პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩასარიცხ აპლიკანტთა რეგისტრაცია

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე  ჩასარიცხ აპლიკანტთა რეგისტრაცია იწარმოებს 26 ნოემბერს, პროფესიული პროგრამების მართვისა და უწყვეტი განათლების ცენტრში, შემდეგ მისამართზე: ქ. ბათუმი, ნინოშვილის/რუსთაველის 32/35; საერთო  საცხოვრებლის შენობა; IV სართული; ოთახი #404/402. ჩასარიცხ აპლიკანტთა სია იხილეთ დანართში.
 
რეგისტრაციისათვის აპლიკანტებმა უნდა წარმოადგინონ შემდეგი დოკუმენტები:
 
ა) პირადობის მოწმობის ასლი (დედანთან ერთად);
ბ) ზოგადი განათლების დამადასტურებელი მოწმობის (ატესტატის) ნოტარიულად დამოწმებული ასლი;
გ) ფოტოსურათი 2 ცალი (3x4), ასევე სურათის ელექტრონული ვერსია (СD დისკი);
დ) სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (ვაჟებისათვის);
 
 
საკონტაქტო ინფორმაცია:
პროფესიული პროგრამების მართვისა და უწყვეტი განათლებიც ცენტრის
 
ხარისხის მართვის მენეჯერი : მამუკა გოგელია
 
ტელეფონი: 577491939;
 
ელფოსტა: m.gogelia@bsu.edu.ge; profesiuli@bsu.edu.ge
 
 
პროფესიული პროგრამების მართვისა და უწყვეტი განათლებიც ცენტრის
 
სასწავლო პროცესის  მართვის მენეჯერი : გულადი ფარტენაძე
 
ტელეფონი: 597584860;
 
ფოსტა: guladi.phartenadze@bsu.edu.ge;
  ჩარიცხული აპლიკანტები

უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
ნინოშვილის/რუსთაველის ქ. 35/32
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა