მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაში (დამოუკიდებლად მოქმედი) ჩატარებული მისაღები გამოცდის შედეგი

სახელი, გვარი

საგანმანათლებლო

პროგრამა

 

მიმართულება

მიღებული ქულა

1

ხათუნა ბერიძე

მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა

ინგლისური ენა (დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხური)

87

2

თამარ ბერიძე

მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა

ინგლისური ენა (დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხური)

66

3

ნინო ბოკერია

 

მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა

ინგლისური ენა (დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხური)

77

4

თამუნა  გორგილაძე

მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა

ინგლისური ენა (დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხური)

75

5

ხათუნა გორგილაძე

მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა

ინგლისური ენა (დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხური)

73

6

ნათია დიასამიძე

მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა

ინგლისური ენა (დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხური)

57

7

ნინო დუმბაძე

მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა

ინგლისური ენა (დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხური)

65

8

თამთა თებიძე

მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა

ინგლისური ენა (დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხური)

55

9

თეონა  თურმანიძე

მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა

ინგლისური ენა (დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხური)

89

10

თეონა მამულაძე

მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა

ინგლისური ენა (დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხური)

51

11

თამუნა მიქელაძე

მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა

ინგლისური ენა (დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხური)

88

12

 

ქრისტინა მიქელაძე

მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა

ინგლისური ენა (დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხური)

67

13

მელანო მოფინაძე

მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა

ინგლისური ენა (დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხური)

89

14

თამუნა მუშარბაძე

მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა

ინგლისური ენა (დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხური)

72

15

 

რუსუდან რუსეიშვილი

მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა

ინგლისური ენა (დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხური)

63

16

 

მედეია

საითაძე

მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა

ინგლისური ენა (დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხური)

83

17

ინგა

ტაკიძე

მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა

ინგლისური ენა (დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხური)

95

18

მირანდა

ქათამაძე

მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა

ინგლისური ენა (დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხური)

100

19

თამუნა  შავაძე

მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა

ინგლისური ენა (დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხური)

51

20

გიული აბაშიძე

მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა

ინგლისური ენა (დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხური)

72

21

შორენა ჩავლეიშვილი

მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა

ინგლისური ენა (დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხური)

86

22

თამთა ჩხაიძე

მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა

ინგლისური ენა (დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხური)

64

23

ხათუნა ხაბაძე

მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა

ინგლისური ენა (დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხური)

94

24

სოფიკო ხინკილაძე

მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა

ინგლისური ენა (დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხური)

95

25

ნათია   ჯიბლაძე

მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა

ინგლისური ენა (დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხური)

71

26

ლია  ლომინაშვილი

მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა

ინგლისური ენა (დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხური)

54

27

ილონა ანანიძე

მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა

ისტორია (საბაზო და საშუალო საფეხური)

55

28

გიორგი დიასამიძე

მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა

რუსული ენა (დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხური)

62

29

ანა  ძველაია

მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა

რუსული ენა(დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხური)

82

30

სვეტლანა ლიტვინენკო

მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა

რუსული ენა (დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხური)

85

31

ვიქტორია ფეოდოროვა

მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა

რუსული ენა (დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხური)

90

32

მარიამ აფაქიძე

მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა

ქართული ენა და ლიტერატურა (საბაზო და საშუალო საფეხური

90

33

გვანცა ბაციკაძე

მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა

ქართული ენა და ლიტერატურა (საბაზო და საშუალო საფეხური

68

34

მაგდა ბუჩუკური

მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა

ქართული ენა და ლიტერატურა (საბაზო და საშუალო საფეხური

86

35

დარინა გურგენიძე

მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა

ქართული ენა და ლიტერატურა (საბაზო და საშუალო საფეხური

79

36

თამარ დევაძე

მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა

ქართული ენა და ლიტერატურა (საბაზო და საშუალო საფეხური

80

37

მანანა დევაძე

მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა

ქართული ენა და ლიტერატურა (საბაზო და საშუალო საფეხური

87

38

მარიკა დუმბაძე

მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა

ქართული ენა და ლიტერატურა (საბაზო და საშუალო საფეხური

80

39

მარიამ ზარნაძე

მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა

ქართული ენა და ლიტერატურა (საბაზო და საშუალო საფეხური

89

40

სოფიკო ივანაძე

მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა

ქართული ენა და ლიტერატურა (საბაზო და საშუალო საფეხური

70

41

ელიტა კახიძე

მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა

ქართული ენა და ლიტერატურა (საბაზო და საშუალო საფეხური

55

42

თამარ კირკიტაძე

მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა

ქართული ენა და ლიტერატურა (საბაზო და საშუალო საფეხური

93

43

ალინა ლომაძე

მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა

ქართული ენა და ლიტერატურა (საბაზო და საშუალო საფეხური

70

44

სალომე სიკოლია

მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა

ქართული ენა და ლიტერატურა (საბაზო და საშუალო საფეხური

76

45

ხატია ტაკიძე

მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა

ქართული ენა და ლიტერატურა (საბაზო და საშუალო საფეხური

70

46

თამარ გორგოშაძე

მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა

ქართული ენა და ლიტერატურა (საბაზო და საშუალო საფეხური

74

47

ნინო ქათამიძე

მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა

ქართული ენა და ლიტერატურა (საბაზო და საშუალო საფეხური

73

48

თამარ  მაკარაძე

მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა

ქართული ენა და ლიტერატურა (საბაზო და საშუალო საფეხური

85

49

ნინო ქამადაძე

მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა

ქართული ენა და ლიტერატურა (საბაზო და საშუალო საფეხური

78

50

შორენა წიქორიძე

მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა

ქართული ენა და ლიტერატურა (საბაზო და საშუალო საფეხური

97

51

მარიამ ღლონტი

მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა

ქართული ენა და ლიტერატურა (საბაზო და საშუალო საფეხური

70

52

მანანა  ხარაბაძე

მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა

ქართული ენა და ლიტერატურა (საბაზო და საშუალო საფეხური

67

53

ვიოლა ხარაბაძე

მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა

ქართული ენა და ლიტერატურა (საბაზო და საშუალო საფეხური

90

54

მარიამ კალანდაძე

მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა

ქართული ენა და ლიტერატურა (საბაზო და საშუალო საფეხური

51

55

ივანე ბაკურაძე

მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა

სამოქალაქო განათლება (საბაზო და საშუალო საფეხური)

62

56

ნანა ბიგვავა

მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა

სამოქალაქო განათლება (საბაზო და საშუალო საფეხური)

77

57

 

ნინო კახნიაშვილი

მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა

სამოქალაქო განათლება (საბაზო და საშუალო საფეხური)

62

58

ხატია რომანაძე

მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა

სამოქალაქო განათლება (საბაზო და საშუალო საფეხური)

86

59

შალვა სარდალიშვილი

მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა

სამოქალაქო განათლება (საბაზო და საშუალო საფეხური)

95

60

გიორგი ფუტკარაძე

მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა

სამოქალაქო განათლება (საბაზო და საშუალო საფეხური)

89

61

ამირან

ხიმშიშვილი

მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა

სამოქალაქო განათლება (საბაზო და საშუალო საფეხური)

86

62

თორნიკე ჯავახაძე

მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა

სამოქალაქო განათლება (საბაზო და საშუალო საფეხური)

80

63

ესმა ჩოგაძე

მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა

სამოქალაქო განათლება (საბაზო და საშუალო საფეხური)

54

64

ნანა ჭელიძე

მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა

ქიმია(საბაზო და საშუალო საფეხური)

91

65

მაგული ბაუჟაძე

მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა

სპორტი

84

66

კონსტანტინე გიორგაძე

მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა

სპორტი

80

67

თეა ფაცულია

მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა

სპორტი

56

68

ანა ვასაძე

მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა

გერმანული ენა (საბაზო და საშუალო საფეხური)

 

61

69

ნოდარ  ბერიძე

მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა

მათემატიკა (საბაზო და საშუალო საფეხური)

56

70

მაკა ჯანელიძე

მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება

91

 


უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა