ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ილია ჭავჭავაძის ბიბლიოთეკა

ტენდერით შემოსული ლიტერატურა

 • მიგრიაული  როინ.  ქართული კერძო სამართლის საკითხები
 • საქართველოს სისხლის სამართალი : ზოგადი ნაწილი
 • გეგენავა  დიმიტრ.  პრაქტიკუმი საკონსტიტუციო სამართალში
 • ჭეჭელაშვილი   ზურაბ.   სანივთო სამართალი
 • ზოიძე  ბესარიონ. თანამედროვე სახელშეკრულებო სამართლის აქტუალური საკითხები თეორია, პრაქტიკა და განვითარების ტენდენციები
 • გაბისონია    ზვიად.  ქართული საერთაშორისო კერძო სამართალი
 • ვაჩეიშვილი    ალექსანდრე.   სამართლის ზოგადი თეორია ; შესავალი სოციოლოგიაში
 • გაბესკირია   ციცინო.  ქართულ-ინგლისური მათემატიკური ლექსიკონი
 • კობალაძე  პაატა.  პროკურორი როგორც სახელმწიფო ბრალმდებელი
 • ქოჩაშვილი  ქეთევან.  მფლობელობა და საკუთრება - ფაქტი და უფლება სამოქალაქო სამართალში: თანდართული ტექსტებით
 • ფირცხალაშვილი  ანა.  საქართველოს სახელმწიფო მოწყობის საფუძვლები
 • ადმინისტრაციული საპროცესო სამართლის სახელმძღვანელო
 • ჰელმუტ ტომე, ჰორსტ კეხელე. ფსიქოანალიტიკური თერაპია
 • ნადარეიშვილი ნინო. გავრცელებული ნარკოტიკული საშუალებები და პრეკურსორები : ნარკოტიკული საშუალებებისა და ფსიქოტროპული ნივთიერებების ნუსხა.
 • ძამაშვილი   ბექა.  სამხედრო კონფლიქტების სამართალი
 • გახოკიძე  ჯემალ.  საგამოძიებო სამართალი   ნაწ. 2
 • ზოიძე  ბესარიონ.  თანამედროვე სახელშეკრულებო სამართლის აქტუალური საკითხები თეორია, პრაქტიკა და განვითარების ტენდენციები
 • ჯიშკარიანი  ბაჩანა.  კაზუსები სისხლის სამართლის ზოგად ნაწილში
 • მესხი   მარინა. ”ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) სამართლებრივი ასპექტები და მასთან ბრძოლის მეთოდები
 • ტურავა   პაატა. ზოგადი ადმინისტრაციული სამართალი
 • ტურავა  პაატა.  ზოგადი ადმინისტრაციული სამართალი 
 • სამოსამართლო ეთიკა
 • შოთაძე  თამარ. სანივთო (ქონებრივი) სამართალი
 • საგამოძიებო სამართალი
 • ცხადაძე  ქეთევან.   წარმომადგენლობის ინსტიტუტი ადმინისტრაციულ სამართალში
 • გაბისონია  ირაკლი.   სისხლის სამართლის კერძო ნაწილი, ადამიანის სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაული
 • გოგოლაძე   მარიკა.  სანოტარო სამართალი. წ. 2
 • შპრეტი  ფლორა ფონ.  არტთერაპია ფსიქიკური დარღვევების დროს
 • ფაფიაშვილი   შოთა.  კრიმინალისტიკა :(ზოგადი ნაწილი)
 • ფაფიაშვილი  შოთა.  კრიმინალისტიკა ; (განსაკუთრებული ნაწილი)
 • თიმენი  უილიამ ჯ.   ბიოტექნოლოგიის შესავალი
 • ინგლისურ- ქართული ლექსიკონი = ENGLISH-GEORGIAN LEARNER' S DICTIONARY : სასწავლო ლექსიკონი : 1-1106 A-Z ლექსიკონი
 • გურული   ვახტანგ .  საქართველოს ახალი ისტორია (1801-1918) წიგნი 3 : ლექციების კურსი

უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა