საკონტაქტო ინფორმაცია

დასახელება: საჯარო სამართლის იურიდიული პირი "ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი"
 
მისამართი: რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
 
საიდენტიფიკაციო კოდი: 245428158
 
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge

ბსუ-ში საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირია ბსუ-ს საქმისწარმოების სამსახურის (კანცელარია) უფროსი ხათუნა ხალვაში

ტელ: +995 (422) 27–17–86; +995 577 61 05 86 - კანცელარიის მიმართულებით, +995 577 61 05 85 ადამიანური რესურსების მიმართულებით.

ელ. ფოსტა: chancellery@bsu.edu.ge

საჯარო ინფორმაციის მიღების მოთხოვნა შესაძლებელია წარმოდგენილი იქნეს ბსუ-ს საქმისწარმოების მეშვეობით, ან/და ელექტრონულად, ბსუ-ს ვებგვერდის შემდეგი ბმულის მეშვეობით - „მოითხოვე საჯარო ინფორმაცია“


ბსუ-ს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ოფიცერი: მარიამ მამულაძე

ტელ: 577 15 29 69

ელ. ფოსტა: mariam.mamuladze@bsu.edu.ge


სწავლის საფასურის გადახდა იწარმოებს შემდეგ რეკვიზიტებზე:

მიმღების ბანკი  - სახელმწიფო ხაზინა;
მიმღების დასახელება - ხაზინის ერთიანი ანგარიში;
ბანკის კოდი - TRESGE 22;
მიმღების ანგარიში/სახაზინო კოდი - 7 0901 7289 - (უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში  სწავლის საფასური);
დანიშნულებაში უნდა მიეთითოს: სტუდენტის სახელი გვარი, პირადი ნომერი, ფაკულტეტი, სპეციალობა, კურსი;

იმისათვის, რომ გადახდილი სწავლის/კრედიტების საფასური ავტომატურად აისახოს სასწავლო პროცესის მართვის ელექტრონულ სისტემაში შესაძლებელია გამოყენებული იქნას ბანკში საბილინგო სისტემა. გადახდა ასევე შესაძლებელია სწრაფი ჩარიცხვის აპარატებისა და ელექტრონული გადახდების სისტემებიდან.
 
სამედიცინო დახმარების კაბინეტი: ქ. ბათუმი, ნინოშვილის/რუსთაველის N35/32, მე-2 კორპუსი (რუსთაველზე მდებარე), პირველი სართული, ოთახი N100. ტელ.ნომერი: 593 34 54 56
 


უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა