იურიდიული და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა დეპარტამენტი

აკადემიური პერსონალი

სახელი და გვარი: არჩილ ვარშალომიძე
აკადემიური თანამდებობა: ასისტ. პროფესორი
ადმინისტრაციული თანამდებობა: რექტორის თანაშემწე
დაბადების თარიღი: 1978.01.07
მისამართი: ხელვაჩაურის რაიონი, სოფ. ხელვაჩაური
ელ-ფოსტა: archil.varshalomidze@bsu.edu.ge
ტელეფონი: 577 14 10 10
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ისტორიის მეცნიერებათა კანდიდატი, ისტორიის აკადემიური დოქტორი
განათლების მიმართულება, დარგი: ისტორიკოსი
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

საერთაშორისო ურთიერთობები, დიპლომატია და პოლიტიკა

სამუშაო გამოცდილება:

 

2022-დანბსუ  იურიდიული და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასისტენტ პროფესორი;

2004 წ-დან ბსუ იურიდიული და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის მოწვეული უფროსი მასწავლებელი;

2007 წლიდანბსუ რექტორის აპარატის უფროსი;

 2005-2007წწბსუ რექტორის თანაშემწე;

2004-2005 წწბსუ  იურიდიული ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე;  

2003-2004 წწბსუ სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს ისტორიის შემსწავლელი ცენტრის მეცნიერ მუშაკი;

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1.      საქართველოს საკითხი დასავლეთის წამყვან სახელმწიფოთა საგარეო პოლიტიკაში XX საუკუნის პირველ მეოთხედში; სამეცნიერო-ანალიტიკური ჟურნალი -,,პოლიტიკა“; #4; თბილისი-2018 წ;

2.       “სამხრეთ-დასავლეთ საქართველო (აჭარა) ოსმალეთის იმპერიის გეოსტრატეგიულ ინტერესებში XX საუკუნის პირველ მეოთხედში”.ჟურნალი-,,აღმოსავლეთმცოდნეობის მაცნე“; Iტ. თბილისი-2018 წ;

3.      Some Aspects of Russian Foreign Policy in 2014-2018; ჟურნალი - ,,Teoretical and Applied Science; №08(64), USA Philadelphia-2018;

4.      Восстановление Независимости Грузии и Геополитические Интересы Турции В Закавказье (1918 г), ჟურნალი- Web of Scholar; vol. 3, Warshaw-Poland 2018;

5.      ,,საქართველო ევროპული ინტეგრაციის გზაზე“, ჟურნალი-,,სოციალურ მეცნიერებათა საკითხები, ტ.VII, თბ.2015;


 

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1.     ვროკავშირის  გრანტი  (Erasmus Mundus-MID)  2015-2016ww. პოსდოკის  პროგრამა პოლიტიკურ მეცნიერებებში, ვილნიუსის პოლიტიკურ მეცნიერებათა და საერთაშორისო ურთიერთობათა ინსტიტუტი. ლიეტუვა;

2. ,,ორი  ოსმალური დავთარი და დოკუმენტები ბათუმის შესახებ“- საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (ფუნდამენტური კვლევები) – FR19-7386 , საგრანტო პროექტში მოწვეული სპეციალისტი;

 

სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1.ტრენინგი -ევროკავშირი და საქართველოს ევროპული ინტეგრაციის ახალი სასწავლო კურსის შედგენა, დანერგვა უმაღლეს სასწავლებლებში (ეგერიასა და ადენაურის ფონდის ორგანიზებით ჩატარებული ტრენინგი) 2021წ. კაჭრეთი

2. საზაფხულო სკოლა -,,კვლევები სოციალურ მეცნიერებებში“ მონაწილე; 2017წ

3. საზაფხულო უნივერსიტეტი - ბირთვული გაუვრცელებლობა და გლობალური უსაფრთხოება- მონაწილე. 2018წ

უცხო ენების ცოდნა:

ინგლისური - საშუალოდ

რუსული - კარგად

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

MS Office (Word, Excel, Access, Outlook, PowerPoint etc.);

MS Windows; Adobe (Acrobat Reader, Photoshop);

 
უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა