აკადემიური საბჭოს 2021 წლის 19 ოქტომბრის სხდომის დღის წესრიგი

(სხდომის ჩატარების დრო: 15 სთ.)

1. ბსუ-ს რექტორის 2021 წლის 17 სექტემბრის №01-02/156 ბრძანებით გამოცხადებული ბსუ-ს აგრარული და მემბრანული ტექნოლოგიების ინსტიტუტის მემბრანული განყოფილების მთავარი მეცნიერ-თანამშრომლის შესარჩევი ღია კონკურსის  ჩატარების მიზნით  საკონკურსო  და სააპელაციო კომისიების შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ

 (მომხს.: აკადემიური საბჭოს თავმჯომარე, რექტორი, პროფ. მერაბ ხალვაში)

2. ბსუ-ს ფაკულტეტების პრიორიტეტულ პროგრამებზე ვაკანტური ადგილების დამტკიცების შესახებ.

(მომხს.: სასწავლო პროცესის დეპარტამენტის უფროსი,

ასოც. პროფ. მერაბ დიასამიძე

3. ბსუ-ს ზოგიერთი ფაკულტეტის აკადემიური პერსონალის ზოგიერთი წარმომადგენლისა და მასწავლებლის აკადემიურ (სამუშაო) დატვირთვებში საგამონაკლისო დაშვების შესახებ.

(მომხს-ები: ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანი,

პროფ. მარინე გიორგაძე;

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტის დეკანი,

პროფ. მარინა ქორიძე;

იურიდიული და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანი,

ასოც. პროფ. ლევან ჯაყელი)

4. ბსუ-ს  ზუსტ მეცნიერებათა და განათლების ფაკულტეტის „კომპიუტერული მეცნიერების“ საბაკალავრო და სამაგისტრო საგანმანათლებლო ცვლილებების შეტანის თაობაზე.

(მომხს.: ზუსტ მეცნიერებათა და განათლების ფაკულტეტის დეკანი,

პროფ. ლელა თურმანიძე)

5. ბსუ-ს ზუსტ მეცნიერებათა და განათლების ფაკულტეტის პროფესორ იაშა დიასამიძისთვის ემერიტუსის აკადემიური წოდების მინიჭების შესახებ.

(მომხს.: ზუსტ მეცნიერებათა და განათლების ფაკულტეტის დეკანი,

პროფ. ლელა თურმანიძე)

6. ბსუ-ს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ზოგიერთი სტუდენტისთვის ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის დამტკიცების შესახებ.

(მომხს.: ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანი,

პროფ. მარინე გიორგაძე)

7.  ბსუ-ს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტ მარიკა ბერიძისთვის სწავლის ვადის გაგრძელების შესახებ.

(მომხს.: ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანი,

პროფ. მარინე გიორგაძე)

8. ბსუ-ს ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის „ეკონომიკა“ დამტკიცების შესახებ.

(მომხს.: ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დეკანი,

პროფ. ნათელა წიკლაშვილი)

მიმდინარე საკითხები.


უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა