მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვის უფლების მქონე აპლიკანტთა სია

ყურადღება: მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვის უფლების მქონე აპლიკანტებთან ხელშეკრულებები გაფორმდება 2021  წლის 3  ოქტომბერს ზუსტ მეცნიერებათა და განათლების ფაკულტეტის დეკანის ოფისში ქ. ბათუმი, ნინოშვილის/რუსთაველის ქ. №35/32,  ბსუ-ს მე-2 კორპუსი, ოთახი N213.

(თუ აპლიკანტი, ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო, ვერ ახერხებს ხელშეკრულების გასაფორმებლად გამოცხადებას, მან ელექტრონულ ფოსტის  ese@bsu.edu.ge  საშუალებით უნდა მიმართოს  ბსუ-ს რექტორს,  პროფ. მერაბ ხალვაშს და განცხადებით უნდა  დაადასტუროს პროგრამაზე სწავლის სურვილი.   განცხადებას თან უნდა ერთვოდეს  სამედიცინო დაწესებულების მიერ გაცემულ ცნობა) 

  აპლიკანტთა სია

უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა