ავტორიზებული უმაღლესი სასწავლებლები

უნივერსიტეტი - უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება, რომელიც ახორციელებს  სამივე საფეხურის უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამებს და სამეცნიერო კვლევებს. 

სასწავლო უნივერსიტეტი - უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება, რომელიც ახორციელებს უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამას/პროგრამებს (გარდა დოქტორანტურისა).

კოლეჯი - უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება, რომელიც ახორციელებს აკადემიური უმაღლესი განათლების მხოლოდ პირველი საფეხურის საგანმანათლებლო პროგრამას.

უნივერსიტეტები:

 1. სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 2. სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი
 3. სსიპ - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 4. სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 5. ა(ა)იპ - შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტი
 6. სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 7. ა(ა)იპ - თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის  სახელმწიფო კონსერვატორია
 8. ა(ა)იპ - საქართველოს აგრარული  უნივერსიტეტი
 9. სსიპ - იაკობ გოგებაშვილის სახელობის  თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 10. ა(ა)იპ - თბილისის აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია
 11. სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
 12. სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 13. შპს - თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი
 14. შპს - დავით ტვილდიანის სახელობის სამედიცინო უნივერსიტეტი
 15. შპს - საქართველოს  უნივერსიტეტი
 16. შპს - კავკასიის უნივერსიტეტი
 17. ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი
 18. შპს - საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი
 19. შპს - გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი
 20. შპს - შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსტიტეტი
 21. შპს - ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი
 22. შპს - საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი
 23. შპს - ქუთაისის უნივერისტეტი
 24. ა(ა)იპ - საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი
 25. შპს - კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი
 26. ა(ა)იპ - ნიუ ვიჟენ-უნივერსიტეტი
 27. ა(ა)იპ - საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიის თბილისის სასულიერო აკადემია და სემინარია
 28. სსიპ - სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სასწავლო უნივერსიტეტები:

 1. სსიპ - გორის სასწავლო უნივერსიტეტი
 2. სსიპ - შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი
 3. სსიპ - ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია
 4. სსიპ - ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტი
 5. უცხოური საწარმოს ფილიალი - ამერიკული ჰუმანიტარული უნივერსიტეტის თბილისის ფილიალი-სასწავლო უნივერსიტეტი
 6. შპს - პეტრე შოთაძის სახელობის თბილისის სამედიცინო აკადემია
 7. შპს - სასწავლო უნივერსიტეტი  ”გეომედი”
 8. შპს - სუხიშვილის სასწავლო უნივერსიტეტი
 9. შპს - თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი
 10. შპს ექვთიმე თაყაიშვილის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტი
 11. შპს - თბილისის სამედიცინო სასწავლო უნივერსიტეტი ”ჰიპოკრატე”
 12. შპს - თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი ”გორგასალი”
 13. შპს - თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტი
 14. შპს - თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტი
 15. შპს - ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი
 16. ა(ა)იპ საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ტბელ აბუსერისძის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტი   
 17. შპს - გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტი
 18. შპს - სულხან-საბა ორბელიანის სასწავლო უნივერსიტეტი
 19. შპს - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი „სეუ’’  
 20. ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა თამარ მეფის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტი
 21. შპს - ევროპის სასწავლო უნივერსიტეტი
 22. შპს სასწავლო უნივერსიტეტი ევროპული აკადემია
 23. სსიპ - დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემია
 24. შპს აღმოსავლეთ ევროპის სასწავლო უნივერსიტეტი
 25. ა(ა)იპ - მართლმადიდებლური საღვთისმეტყველო უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება - გიორგი მთაწმინდელის სახელობის საეკლესიო გალობის უმაღლესი სასწავლებელი
 26. ა(ა)იპ - მართლმადიდებლური საღვთისმეტყველო უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება - საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიის გელათის სასულიერო აკადემია და სემინარია
 27. შპს საქართველოს ბანკის სასწავლო უნივერსიტეტი
 28. სსიპ - საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი
 29. შპს წმინდა გრიგოლ ფერაძის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი
 30. შპს ჰეიდარ ალიევის სახელობის საქართველო-აზერბაიჯანის სასწავლო უნივერსიტეტი

კოლეჯები:

 1. ა(ა)იპ - წმიდა მაქსიმე აღმსარებლის სახელობის ცაგერის სასულიერო სემინარია
 2. ა(ა)იპ - მართლმადიდებლური საღვთისმეტყველო უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება ყვარლის წმინდა აბიბოს ნეკრესელის სახელობის სასულიერო სემინარია
 3. სსიპ - ქ. ქუთაისის სამუსიკო კოლეჯი
 4. ა(ა)იპ - საქართველოს ილია ჭავჭავაძის სახელობის საერთაშორისო სამეცნიერო-კულტურული-საგანმანათლებლო კავშირი ”საზოგადოება ცოდნა”
 5. შპს - რუსთავის უმაღლესი განათლების აკადემია
 6. შპს -ბათუმის უმაღლესი საზღვაო საინჟინრო სასწავლებელი ანრი
 7. შპს - უმაღლესი სასწავლებელი „ჯორჯია“
 8. შპს - ქართულ-ევროპული აკადემია
 9. შპს - თბილისის ბიზნესის და მენეჯმენტის აკადემია
 10. შპს - უმაღლესი სასწავლებელი განათლების აკადემია
 11. შპს - ახალი უმაღლესი სასწავლებელი
 12. შპს საქართველოს ბიზნესის აკადემია - SBA
 13. ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა იოანე ღვთისმეტყველის სახელობის ბათუმის სასულიერო სემინარია
 14. სსიპ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია

უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
ნინოშვილის/რუსთაველის ქ. 35/32
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა