ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური

Bsu
ასიე ცინცაძე
აკადემიური თანამდებობა: პროფესორი
ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი, საფინანსო, საბანკო და სადაზღვევო საქმის დარგობრივი დეპარტამენტი
ადმინისტრაციული თანამდებობა: ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი, ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი
პერსონალური ინფორმაცია
ელ-ფოსტა: asie.tsintsadze@bsu.edu.ge
        
განათლება
 • 12.12.2001 -  ეკონომიკის მეცნიერებათა კანდიდატი-08.00.05, ფინანსები, ფულის მიმოქცევა და კრედიტი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
სამეცნიერო ინტერესების სფერო
ფინანსები, რისკები და დაზღვევა, საწარმოთა რისკები
სამუშაო გამოცდილება
 • 11.11.2019 - 18.04.2024 ეკონომიკისა და ბიზნესისა ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი;, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • 09.04.2019 - 17.04.2024 პროფესორი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • 22.05.2013 - 11.11.2019 სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • 09.04.2013 - 09.04.2019 სრული პროფესორი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • 09.06.2009 - 22.05.2013  ასოცირებული პროფესორი, ფინანსების, აღრიცხვისა და აუდიტის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • 08.08.2006 - 06.08.2009 ასოცირებული პროფესორი, სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • 09.09.2003 - 09.09.2004 ეკონომიკის ფაკულტეტის დეკანის მოვალეობის შემსრულებებელი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • 09.02.2002 - 09.02.2005 ფინანსებისა და კრედიტის კათედრის დოცენტი, კათედრის გამგე, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • 09.09.1998 - 09.09.2001 ეკონომიკის ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • 10.09.1987 - 10.09.1998 ზოგადტექნიკური დისციპლინებისა და შრომის კათედრის მასწავლებელი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • 05.10.1982 - 05.10.1985 ინჟინერ-ტექნოლოგი, ბათუმის მანქანათმშენებელი ქარხანა
გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები
 • Risk Management Problems and the Role of Insurance in Developing Countries 
  Montenegrin Journal of Economics, 2, 2023, 153-165 (თანაავტორ(ებ)ი: Vladimer Glonti, Lela Oniani, Tamar Ghoghoberidze)
 • Sustainable Insurance and Professional Liability: An Empirical Analysis 
  European Journal of Sustainable Development, 1, 2023, 35-45 (თანაავტორ(ებ)ი: Maia Ivanishvili)
 • Georgia's Reform of the Pension System and Demographic Dividend 
  Mathematical Statistician and Engineering Applications, 71, 2022, 7963-7973 (თანაავტორ(ებ)ი: Vladimer Glonti, Tamar Ghoghoberidze)
 • Scenarios of the Foreign Investments in the Sectors and Areas Promoting Development of the Tourism Sector 
  European Journal of Sustainable Development, 1, 2022, 55-65 (თანაავტორ(ებ)ი: Natia Diasamidze)
 • [PDF] from ecsdev.org Financial integration and economic growth: Empirical evidence from the Republic of Georgia 
  European Journal of Sustainable Development, 1, 2019, 232-248 (თანაავტორ(ებ)ი: Zaur Phutkaradze, Beka Phutkaradze)
მონოგრაფია
 • ეფექტურ რისკ-მენეჯმენტზე მოქმედი ფაქტორების სრულყოფის გზები თანამედროვე საბანკო სისტემაში
  , , 2023, 192 (თანაავტორ(ებ)ი: თამარ ღოღობერიძე ლელა ონიანი )
სამეცნიერო ღონისძიებებში მონაწილეობა
 • Perspectives and opportunities of Georgian financial market integration into EU 
  21st International Scientific Conference ECONOMIC SCIENCE FOR RURAL DEVELOPMENT 2020, Latvia University of Life Sciences and Technologies Faculty of Economics and Social Development, 2020, (თანაავტორ(ებ)ი: rina Vashakmadze)
სხვა სამეცნიერო აქტივობები
 • სამეცნიერო ღონისძიებების ორგანიზებაში მონაწილეობა, 2023 
 • სადოქტორო ნაშრომების ხელმძღვანელობა, 2023 
 • საბაკალავრო ნაშრომების ხელმძღვანელობა, 2023 
 • სამაგისტრო ნაშრომების ხელმძღვანელობა, 2023 
 • სამეცნიერო პროექტებში სტუდენტთა ჩართულობა, 2023 

უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა