აკადემიური საბჭოს 2022 წლის 22 ივნისის სხდომის დღის წესრიგი

(სხდომის ჩატარების დრო: 15 სთ.)

1. ბსუ-ს საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის „ქიმია“ დამტკიცების შესახებ.

(მომხს.: საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის

ფაკულტეტის დეკანი, პროფ. მარინა ქორიძე)

2. ბსუ-ს საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის „ქიმია“ დამტკიცების შესახებ.

(მომხს.: საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის

ფაკულტეტის დეკანი, პროფ. მარინა ქორიძე)

3. ბსუ-ს საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის „გეოგრაფია“ დამტკიცების შესახებ.

(მომხს.: საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის

ფაკულტეტის დეკანი, პროფ. მარინა ქორიძე)

4. ბსუ-ს საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის „ფიზიკური გეოგრაფია და გარემოს მდგრადი განვითარება “ დამტკიცების შესახებ.

(მომხს.: საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის

ფაკულტეტის დეკანი, პროფ. მარინა ქორიძე)

5. ბსუ-ს საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტის დიპლომირებული მედიკოსის ერთსაფეხურიან საგანმანათლებო პროგრამის ზოგიერთი სტუდენტისთვის აკადემიური რეგისტრაციის გაუქმებისა და სწავლის საფასურის მოხსნის თაობაზე.

(მომხს.: საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის

ფაკულტეტის დეკანი, პროფ. მარინა ქორიძე)

6. ბსუ-ს ტექნოლოგიური ფაკულტეტის პროფესორ თეიმურაზ ქიქავასთვის ემერიტუსის აკადემიური წოდების მინიჭების შესახებ.

(მომხს.: ტექნოლოგიური ფაკულტეტის დეკანი,

პროფ. გაიოზ ფარცხალაძე)

7. ბსუ-ს იურიდიული და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის მუშაობის ანგარიშის მოსმენის თაობაზე.

(მომხს.: იურიდიული და სოციალურ მეცნიერებათა

ფაკულტეტის დეკანი, პროფ. ლევან ჯაყელი)

8. ბსუ-ს ტექნოლოგიური ფაკულტეტის მუშაობის ანგარიშის მოსმენის თაობაზე.

(მომხს.: ტექნოლოგიური ფაკულტეტის დეკანი, პროფ. გიზო ფარცხალაძე)


უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა