ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტთა მეორე სამეცნიერო კონფერენცია

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტთა კონფერენცია - 2“

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

2015 წლის  30 მაისს ატარებს

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტთა მეორე

სამეცნიერო კონფერენციას

კონფერენცია ეძღვნება ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დაარსების  80 წლისთავს

გთხოვთ, 2015 წლის 15 მაისამდე გამოგვიგზავნოთ თქვენი მოხსენების აბსტრაქტი ქართულ და ინგლისურ ენებზე (არანაკლებ 1 გვერდისა თითოეულ ენაზე) და განაცხადის შევსებული ფორმა (თან ერთვის) შემდეგ მისამართზე, ელფოსტა: marinagiorgadze@bsu.edu.ge 

გთხოვთ, დაიცვათ აბსტრაქტის წარმოდგენის შემდეგი სტანდარტები:

 • ტექსტი აკრეფილი უნდა იყოს Microsoft Word-ში;
 • შრიფტი – Sylfaen;
 • შრიფტის ზომა – 12;
 • ინტერვალი - 1,5;
 • კონფერენციის მასალები გამოიცემა ბსუ-ის გამომცემლობაში.

კონფერენციის სარეგისტრაციო თანხაა 50 ლარი.

საბანკო ანგარიში:

 • საიდ. კოდი - 245 428 158
 • მიმღები ბანკი - სახელმწიფო ხაზინა;
 • მიმღების დასახელება - ხაზინის ერთიანი ანგარიში;
 • ბანკის კოდი - TRESGE  22;
 • მიმღების ანგარიში/სახაზინო კოდი _ 7 0901 7289

გთხოვთ, გადმორიცხვისას გარკვევით მიუთითოთ კონფერენციის დასახელება-„ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტთა კონფერენცია - 2“ და მონაწილის სახელი და გვარი.

კონფერენციის,-„ჰუმანიტარული მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტთა კონფერენცია - 2“ - საორგანიზაციო კომიტეტი

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

ელფოსტა: marinagiorgadze@bsu.edu.ge

ტელ.: 577 17 97 99; 599 56 36 49

განაცხადი

გვარი _______________________________________________________________________

სახელი______________________________________________________________________

ქალაქი _____________________________________________________________________

სამუშაო ადგილი _____________________________________________________________

თანამდებობა _________________________________________________________________

მოხსენების სათაური __________________________________________________________

ტელეფონი___________________________________________________________________

ელ.ფოსტა ___________________________________________________________________

 

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტთა II კონფერენცია“

კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტი:

 • პროფ. მარინე გიორგაძე, ფაკულტეტის დეკანი
 • ასოც. პროფ. ინგა შამილიშვილი
 • ასისტ. პროფ. ხათუნა დიასამიძე
 • ფილოლოგიის დოქტორი შოთა ჯიჯიეშვილი
 • პროფ. ირინე გოშხეთელიანი
 • პროფ. ემზარ მაკარაძე
 • ასოც. პროფ. ნანა ცეცხლაძე
 • ასოც. პროფ. მერაბ ახვლედიანი

უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა