იურიდიული და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

სამართლისა და საჯარო მმართველობის დეპარტამენტი

აკადემიური პერსონალი

სახელი და გვარი: ანზორ მახარაძე
აკადემიური თანამდებობა: ასისტენტი
დაბადების თარიღი: 02.03.64
მისამართი: ქობულეთი. დ. ოჩხამური ტბელ აბუსერისძის ქ. 13
ელ-ფოსტა: anzor.makharadze@bsu.edu.ge
ტელეფონი: +995 595 90 75 97
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: იურისტი (მაგისტრთან გათანაბრებული)
განათლების მიმართულება, დარგი: სამართალმცოდნეობა, სისხლის სამართლის პროცესი
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: დოქტორანტი
განათლების მიმართულება, დარგი:
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

სისხლის სამართლის პროცესი, კრიმინოლოგია, სისხლის სამართალი

სამუშაო გამოცდილება:

1. 2006 წლიდან დღემდე შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. იურიდიულ მეცნიერებათა დეპარტამენტის ასისტ–პროფესორი;
2. 1997–2005 წწ. ვმუშაობდი ივ. ჯავახიშვილივ სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სისხლის სამართლის პროცესისა და კრიმინალისტიკის კათედრაზე მასწავლებლის თანამდებობაზე;
3. 1995–1997წწ. ვმუშაობდი ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის მართლმსაჯულებისა და საპროკურორო ზედამხედველობის კათედრაზე ლაბორანტად.

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1.„კერძო სისხლისსამართლებრივი დევნის იურიდიული ბუნება“საქართველოს უზენაესი სასამართლო. რეცენზირებული ჟურნალი „მართლმსაჯულება“ 2007. .№3.

2. ზიანი, როგორც საფუძველი პირის დაზარალებულად ცნობისათვის. ჟურნალი ,,მართლმსაჯულება და კანონი“ №1 თბილისი 2009 წლის 30 11
3. ზიანის ცნება და პირის დაზარალებულდა ცნობის პრობლებემი. ჟურნალი ,,მართლმსაჯულება“ №1 თბილისი 2009
4.,,დაზარალებულის საპროცესო მდგომარეობა ახალი რედაქციის საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში და საზღვარგარეთის ქვეყნების საპროცესო კანონმდებლობაში".ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი შრომები II,თბილისი 2011;
5. ,,კონფლიქტის არსი და მედიაციის ინსტიტუტი ისტორიულ ასპექტში"ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი შრომები III,თბილისი 2012;
6.,,შერიგების საკითხის ისტორიული ასპექტი 1998 წლის სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის მიხედვით". ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი შრომები IV,თბილისი 2012;
7.,,მედიაცია ახალი სისხლის სამართლის საპროცესო კანონმდებლობის მიხედვით" ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი შრომები IV,თბილისი 2012;
8.,, საპროცესო შეთანხმების თავისებურება და დაზარალებულთან დანაშაულის ჩამდენი პირის შერიგების პრობლემა" ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი შრომები IV,თბილისი 2012;

9.   ,,აღდგენითი მართლმსაჯულება , როგორც სისხლის სამართლის პროცესის ჰუმანური ინსტიტუტი“. ივანო ფრანკოვსკის მეფე დანილა  გალიცკის სახელობის სამართლის უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული სიმპოზიუმის  შრომები,  ,, სისხლის სამართლის და სისხლის სამართალმწარმოების დემოკრატიზაცია და ჰუმანიზაცია“ ივანო ფრანკოვსკი.  2016 წ. 

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1. აჭარის სავაჭრო პალატის მიერ ორგანიზებული საარბიტრაჟო და მეციაციის საკითხებთან დაკავშირებული საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. ბათუმი. სექტემბერი.2011

2. ,,აღდგენითი მართლმსაჯულება , როგორც სისხლის სამართლის პროცესის ჰუმანური ინსტიტუტი“ივანო ფრანკოვსკის მეფე დანილა  გალიცკის სახელობის სამართლის უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული სიმპოზიუმის  შრომები,  ,, სისხლის სამართლის და სისხლის სამართალმწარმოების დემოკრატიზაცია და ჰუმანიზაცია“ ივანო ფრანკოვსკი.  2016 წ. 

საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1.წარმატებით ჩავაბარე საქართველოს იუსტიციიც უმაღლეს საბჭოში მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოდცა (შესაბამისი სერთიფიკატი).
2.ტრენინგი - პროფესორ-მასწავლებელთა საკვალიფიკაციო კურსები სასამართლო უნარ-ჩვევებში. კურსი -სასამართლო განხილვაში ადვოკატის პროფესიონალიზმის დახელოვნებაზე. ,,ამერიკის იურისტთა ასოციაცია კანონის უზენაესობის ინიციატივა". (ABA ROLI) საქართველოს ოფისი. თბილისი. აპრილი 2011
3. ტრენინგი - პროფესორ-მასწავლებელთა საკვალიფიკაციო კურსები. კურსი სასამართლო უნარ-ჩვევები. ადოვოკატის როლი სასამართლოში. . ,,ამერიკის იურისტთა ასოციაცია კანონის უზენაესობის ინიციატივა" (ABA ROLI) საქართველოს ოფისი. თბილისი. აპრილი 2011;
4. ტრენინგი - USAID-ის  ,,მართლმსაჯულების დამოუკიდებლობისა და სამართლებრივი გაძლიერების პროექტი"-ით განხოეციელებული ტრენინგი - მასტერკლასი სწავლების მეთოდები- სტუდენტებისათვის ამერიკული სამართლის გაცნობა. თბილისი. ივლისი.2011;
5.ტრენინგი - სამუშაო შეხვედრა პროფესორ-მასწავლებლებისათვის. კურსი - სასამართლო უნარ-ჩვევევბი სამარლებრივი მართლწერა იურიდიული კლინიკები.  ,ამერიკის იურისტთა ასოციაცია კანონის უზენაესობის ინიციატივა". (ABA ROLI) საქართველოს ოფისი. თბილისი. ივნისი 2012.

6. 2015წ.28 თებერვალი.  USAID.თავისუფალი უნივერსიტეტი ბიზნეს  სამართლის ეროვნული ცენტრი სამართლის სწავლების მეთოდოლოგია

7. 2016წ.  5-7 ივლისი.  USAID ის სერთიფიკატი ტრენინგში ,,სამართლის სწავლების მეთოდოლოგია და სამართლებრივი წერა" 

 

უცხო ენების ცოდნა:

რუსული -  კარგად

გერმანული - ლექსიკონის დახმარებით

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

Windows, Word, Internet.
 

 
უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა