სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2017 წლის 9 იანვრის დღის წესრიგი

  1. ბსუ-ს აკადემიური საბჭოს 2016 წლის 9 დეკემბრის #113 დადგენილებით გამოცხადებული აკადემიური თანამდებობის დასაკავებელი კონკურსის ჩატარების მიზნით საკონკურსო კომისიის შემადგენლობისა და უფლებამოსილების ვადის განსაზღვრის შესახებ.

    (მომხს. საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტის დეკანი, პროფ. მ. ქორიძე)

     
  2. შიდა და გარე მობილობის კონტიგენტის განსაზღვრის შესახებ.
    (მომხს. სასწავლო და სამეცნიერო პროგრამების მართვის დეპარტამენტის უფროსი ი. ქერქაძე)

უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
ნინოშვილის/რუსთაველის ქ. 35/32
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა