ფიტოპათოლოგიისა და ბიომრავალფეროვნების ინსტიტუტი

ინსტიტუტის დირექტორი

Bsu
გურამ მემარნე
სამეცნიერო თანამდებობა: მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი
ფიტოპათოლოგიისა და ბიომრავალფეროვნების ინსტიტუტი, ბიომრავალფეროვნების მონიტორინგისა და კონსერვაციის განყოფილება
ადმინისტრაციული თანამდებობა: ფიტოპათოლოგიისა და ბიომრავალფეროვნების ინსტიტუტის დირექტორი
პერსონალური ინფორმაცია
ელ-ფოსტა: g.memarne@bsu.edu.ge
განათლება
 • 11.12.1987 -  სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა კანდიდატის აკადემიური ხარისხი, სოფლის მეურნეობა, საქართველოს სუბტროპიკული მეურნეობის ინსტიტუტი
სამეცნიერო ინტერესების სფერო
აგრარული და საბუნებისმეტყველო მიმართულება
სამუშაო გამოცდილება
 • 15.03.2021 - 15.03.2026 დირექტორი, ბსუ-ს ფიტოპათალოგიისა და ბიომრავალფეროვნების ინსტიტუტი
 • 15.03.2021 - 16.12.2022 დირექტორი, ბსუ- ს ფიტოპათოლოგიისა და ბიომრავალფეროვნების ინსტიტუტი
 • 26.10.2016 - 15.03.2021 დირექტორი, ბსუ- ს ფიტოპათოლოგიისა და ბიომრავალფეროვნების ინსტიტუტი
 • 11.01.2013 - 26.10.2016 დირექტორი, ბსუ -ს ფიტოპატოლოგიისა და ბიომრავალფეროვნების ინსტიტუტი
 • 14.03.2011 - 11.01.2013 დირექტორის მოადგილე, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო ცენტრი
 • 01.08.2007 - 24.12.2010 დირექტორი, სსიპ- მცენარეთა იმუნიტეტის ინსტიტუტი
 • 05.06.2006 - 01.08.2007 დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი, სსიპ- მცენარეთა იმუნიტეტის ინსტიტუტი
 • 26.01.2004 - 05.06.2006 დირექტორი, მცენარეთა იმუნიტეტის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი
 • 11.07.1989 - 27.07.1995 უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი, ჩაის სუბტროპიკული კულტურებისა და ჩაის მრეწველობის სამეცნიერო საწარმოო გაერთიანება
 • 21.07.1988 - 11.07.1989 მეცნიერი თანამშრომელი, ჩაის სუბტროპიკული კულტურებისა და ჩაის მრეწველობის სამეცნიერო საწარმოო გაერთიანება
 • 04.10.1985 - 21.07.1988 უმცროსი მეცნიერი თანამშრომელი, ჩაის სუბტროპიკული კულტურებისა და ჩაის მრეწველობის სამეცნიერო საწარმოო გაერთიანება
 • 18.04.1984 - 04.10.1985 უფროსი ლაბორანტი, ჩაის სუბტროპიკული კულტურებისა და ჩაის მრეწველობის სამეცნიერო საწარმოო გაერთიანება
 • 01.04.1981 - 17.04.1984 ასპირანტი, საერთაშორისო სამეცნიერო-საწარმო გაერთიანება ჩაისა და სუბტროპიკული კულტურის. ჩაირიცხა ასპირანტურაში სპეციალობაზე
გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები
 • Characteristics of Local Hazelnut Varieties in Georgia:A Morphological and Technical Perspective 
  Abstracts of IIARP International Conference, V1, №1 , 2023, 100 (თანაავტორ(ებ)ი: Khalvashi N., Memarne G., Gabaidze M)
 • ციტრუსოვანთა ანთრაქნოზი საქართველოში 
  საერთაშ. სამეცნიერო კონფერენციის ,,სასოფლო-სამეურნეო მცენარეთა და ცხოველთა ბიომრავალფეროვნება, კონსერვაცია და გამოყენების პერსპექტივები“ მასალები, 1 , 2023, 301-311 (თანაავტორ(ებ)ი: გაბაიძე მ., გორგილაძე ლ., მეფარიშვილი ს., მემარნე გ., ხალვაში ნ)
 • The Chemical Mutagenesis and the Formation Process of New Citrus Forms. 
  International Journal of Advances in Science, Engineering and Technology (IJASEAT), V.11, Is. 3 , 2023, 1-6 (თანაავტორ(ებ)ი: Khalvashi N., Memarne G., Gabaidze M., Baratashvili D., Kalandia A., Vanidze M.)
 • Annual Dinamics ofVegetative Development ofChinese Actinidia (Kiwi) and Perspective of Its Agricultural Production Under The Conditions of Ajarian Highlands 
  INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE AND RESEARCH METHODOLOGY, 22, 2022, 1-9 (თანაავტორ(ებ)ი: Ramaz Chagalidze, Avtandil Meskhidze, Guram Memarne, Dali Kamadadze)
 • Results of the biochemical study of mandarin (Citrus reticulata Blanco) mutants 
  Indian Journal of Agricultural Research , V55/5 , 2021, 535-541 (თანაავტორ(ებ)ი: Memarne G., Khalvashi N., Gabaidze M., Baratashvili D., Kalandia A., Vanidze M., Kartivadze I)
 • Results of Mandarin Plantations Monitoring Damaged by Frost and Evolution in Georgia 
  Proceedings of the XVII International Scientific and Practical Conference , 1, 2021, 26-33 (თანაავტორ(ებ)ი: Khalvashi N., Memarne G., Baratashvili D., Kedelidze N., Gabaidze M., Gorjomeladze I )
 • Ranking of Feijoa (FEIJOA Sellowiana) in Subtropical Humidified Zone of Adjara and Forest Ecosystem by Multiple-Factor Approach  
  Scientific research publishing , Vol.11 , 2021, 1-13 (თანაავტორ(ებ)ი: Seperteladze Z., Davitaia, E., Alpendze M. Gaprindashvili, G., Maisuradze, R., Memarne,G. Khalvashi, N. Kedelidze, N. Aleksidze T. Rukhadze,N. Khardziani T)
სამეცნიერო ღონისძიებებში მონაწილეობა
 • ციტრუსოვანთა ანთრაქნოზი საქართველოში  
  საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,სასოფლო-სამეურნეო მცენარეთა და ცხოველთა ბიომრავალფეროვნება, კონსერვაცია და გამოყენების პერსპექტივები, შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (MG-ISE-23-923) , 2023, საქართველო, თბილისი (თანაავტორ(ებ)ი: გაბაიძე მ., გორგილაძე ლ., მეფარიშვილი ს., მემარნე გ., ხალვაში ნ)
 • Characteristics of Local Hazelnut Varieties in Georgia:A Morphological and Technical Perspective  
  International Conference on Sciences, Engineering & Emerging Technologies, International Institute of Academic Research , 2023, Indonesia, Jakarta (თანაავტორ(ებ)ი: Khalvashi N., Memarne G., Gabaidze M)
 • The Chemical Mutagenesis and the Formation Process of New Citrus Forms 
  International Conference on Chemical, Agricultural, Biological, Environment and Life Science , Global Society for Research and Development(GSRD) , 2023, Turkey, Istanbul (თანაავტორ(ებ)ი: Khalvashi N., Memarne G., Gabaidze M., Baratashvili D., Kalandia A., Vanidze M)
 • Unique Habitats of Kolkheti (West Georgia): Threats, Conservation and Wise Use
  6th International EcoSummit Congress: EcoSummit 2021 Building a sustainable and desirable future: Adapting to a changing land and sea-scape, Elsevier, 2021, Australia, Queensland (თანაავტორ(ებ)ი: Izolda Matchutadze, Rezo Goradze, Qetevan Memarne, Irakli Goradze, Natela Tetemadze, Merab Tsinaridze, Tamar Cheishvili, Memarne Guram, Aliosha Bakuridze, Ira Abuladze)
 • Results of Mandarin Plantations Monitoring Damaged by Frost and Evolution in Georgia 
  XVII International Scientific and Practical Conference , RS Global Sp.z O.O, 2021, Poland, Warsaw (თანაავტორ(ებ)ი: Khalvashi N., Memarne G., Baratashvili D., Kedelidze N., Gabaidze M., Gorjomeladze I)
სამეცნიერო საგრანტო პროექტები
მიმდინარე/დასრულებული
 • 03.2023 - 03.2026 - აჭარა-გურიის ციტრუსოვანთა პლანტაციებში გავრცელებული მავნებელ-დაავადებების შესწავლა და პათოგენთა კოლექციის შექმნა
  ხელმძღვანელი შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი , პროექტის ძირითადი შემსრულებელი
წარდგენილი
 • 12.2021 - ციტრუსოვან კულტურებზე გავრცელებული მავნებელ-დაავადებების კვლევა და საკოლექციო ბანკის შექმნა FR-21-4001
  შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი , პროექტის ძირითადი შემსრულებელი
 • 12.2019 - ციტრუსოვან კულტურებზე გავრცელებული მავნებელ-დაავადებების შესწავლა აჭარა-გურიის რეგიონში FR-19-16719
  შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი , პროექტის ძირითადი შემსრულებელი
 • 11.2019 - თხილის მავნებელ-დაავადებათა საწინააღმდეგო ადგილობრივი წარმოების პრეპარატების ეფექტურობის შეფასება და კომერციალიზაცია AR-19-1126
  შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი , პროექტის ძირითადი შემსრულებელი
 • 11.2019 - ციტრუსოვანთა საკარანტინო მავნებლების პრევენციის მიზნით ეკოლოგიურად უსაფრთხო პრეპარატების გამოცდა YS-19-207
  შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი , პროექტის ძირითადი შემსრულებელი
სხვა (არასამეცნიერო) საგრანტო პროექტები
 • 12.2020 - 12.2021 - “ინტეგრაციის ხარისხისა და ტექნიკური შესაძლებლობების გაზრდა მანდარინის ღირებულებით ჯაჭვში“
  USAID, ...., პროექტის ძირითადი შემსრულებელი
სხვა სამეცნიერო აქტივობები
 • საექსპერტო/საკოსულტაციო მომსახურება, 2023
 • სადოქტორო ნაშრომის რეცენზირება, 2022
 • სამეცნიერო ღონისძიებების ორგანიზებაში მონაწილეობა, 2019 
სტაჟირება, ტრენინგები, სტიპენდია/ჯილდო
ტრენინგები
 • 04.12.2019 - 06.12.2019 მანდარინის ღირებულებათა ჯაჭვი - გამოწვევები და გადაწყვეტილებები, USAID

უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა