ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ილია ჭავჭავაძის ბიბლიოთეკა

ტენდერით შემოსული ლიტერატურა

 • დემეტრაშვილი ა.   კონსტიტუციური სამართალი
 • ჭეჭელაშვილი ზ.   სანივთო სამართალი
 • პაკტე პიერ. კონსტიტუციური სამართალი
 • დავითაშვილი გ. დანაშაული და სასჯელი ქართულ ჩვეულებრივ 
 • სამოქალაქო კოდექსის კომენტარი წ.2
 • სამოქალაქო კოდექსის კომენტარი წ.3
 • ყანდაშვილი ი. საქართველოში მედიცინის მაგალითზე დაცვის
 • გაბუნია მ. კრიმინოლოგია
 • ალანია გ. ბიზნესის სფეროში ჩადენილი თაღლითობა სანქციები სისხლის სამართალში.
 • ჰილგენდორფი ე. შესავალი მედიცინის სისხლის სამართალში
 • ბურდული ი. შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება
 • ჩიკვაიძე დ. საქმისწარმოება საეკლესიო სამართალში
 • როგავა ზ. საგადასახადო სამართალი წ.1
 • სუხიტაშვილი დ. ვადები სამოქალაქო სამართალში
 • საპროკურორო სამართალი
 • ეგუტიძე მ. თაღლითობის და გამოძალვის გზით სხვისი ნივთების დაუფლება ან ქონებრივი უფლებების მიღება
 • ეგუტიძე მ. ჯგუფური დანაშაული
 • ეგუტიძე მ. ჯგუფური მკველელობა
 • ეგუტიძე მ. ოკუპირებული ტერიტორიების სამართლებრივი რეჟიმის დარღვევა
 • გოგიაშვილი გ. კონსტიტუციის საიდუმლოებანი
 • ჯაგოდნიშვილი თ. წერისა და კვლევის სახელმძღვანელო
 • ზარანდია თ. სანივთო სამართალი
 • გოგოლაძე მ. სანოტარო სამართალი წ.3
 • ტყემალაძე სოფიო. მედიცინა საქართველოში
 • კვანტალიანი ნუნუ .  პაციენტის უფლებები და ჯანმრთელობის დაცვის პერსონალის სამოქალაქო სამართლებრივი პასუხისმგებლობის საფუძვლები
 • ლალიაშვილი თამარ. საქართველოს სისხლის სამართლის პროცესი
 • მელქაძე, ზურაბ. საქართველოს სისხლის სამართალი : ზოგადი ნაწილი
 • ელინეკი გეორგ. ძველი სამართლის ბრძოლა ახალ სამართალთან
 • ჭანტურია ლადო.  კორპორაციული მართვა და ხელმძღვანელთა პასუხისმგებლობა საკორპორაციო  სამართალში
 • თოდრაძე თამაზ.  მშენებლობის ნებართვის გაცემის პროცედურა სამშენებლო საქმიანობის ზოგადი რეგულაციები და სასამართლო პრაქტიკა
 • ბურდული, ირაკლი. საკორპორაციო სამართალი კრებული 3
 • ქურდაძე, შალვა. საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო სამართალი
 • კუბლაშვილი, კონსტანტინე. ადამიანის ძირითადი უფლებები და თავისუფლებები
 • გაბისონია ირაკლი. სისხლის სამართლის კერძო ნაწილი
 • რუსიაშვილი გიორგი. ვალდებულებითი სამართლის ზოგადი ნაწილი
 • საქართველოს სისხლის სამართლის ზოგადი ნაწილი
 • ცხადაძე ქეთევან. წარმომადგენლობის ინსტიტუტი ადმინისტრაციული სამართალი
 • დემეტრაშვილი სოფიო. კაზუსები და ტესტები სამოხელეო სამართალში
 • ჯაგოდნიშვილი თემურ.  რიტორიკა (ქრესტომათია)
 • ჯაგოდნიშვილი თემურ. ახალი რიტორიკა -საჯარო კამათის ტექნოლოგიები
 • ქოქორაშვილი ქეთევან.  სამეწარმეო სამართალი
 • დვალიძე ირაკლი. კაზუსის ამოხსნის მეთოდიკა სისხლის სამართალში
 • კონსტიტუციონალიზმი ზოგადი შესავალი ნაწილი1
 • თებიძე ჯაბა. ევროპული კავშირის ინსტიტუციური სამართალი
 • ლორია ვალერი. საქართველოს ადმინისტრაციული სამართალი
 • სამოქალაქო ეთიკა
 • საადვოკატო სამართალი
 • მგელაძე ლაშა. საჯარო სამსახურის გამოწვევები და მისი გადაჭრის გზები
 • ტურავა პაატა. ზოგადი ადმინისტრაციული სამართალი
 • ცერცვაძე ლაშა. დირექტორატის მოვალეობები კომპანიების შერწყმისას და საკონტროლო პაკეტის გასხვისებისას
 • ფირცხალაშვილი ანა.  საქართველოს სახელმწიფო მოწყობის საფუძვლები
 • საქართველოს კონსტიტუცია
 • ჰაჩეკი ილიუს. თანამედროვე დემოკრატიის უფლება
 • ბეჟაშვილი ლევან. საკანონმდებლო ტექნიკა
 • გოკიელი ფატი. ცივილისტური შტუდიები მოგონებები
 • ლობჟანიძე გივი. ქართული სახელმწიფოსა და სამართლის ისტორია
 • თრენკელი ერენ. მოწმის ჩვენების ფსიქოლოგია
 • ჯაგოდნიშვილი თემურ. საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ლიტერატურის გამოცემების ცნობარი
 • მაისურაძე ნათელა. სამართლებრივი მართვისა და რეგულირების მეთოდები
 • შესავალი საკონსტიტუციო სამართალში
 • პეპენაშვილი ნინო. ბიზნსეს სამართალი
 • გეფერიძე დავით. საერთაშორისო საჰაერო სამართალი
 • უაქსი რეიმონდ. სამართალი  ძალიან მოკლე შესავალი
 • შესავალი საკონსტიტუციო სამართალში
 • ალფაიძე თამარ. სამართალმცოდნეობის შესავალი
 • გვარამაძე გიორგი. სისხლის სამართლებრივი ნორმების განმარტებები უზენაესი სასამართლოს პრაქტიკაში (2004-2016)
 • ქართული კონსტიტუციონალიზმის ქრონიკები
 • სოციოლოგია იურისტებისათვის
 • კერესელიძე დავით. კერძო სამართლის უზოგადესი სისტემური ცნებები
 • ლობჟანიძე გივი. შესავალი სამართლის ფილოსოფიაში
 • ფირცხალაშვილი ანა. კაზუსის ამოხსნის 4 მოდელი ძირითად უფლებებში
 • დემეტრაშვილი ავთანდილ. კონსტიტუციური სამართალი

უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა