აკადემიური საბჭოს 2018 წლის 20 ივლისის სხდომის დღის წესრიგი

სხდომის ჩატარების დრო: 17 სთ.

 1. 2018 წლის 17 სექტემბრიდან საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური თანამდებობების დასაკავებელი კონკურსის ჩატარების მიზნით საკონკურსო კომისიების შემადგენლობისა და უფლებამოსილების ვადის განსაზღვრის შესახებ.
  (მომხს.: აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე, რექტორი მ. ხალვაში)
 2. 2018 წლის 17 სექტემბრიდან საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური თანამდებობების დასაკავებელი კონკურსის ჩატარების მიზნით საკონკურსო სააპელაციო კომისიების შემადგენლობისა და უფლებამოსილების ვადის განსაზღვრის შესახებ.
  (მომხს.: აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე, რექტორი მ. ხალვაში)
 3. ბსუ-ს ზოგიერთი ფაკულტეტის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებში ცვლილებების შეტანის შესახებ.
  (მომხს-ები: ფაკულტეტების დეკანები)
 4. ,,ბსუ-ში ერთიანი ეროვნული გამოცდების/საერთო სამაგისტრო გამოცდების გავლის გარეშე სწავლის უფლების მქონე აბიტურიენტების/მაგისტრანტობის კანდიდატების/სტუდენტების  ჩარიცხვის წესის დამტკიცების შესახებ“ ბსუ-ს აკადემიური საბჭოს 2018 წლის 1 მარტის №34 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ.
  (მომხს.: იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი ჟ. ჯიბლაძე)
 5. მიმდინარე საკითხები.

უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
ნინოშვილის/რუსთაველის ქ. 35/32
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა