ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტი

ფაკულტეტის სტრუქტურა

მართვის ორგანოები

  1. ფაკულტეტის საბჭო
  2. დეკანი
  3. ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური

სასწავლო-სამეცნიერო და დამხმარე სტრუქტურული ერთეულები

  1. სადისერტაციო საბჭო
  2. კურიკულუმის კომიტეტი
  3. პედაგოგიურ მეცნიერებათა დეპარტამენტი
  4. ენებისა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების ცენტრი
  5. პედაგოგთა დახელოვნებისა და პროფესიული განვითარების ცენტრი

უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
ნინოშვილის/რუსთაველის ქ. 35/32
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა