014
 7. A. Beridze. Strong Homology Groups of Continuous Map. Proceeding of A. Razmadze Mathematical Institute, Vol. 162 (2013), 25-35;
 8. A. Beridze. Partial Continuity of Strong Homology Groups of Continuous map, Abstracts of  III International Conference of the Goergian Mathematical Union, Batumi, September 2-9, 2012
 9. A. Beridze. Strong Homology Group of Continuous map,  Abstracts of  II International Conference of the Goergian Mathematical Union, Batumi, September 15-19, 2011
 10. A. Beridze and V. Baladze. On Alexander-Spanier Normal Cohomology Theory,  Abstracts of  I International Conference of the Goergian Mathematical Union, Batumi, September 12-19, 2010
 11. A.Beridze. Alexander-Spanier Cohomology of Wallman Compactification. Proceeding of A. Razmadze Mathematical Institute, Vol. 151 (2009), 51-62;
 12. A. Beridze. Alexander-Sparier Cohomology Groups of Mapping Cone. Abstracts of 24th Summer Conference on Topology and Its Applications, Brno,  July 14-17, 2009
 13. A. Beridze. Alexander-Spanier Cohomology of Wallman Compactification. Abstracts of International Conference on Topology and Its Applications, Ankara, July 6-11, 2009
 14. A. Beridze. Cohomology of Continuous maps. Abstracts of  1st International Summer School and Conference "New Trends in Geometry and Topology", Batumi, 2009
საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. პრაღის სიმპოზიუმი ზოგადი ტოპოლოგიისა და თანამედროვე ანალიზსა და ალგებრასთან მისი კავშირების შესახებ, პრაღა, 2016
 2. ტოპოლოგიისა და მისი გამოყენებების 24–ე საზაფხულო კონფერენცია, ბრნო, 2009
 3. ტოპოლოგიისა და მისი გამოყენენების საერთაშორისო კონფერენცია, ანკარა, 2009
საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 • საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო გრანტი, 2015
 • ახალგაზრდა მეცნიერთა პრეზიდენტის სამეცნიერო გრანტი, 2009
სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 • 2013-2014 - ვარშავის უნივერსიტეტის მათემატიკის დეპარტამენტის სადოქტოროს შემდგომი პოზიცია, ვარშავა, პოლონეთი
 • 2006-2007 - აბდულ სალამის სახელობის მათემატიკის მეცნიერებათა სკოლის სადოქტოროს შემდგომი პოზიცია, GC უნივერსიტეტი, პაკისტანი
უცხო ენების ცოდნა:

ინგლისური, რუსული

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

Microsoft Word, Microsoft Excel, Power Point, Internet Explorer, GeoGebra, MathBridge 

 

უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
ნინოშვილის/რუსთაველის ქ. 35/32
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა