აკადემიური საბჭოს 2022 წლის 03 ივნისის სხდომის დღის წესრიგი

(სხდომის ჩატარების დრო: 12 სთ.)

 

1. ბსუ-ს ფიტოპათოლოგიის და ბიომრავალფეროვნების ინსტიტუტის სამეცნიერო პერსონალის შესარჩევი ღია კონკურსის შედეგის დამტკიცების თაობაზე.

(მომხს.: საკონკურსო კომისიის მდივანი,

მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი მარიამ მეტრეველი)

 

2. „ბსუ-ს სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის დამტკიცების შესახებ“ ბსუ-ს აკადე­მიური საბჭოს 2015 წლის 8 ოქტომბრის №111 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ.

(მომხს.: ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელი,

პროფ. ვლადიმერ ღლონტი)

 

3. ბსუ-ს ტექნოლოგიური ფაკულტეტის „სამოქალაქო და სამრეწველო მშენებლობის“ სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტ გელა ბოლქვაძის აკადემიური რეგისტრაციის გაუვლელობის გამო გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ.

(მომხს.: ტექნოლოგიური ფაკულტეტის დეკანი,

პროფ. გაიოზ ფარცხალაძე)

 

4. ბსუ-ს ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის „საბუღალტრო აღრიცხვა და აუდიტი“ შემუშავების მიზნით სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ.

(მომხს.: ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დეკანი,

პროფ. ნათელა წიკლაშვილი)

 

5. ბსუ-ს ზოგიერთი ფაკულტეტის აკადემიური და მასწავლებელთა პერსონალის აკადემიურ (სამუშაო) დატვირთვებში საგამონაკლისო დაშვების შესახებ.

(მომხს-ები: ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანი,

პროფ. მარინე გიორგაძე;

ზუსტ მეცნიერებათა და განათლების ფაკულტეტის დეკანი,

პროფ. ლელა თურმანიძე)

 

6. „საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მისიისა და 2018-2024 წლების სტრატეგიული განვითარების გეგმის დამტკიცების შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2017 წლის 28 ივნისის №40 დადგენილებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის თაობაზე.

(მომხს.: აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე, რექტორი, პროფ. მერაბ ხალვაში)

 

მიმდინარე საკითხები.


უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა