დოქტორანტურა

დოქტორანტობის კანდიდატთა საყურადღებოდ!

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 2017-2018 სასწავლო წლისათვის აცხადებს მიღებას სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამებზე (№ 1 დანართი)

დოქტორანტობის კანდიდატთა საბუთების მიღება (რეგისტრაცია)  იწარმოებს    2017 წლის 21 აგვისტოდან 25 აგვისტოს ჩათვლით, 10 საათიდან 17 საათამდე შემდეგ მისამართზე: ქ. ბათუმი, რუსთაველის ქუჩა №32, ოთახი №2 (ყოფილი უნივერსიტეტის საერთო საცხოვრებლის კორპუსი მე-2 სართული);

ბსუ-ს მიმღებ კომისიაში  წარმოსადგენი დოკუმენტაციის ნუსხა

ა) განცხადება (შეავსეთ და ამობეჭდეთ);

ბ) დოქტორანტობის კანდიდატის სააპლიკაციო ფორმა (შეავსეთ და ამობეჭდეთ)

გ) მაგისტრის აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი დიპლომის ნოტარიულად დამოწმებული ასლი (2017 წელს კურსდამთავრებულთათვის -ცნობა აკადემიური ხარისხის მინიჭების თაობაზე, ბსუ-ს კურსდამთავრებულთათვის ბსუ-ს მიერ დამოწმებული დიპლომის ასლი);

დ) ერთსაფეხურიანი, ხუთწლიანი, უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის მაგისტრის აკადემიურ ხარისხთან გათანაბრების დამადასტურებელი საბუთი (სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ გაცემული);

ე) პირადობის მოწმობის (პასპორტის) ასლი;

ვ) 2 ფოტოსურათი ზომით 3X4–ზე და ელექტრონული ვერსია CD დისკზე;

ზ) წვევამდელის სამხედრო-სააღრიცხვო მოწმობის ასლი (ან სამხედრო ბილეთი, ასეთის არსებობის შემთხვევაში);

თ) სადოქტორო კვლევითი პროექტის მოკლე ანოტაცია და სავარაუდო სამეცნიერო ხელმძღვანელის თანხმობა(შეავსეთ და ამობეჭდეთ)

ი) უცხო ქვეყანაში მიღებული განათლების აღიარების დამადასტურებელი დოკუმენტის ნოტარიულად დამოწმებული ასლი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);

კ) სხვა დოკუმენტი, თუ ასეთს ითვალისწინებს შესაბამისი სადოქტორო პროგრამა.

 

დოქტორანტურაში მისაღები გამოცდები ჩატარდება ბსუ-ს საგამოცდო ცენტრში (მისამართი - ბათუმი, ფიროსმანის ქ. 12, ტექნოლოგიური ფაკულტეტის კორპუსი) შემდეგი განრიგით:

გამოცდა უცხო ენაში - 2017 წლის 1 სექტემბერს (გამოცდის დაწყების დრო 10:00 საათი);

გამოცდის შედეგები გამოცხადდება 2017 წლის 4 სექტემბერს;

საპრეტენზიო განცხადებების მიიღება - 2017 წლის 5 სექტემბერს, ბსუ-ს კანცელარიის მიერ;

საპრეტენზიო განცხადებებზე პასუხი გაიცემა-  2017 წლის 6 სექტემბერს.

გასაუბრება/გამოცდა სპეციალობაში - 2017 წლის 7 სექტემბერს (გამოცდის/გასაუბრების დაწყების დრო: 10:00 საათი):

გასაუბრების/გამოცდის შედეგები გამოცხადდება - 2017 წლის 8 სექტემბერს;

საპრეტენზიო განცხადებების მიღება - 2017 წლის 11 სექტემბერს, ბსუ-ს კანცელარიის მიერ;

საპრეტენზიო განცხადებებზე პასუხი გაიცემა - 2017 წლის 12 სექტემბერს.

 გამოცდაზე დასასწრებად კონკურსანტმა უნდა იქონიოს პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა ან პასპორტი;

საკონტაქტო ინფორმაცია:

ელ. ფოსტა: graduatestudies@bsu.edu.ge

ტელ.: + 995 599 79-92-90

ერთსაფეხურიანი, ხუთწლიანი, უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის მაგისტრის აკადემიურ ხარისხთან გათანაბრების დამადასტურებელი საბუთი (სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ გაცემული);

  განცხადება
  ვაკანტური დგილები
  თანხმობა, ანოტაცია
  სააპლიკაციო ფორმა
  ბრძანება

უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა