აკადემიური კალენდარი

2023-2024 სასწავლო წლის აკადემიური კალენდარი

2023-2024 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის ბსუ-ს სტუდენტთა ადმინისტრაციული რეგისტრაციის (სწავლის საფასურის გადახდის) ვადების განსაზღვრის შესახებ

"2023-2024 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის ბსუ-ს სტუდენტთა ადმინისტრაციული რეგისტრაციის (სწავლის საფასურის გადახდის) ვადების განსაზღვრის შესახებ" ბსუ-ს რექტორის 2023 წლის 18 აგვისტოს N01-02/153 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

ბსუ- ,,დიპლო­მირებული მედიკოსის“ ერთსაფეხურიანი (ინგლი­სურ­ენოვანი) საგანმანათლებლო პროგრამის 2023-2024 სასწავლო წლის აკადემიური კალენდრის დამტკიცების შესახებ“ ბსუ-ს აკადემიური საბჭოს 2023 წლის 08 მაისის №06-01/54 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

2023-2024 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის ბსუ-ს სტუდენტთა ადმინისტრაციული რეგისტრაციის (სწავლის საფასურის გადახდის) ვადების განსაზღვრის შესახებ

"ბსუ-ს "დიპლომირებული მედიკოსის" ერთსაფეხურიანი (ინგლისურენოვანი) საგანამანათლებლო პროგრამის 2023-2024 სასწავლო წლის აკადემიურ კალენდარში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

 
 
 

რექტორის ბრძანება №01-02/143, 9 ნოემბერი 2020 წელი
ბსუ-ს საბუნებისმეტყველო და ჯანდაცვის ფაკულტეტის „დიპლომირებული მედიკოსის“ ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო (ინგლისურენოვანი) პროგრამის სტუდენტთათვის 2020 წლის შემოდგომის სემესტრში აკადემიური რეგისტრაციისა და 2020-2021 სასწავლო წლის აკადემიური რეგისტრაციის შესახებრექტორის ბრძანება №01-08/733, 16 დეკემბერი 2019 წელი
ბსუ-ს საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტის "დიპლომირებული მედიკოსის" ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო (ინგლისურენოვანი) პროგრამის 2019-2020 სასწავლო წლის ფინანსური დავალიანების მქონე ზოგიერთი სტუდენტისათვის ბსუ-ს სტუდენტის სტატუსის შეჩერების შესახებ

რექტორის ბრძანება №01-08/710, 25 ნოემბერი 2019 წელი
ბსუ-ს საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტის "დიპლომირებული მედიკოსის" ერთსაფეხურიან საგანმანათლებლო (ინგლისურენოვანი) პროგრამის სტუდენტთა 2019-2020 სასწავლო წლის ფინანსური დავალიანების მქონე სტუდენტთა სტატუსის შეჩერების ბრძანების გამოსაცემად ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე

რექტორის ბრძანება №01-02/217, 27 დეკემბერი 2019 წელი
ბსუ-ს საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტის"დიპლომირებული მედიკოსის" ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო (ინგლისურენოვანი) პროგრამის  სტუდენტთათვის  2020  წლის  გაზაფხულის სემესტრში  აკადემიური  და  ადმინისტრაციული  რეგისტრაციის  ვადების განსაზღვრის შესახებ


რექტორის ბრძანება №01-08/174, 3 დეკემბერი 2018 წელი
ბსუ-ს საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტის დიპლომირებული მედიკოსის (ინგლისურენოვანი) ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხული სტუდენტებისათვის (ინდოეთის მოქალაქეების ე.წ. მე-7 ნაკადის) 2018-2019 სასწავლო წლისათვის სასწავლო პროცესის ვადების განსაზღვრის შესახებ


რექტორის ბრძანება №01-08/116, 7 სექტემბერი 2018 წელი
“2018-2019 სასწავლო წლიდან ბსუ-ს საბაკალავრო/უმაღლესი განათლების ერთსაფეხურიან საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვის უფლებამოპოვებულ პირებთან გასაფორმებელი ხელშეკრულების ფორმის დამტკიცების შესახებ” ბსუ-ს რექტორის 2018 წლის 6 სექტემბრის N01-08/112 ბრძანებაში დამატების შეტანის თაობაზე

 


უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა