აკადემიური კალენდარი

2021-2022 სასწავლო წლის აკადემიური კალენდარი

ბსუ-ს 2021-2022 სასწავლო წლის აკადემიური კალენდარის ცვლილების შესახებ

ბსუ-ს 2021-2022 სასწავლო წლის აკადემიური კალენდრის დამტკიცების შესახებ

2021-2022 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში ბსუ-ს საგანმანათლებლო პროგრამების სტუდენტთათვის ადმინისტრაციული რეგისტრაციის ვადების განსაზღვრის შესახებ

ბსუ-ში დიპლომირებული მედიკოსის ერთსაფეხურიან (ინგლისურენოვან) საგანმანათლებლო პროგრამაზე 2021-2022 სასწავლო წლის აკადემიური კალენდრის დამტკიცების, ამავე პროგრამის ზოგიერთი სტუდენტისათვის 2020-2021 სასწავლო წლის ბოლოს კვალიფიკაციის მინიჭებისა და სხვა საორგანიზაციო ღონისძიებების შესახებ


2020-2021 სასწავლო წლის აკადემიური კალენდარი

უქმე დღეები

ბსუ-ში დიპლომირებული მედიკოსის ერთსაფეხურიან (ინგლისურენოვან) საგანმანათლებლო პროგრამაზე 2020-2021 სასწავლო წლის ორგანიზებულად წარმართვის შესახებ

ბსუ-ს 2020-2021 სასწავლო წლის აკადემიური კალენდრის ცვლილების შესახებ

2020-2021 სასწავლო წლის გაზაფხლის სემესტრში ბსუ-ს საგანმანათლებლო პროგრამების სტუდენტთათვის ადმინისტრაციული რეგისტრაციის ვადების განსაზღვრის შესახებ

ბსუ-ში 2020-2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის სასწავლო პროცესის განხორციელებასთან დაკავშირებით დამატებით გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ

"2020-2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში ბსუ-ს საგანმანათლებლო პროგრამების სტუდენტთათვის ადმინისტრაციული რეგისტრაციის ვადების განსაზღვრის შესახებ" ბსუ-ს რექტორის 2020 წლის 27 აგვისტოს №01-02/108 ბრძანებაში დამატების შეტანის შესახებ

2020-2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში ბსუ-ს საგანმანათლებლო პროგრამების სტუდენტთათვის ადმინისტრაციული რეგისტრაციის ვადების განსაზღვრის  შესახებ

ბსუ-ს საბუნებისმეტყველო და ჯანდაცვის ფაკულტეტის „დიპლომირებული მედიკოსის“ ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო (ინგლისურენოვანი) პროგრამის სტუდენტთათვის 2020 წლის შემოდგომის სემესტრში აკადემიური რეგისტრაციისა და 2020-2021 სასწავლო წლის აკადემიური რეგისტრაციის შესახებ 
 
 

ბსუ-ს საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტის "დიპლომირებული მედიკოსის" ერთსაფეხურიან საგანმანათლებლო (ინგლისურენოვანი) პროგრამის სტუდენტთა 2019-2020 სასწავლო წლის ფინანსური დავალიანების მქონე სტუდენტთა სტატუსის შეჩერების ბრძანების გამოსაცემად ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


 

 


უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა