მოსაწვევი პერსონალის შესარჩევი ღია კონკურსი

მოსაწვევი პერსონალის შესარცევი კონკურსის შედეგები

იურიდიული და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

ზუსტ მეცნიერებათა და განათლების ფაკულტეტი


კონკურსში მონაწილეობის მიზნით კონკურსანტებმა ბსუ-ს კანცელარიაში, 2019 წლის 30 აგვისტოდან 2, 3, 4 სექტემბრის ჩათვლით, 10:00 საათიდან - 17:00 საათამდე  უნდა წარმოადგინონ:

ა)  განცხადება შევსებული (იხილეთ  განცხადების ფორმა);

ბ)  პირადობის მოწმობის ან პასპორტის ასლი;

გ) უმაღლესი განათლების/კვალიფიკაციის დამადასტურებელი დოკუმენტის/დოკუმენტების ასლი/ასლები;

დ)  ავტობიოგრაფია (CV - შევსების თარიღის მითითებით და ხელმოწერილი);

ე) ფერადი ფოტო (ზომა ¾).

კონკურსის ჩატარება (დოკუმენტაციის შემოწმება, კონკურსანტებთან გასაუბრება/საჭიროების შემთხვევაში საცდელი ლექციის ან ჯგუფში მუშაობის ჩატარება, ვაკანტური შესასრულებელი დატვირთვის შესაბამისად) - 2019 წლის 5 სექტემბერი;

ა) კონკურსის  შედეგების გამოცხადება - 6 სექტემბერი;

ბ) კონკურსის შედეგების გასაჩივრება - 9 სექტემბერი (განცხადებები მიიღება ბსუ-ს კანცელარიაში 10:00 საათიდან 17:00 საათამდე);

გ) აპელაციის შედეგების გამოცხადება - 10 სექტემბერი.

კონკურსანტთა გასაუბრების (საჭიროების შემთხვევაში საცდელი ლექციის ან ჯგუფში მუშაობის ჩატარება, შესასრულებელი დატვირთვის სახის შესაბამისად)  ჩატარების დრო და ადგილი კონკურსანტებს ეცნობოს საკონკურსო კომისიების მიერ, ბსუ-ს ოფიციალური ვებგვერდის (კონკურსების ველის) მეშვეობით, გასაუბრების/საცდელი ლექციის ჩატარებამდე არაუგვიანეს ერთი დღით ადრე (დასაშვებია კონკურსანტის CV-ში მითითებულ სატელეფონო ნომერზე შეტყობინება ან/და ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით ინფორმირება).

ბრძანება

  განცხადების ფორმა
  შედეგები - იურიდიული და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
  შედეგები - ზუსტ მეცნიერებათა და განათლების ფაკულტეტი

უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა