იურიდიული და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

სამართლისა და საჯარო მმართველობის დეპარტამენტი

აკადემიური პერსონალი

სახელი და გვარი: დავით გაბაიძე
აკადემიური თანამდებობა: ასისტენტი
დაბადების თარიღი: 10.08.1980
მისამართი: ბათუმი, ყაზბეგის ქ. N13
ელ-ფოსტა: davitgabaidze@gmail.com
ტელეფონი:
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
განათლების მიმართულება, დარგი: სამართალმცოდნეობა
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: მაგისტრთან გათანაბრებული
განათლების მიმართულება, დარგი:
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

ადმინისტრაციული სამართლის პრობლემები.

ავტონომიების სამართლებრივი სტატუსი.

 

სამუშაო გამოცდილება:
 
 • 2020 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მე-5 მოწვევის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე;
 • 02.2022 - გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის პროფესორი; 
 • 11.2016-12.2022 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მე-4 მოწვევის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე; 
 • 2018 - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის ასისტენტი;
 • 2016-02.2022 - გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის მიწვეული ლექტორი;  
 • 2014-2016 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის აპარატის იურიდიული და ადამიანური რესურსების მართვის დეპარტამენტის უფროსი;
 • 2012-2014 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის აპარატის იურიდიული დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე; 
 • 2002-2012 - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიწვეული მასწავლებელი;
 • 2011-2012 - შპს ,,ბათუმის მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი", არბიტრი;
 • 2011-2012 - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული კლინიკის კოორდინატორი;
 • 2009-2011 - შპს ,,გიგეროს" იურისტი;
 • 2006-2007 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს იურიდიული დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი;
 • 2005-2006 - სსიპ ,,ბათუმის ზღვისპირა პარკი“-ს იურიდიული განყოფილების უფროსი;
 • 2005 - შპს ,,იაგუარ ფორეტს"-ის დირექტორი;
 • 2004-2005 - შპს ,,ნორმა", ადვოკატი;
 • 2002-2004 - ხულოს მუნიციპალტეტის საკრებულოს წევრი;
 • 2002-2004 - ბათუმის უმაღლესი საფინანსო სკოლის უფროსი მასწავლებელი;
 • 2002-2014 - ადვოკატი;

 

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 
 • საჯარო მმართველობის ორგანიზაციული მოწყობა“ - გამომცემლობა ,,შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“, ბათუმი - 2009 წ.
 • ,,ადმინისტრაციული ხელშეკრულების შეცვლა და გაუქმება", - სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის შრომები, თბ., 2011 წ.
 • ,,საარჩევნო რეფორმა -  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონმდებლობაში განხორციელებული ცვლილებების მოკლე მიმოხილვა", აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის საარჩევნო ჟურნალი ,,არჩევნები და დემოკრატია", N2. ბათუმი, 2020.
 •  ,,მადეირის ავტონომიური რეგიონის სტატუსი (ზოგადი მიმოხილვა)", აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის საარჩევნო ჟურნალი ,,არჩევნები და დემოკრატია",  N8. ბათუმი, 2022.

 

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 
 1. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, საქართველოს მდგრადი განვითარება: გლობალური გამოწვევები და პერსპექტივები პოლიტიკურ, ეკონომიკურ და სამართლებრივ ჭრილში. ბათუმი, 24-25 დეკემბერი, 2022 წ. მომხსენებელი თემაზე: ,,მესამე პირების მონაწილეობით დადებული ადმინისტრაციული ხელშეკრულების შეცვლა".
 2. ნატოს საპარლამენტთაშორისო ასამბლეის ,,როუზ-როსის“ 97-ე  სემინარი, აპრილი, ბათუმი, 2018 წ;
 3. საერთაშორისო კონფერენცია საქართველოს ევროპული გზა, ივნისი, ბათუმი, 2018წ.;
 4. ევროპის რეგიონთა ასამბლეის შავი ზღვის მე-7 სამიტი, ოდესა, სექტემბერი, 2018წ;
 5. საერთაშორისო საზღვაო ფორუმი, ბათუმი, ოქტომბერი, 2018წ;
 6. საერთაშორისო კონფერენცია - სამყარო ბარიერების გარეშე (zero project), ვენა, თებერვალი, 2015წ;
 7. სოციალური დაცვის მე-6 საერთაშორისო სიმპოზიუმი, იზმირი, ოქტომბერი, 2015 წ.
საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. ივლისი, 2016, ტრენინგი - ადამიანით ვაჭრობასთან ბრძოლის სტანდარტები საერთაშორისო და ეროვნულ დონეზე. ევროპის სამართლისა და ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართლის ინსტიტუტი და სსიპ ,,საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია", ბათუმი, საქართველო.
 2. აგვისტო, 2014, ტრენინგი - ,,მამხილებლის ინსტიტუტი - საკანონმდებლო მოწესრიგება და საჯარო სამსახურის პრაქტიკა". საჯარო სამსახურის ბიურო. ბათუმი, საქართველო;
 3. დეკემბერი, 2013 - ტრენინგი ,,საჯარო მმართველობა". USAID, დემოკრატიული მმართველობა საქართველოში პროგრამა (G3). ბათუმი, საქართველო;
 4. ივლისი, 2013 ტრენინგი - ადვოკატთა პროფესიული ეთიკა. სსიპ ,,საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია". ბათუმი, საქართველო.
 5. ივლისი, 2013. ტრენინგი - ,,ადამიანის უფლებები - საკუთრების დაცვა, პერსონალური მონაცემების დაცვა. სსიპ ,,საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია". ბათუმი, საქართველო;
 6. აპრილი, 2013 - ტრენინგი ,,სასამართლო გადაწყვეტილების დასაბუთება სისხლის სამართლის საქმეებზე";
 7. სექტემბერი, 2012 ტრენინგი - ადვოკატთა პროფესიული ეთიკა. სსიპ ,,საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია“, ქუთაისი, საქართველო;
 8. ივლისი, 2012 ტრენინგი -,,ნაფიც მსაჯულთა სასამართლო“.ამერიკის ადვოკატთა ასოციაციის კანონის უზენაესობის  ინსტიტუტი. ბათუმი, საქართველო;
 9. მარტი, 2012     ტრენინგი - ,,მედიაციის ძირითადი უნარ - ჩვევები“.უკრაინის მედიაციის ცენტრი, ბათუმი, საქართველო;
 10. ნოემბერი, 2011   ტრენინგი - ,,ადამიანის უფლებათა დაცვის ევროპული სტანდარტების დანერგვა საქართველოში“. სსიპ ,,საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია“, ნიდერლანდების საელჩო. საქართველოში, სოციალური ტრანსფორმაციის პროგრამა (MARTA), ორგანიზაცია კონსტიტუციის 42-ე მუხლი თბილისი, საქართველო;
 11. ივლისი, 2011    სემინარი - სწავლების მეთოდები: სტუდენტებისათვის ამერიკული სამართლის  გაცნობა, მართლმსაჯულების დამოუკიდებლობისა და სამართლებრივი გაძლიერების პროექტი (JILEP), თბილისი, საქართველო;
 12. ივლისი, 2011 სემინარი - სწავლების მეთოდები: შეფასების პროცესი აკადემიური წლის განმავლობაში დასკვნითი გამოცდის ჩათვლით მართლმსაჯულების დამოუკიდებლობისა და სამართლებრივი გაძლიერების პროექტი (JILEP) თბილისი, საქართველო;
 13. მაისი, 2011   სემინარი - სწავლების უნარების პედაგოგიური გამოწვევები კლინიკური ვორკშოპი მართლმსაჯულების დამოუკიდებლობისა და სამართლებრივი გაძლიერების პროექტი (JILEP) თბილისი, საქართველო;
 14. ივნისი, 2010      სემინარი - კანონმდებლობა აღკვეთის ღონისძიებების შესახებ და პრეზენტაციის უნარ ჩვევები. სსიპ ,,საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია“, ნორვეგიის კანონის უზენაესობის მრჩეველთა მისია საქართველოში (NORLAG) ბათუმი, საქართველო'
 15. ივნისი, 2010    სემინარი - საქმეთა ნაკადის მართვა და საქმისწარმოების დაჩქარება სასამართლო ადმინისტრირებისა და მენეჯმენტის რეფორმის პროექტი (USAID JAMP). ბათუმი, საქართველო'
 16. ივლისი, 2009     ტრენინგი - ადვოკატებისათვის და იურიდიული დახმარების სპეციფიკის მქონე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებისათვის. ბათუმი, საქართველო.
 17. დეკემბერი, 2008     სემინარი – ადვოკატებისათვის ადმინისტრაციულ სამართალში საქართველოს  ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია ბათუმი, საქართველო;
 18. ნოემბერი, 2008   სემინარი – საქართველოს ახალი სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის პროექტის განხილვა “სსიპ ,,საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია“, ეუთოს მისია საქართველოში თბილისი, საქართველო;
 19. ივლისი, 2008     ტრენინგი – „ნაფიც მსაჯულთა სასამართლო“ ამერიკის ადვოკატთა ასოციაციის კანონის უზენაესობის ინსტიტუტი. ბათუმი, საქართველო.

 

საკვალიფიკაციო გამოცდები:

 

1. მარტი, 2013 - მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდა – სამოქალაქო და ადმინისტრაცული სამართლის სპეციალიზაციით. იუსტიციის უმაღლესი საბჭო. თბილისი, საქართველო

2. ნოემბერი,       2005    -   მოსამართლეობის        საკვალიფიკაციო       გამოცდა  – საერთო სპეციალიზაციით

 იუსტიციის უმაღლესი საბჭო. თბილისი, საქართველო

3. სექტემბერი,    2004   - ადვოკატთა        საკვალიფიკაციო        გამოცდა   –  საერთო სპეციალიზაციით

  იუსტიციის უმაღლესი საბჭო. თბილისი, საქართველო.

 

სამთავრობო/არასამთავრობო კომისიებში მუშაობა:

 

2016-2017 - წევრი, საქართველოს სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისია;

2018-2019 - თავმჯდომარე, ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციაში ცვლილებების შეტანის შესახებ" აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციური კანონის პროექტის საჯარო განხილვის საორგანიზაციო კომისია;

2014 - თავმჯდომარე, გონიოს ყოფილი მეურნეობის ტერიტორიაზე სახელმწიფოს, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის საკუთრებაში არსებული სადავო მიწის ნაკვეთების შემსწავლელი შერეული სამთავრობო კომისიია;

2013-2014 - თავმჯდომარე, სახელმწიფოს/აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის/ადგილობრივი თვითმმართველობის საკუთრებაში არსებული და ფიზიკური პირების მიერ საცხოვრებელ სადგომად გამოყენებული საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი ფართების შემსწავლელი შერეული სამთავრობო კომისია;

 

უცხო ენების ცოდნა:

 

ინგლისური  - კარგად

 

 

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

 

word, Excel, Internet, codex...

 

 
უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა