ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

ბიზნესის ადმინისტრირების, მენეჯმენტის და მარკეტინგის დარგობრივი დეპარტამენტი

აკადემიური პერსონალი

გეჩბაია ბადრი პროფესორი
მამულაძე გელაპროფესორი
მანველიძე რეზოპროფესორი
აროშიძე პაატაასოც. პროფესორი
მახარაძე ნანულიასოც. პროფესორი
ქათამაძე გულიკოასოც. პროფესორი
ქათამაძე დავითასოც. პროფესორი
ჩხაიძე ირმა ასოც. პროფესორი
ცეცხლაძე ლეილაასოც. პროფესორი
ჯაბნიძე ნატოასოც. პროფესორი
გოლეთიანი ქეთევანასისტ. პროფესორი
მამულაძე ნინოასისტ. პროფესორი
ქათამაძე გიორგიასისტ. პროფესორი

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა