იურიდიული და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

სამართლისა და საჯარო მმართველობის დეპარტამენტი

აკადემიური პერსონალი

სახელი და გვარი: ლინდა შალამბერიძე-ვერძაძე
აკადემიური თანამდებობა: ასისტენტი
დაბადების თარიღი: 23/03/1977
მისამართი: ბათუმი იოსებ იმედაშვილის #25
ელ-ფოსტა: l.sh.-v@mail.ru
ტელეფონი: 558383785
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
განათლების მიმართულება, დარგი: სამართალმცოდნეობა
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: მაგისტრთან გათანაბრებული
განათლების მიმართულება, დარგი:
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

კერძო სამართალი

სამუშაო გამოცდილება:
 • 2019 წლის სექტემბრიდან იურიდიული და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკუყლტეტის ასისტენტი;
 • 2000 წლიდან დღემდე- ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. მოწვეული სპეციალისტი/მასწავლებელი. სასაწავლო კურსი: ვალდენულებითი სამართალი, სახელშეკრულებო სამართალი, კანონისმიერი ვალდებულებითი ურთიერთობები, სანოტარო სამართალი, ინტექტუალური საკუთრები სამართალი.
 • 2011 წლიდან დღემდე- საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ტბელ აბუსერისძის ასისტენტად. სასაწავლო კურსი- სანივთო სამართალი, ვალდენულებითი სამართალი, სახელშეკრულებო სამართალი, სანოტარო სამართალი, საკორპორაციო სამართალი, შრომის სამართალი.
 • 2016 წლიდან დღემდე- სახელმწიფო  საზღვაო აკადემია. მოწვეული მასწავლებელი. სასწავლო კურსი- კომერციული და სატრანსპოტრო სამართალი, საერთაშორისო სავაჭრო სამართალი და არბიტრაჟი.
 • 2002 წლიდან დღემდე- საადვოკატო საქმიანობა. საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრი. სიითი #8553
 • 1999წლიდან -2005 წლამდე. ბათუმის კოლხეთის  სასაწავლო-სამეცნიერო    ინსტიტუტში მოწვეული მასწავლებელი/სპეციალისტი.  სასწავლო კურსი : ვალდებულებითი სამართალი, სახელშეკრულებო სამართალი, სანოტარო სამართალი, საოჯახო და მემკვიდრეობითი სამართალი, სამეწარმეო სამართალი
გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 • ,,ხელშეკრულების თავისუფლება და თავისუფლების ხელოვნება” სოციალურ მეცნიერებათა საკითხები X  შრომის კრებული ISSN1987-7684 . გამომცემლობა,,უნივერსალი” საქართველო, თბილისი 2016 გვ. 210-221

http://dspace.nplg.gov.ge/bitstream/1234/205588/1/SocialurMecnierebataSakitxebi_2016_N10.pdf

 • ,,უფლების დაცვის ხანდაზმულობის ვადები საქმოქალაქო მატერიალურ სამართალში” სოციალურ მეცნიერებათა საკითხები VII შრომის კრებული. გამომცემლობა,,უნივერსალი” საქართველო, თბილისი 2015 გვ. 219-245

http://dspace.nplg.gov.ge/bitstream/1234/140929/1/Sotsialur_Metsnierebata_Sakitxebi_2015_N7.pdf

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. 15-16 თებერვალი 2019 წ. პროფესორლ-მასწავლებელთა ტრენინგი თემა,,იურიდიული ეთიკა”
 1. 25-26 თებერვალი 2018 წ. მედიაციის სწავლების მეთოდოლოგიაში;
 2. 13.04-03.05 2018 წ. ჩინურ ენაზე და კულტურაზე.   დიპლომის/სერთიფიკატის ნომერი # 18201024.
 3. 12-13 სექტემბერი 2018 წ. ბირთვული გაუვრცელებლობის და გლობალური უსაფრთხოების სფეროში სასწავლო და კვლევითი შესაძლებლობების განვითარების ცელშწყობა საქართველოში.
 4. 9-10 დეკემბერი 2017 წ. მედიაციის ტრენინგი.
 5. 5-7 ივლისი 2016 წელი- სამართლის სწავლების მეთოდოლოგია და სამართლებრივი წერა;
 6. ივნისი-აგვისტო 2015 წელი- საქართველოს მოქალაქის პირადობის მოწმობისა და პასპორტის გაცემის საქმის წარმოება მენეჯმენტის უნარჩვევები;

საკვალიფიკაციო გამოცდები:

 • 03  ივნისი 2016 წელი. ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდა სამოქალაქო სამართლის სპეციალიზაციის განხრით; დიპლომის/სერთიფიკატის ნომერი APT-2179.
 • 15.09-15.12. 1999 წელი- ავიმაღლე კვალიფიკაცია საქართველოს იუსტიციის სახელმწიფო სასწავლო ცენტრის ბათუმის ფილიალში. დიპლომის/სერთიფიკატის ნომერი #108
უცხო ენების ცოდნა:

რუსული კარგად, ინგლისური  ლექსიკონის დახმარებით.

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

Microsoft Word; Microsoft Excel;  Microsoft PowerPoint.

 
უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა