წარმომადგენლობითი საბჭოს 2023 წლის 31 იანვრის სხდომის დღის წესრიგი

სურათი

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი -

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის

წარმომადგენლობითი საბჭოს სხდომა

გაიმართება 2023 წლის 31 იანვარს, 13:00 სთ-ზე

(სხდომის გამართვის ადგილი: ქ. ბათუმი, ნინოშვილის N35 მდებარე პირველი კორპუსის მე-2 სართულზე მდებარე აკადემიური საბჭოს სხდომის დარბაზი). 

გასამართი სხდომის დღის წესრიგი:

  1. ბსუ-ს სტრატეგიული განვითარების გეგმით გათვალისწინებული ინტერნაციონალიზაციის ხელშეწყობისათვის 2023 წელს განსახორციელებელი ღონისძიების თაობაზე

(მომხსენებლები: ბსუ-ს რექტორი მერაბ ხალვაში და ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი მერაბ დიასამიძე);

  1. ხულოს და შუახევის საჯარო სკოლების მე-12 კლასის მოსწავლეებისათვის (აბიტურიენტების) ერთიანი ეროვნული გამოცდებისათვის მოსამზადებელი მოკლევადიანი პროგრამების განხორციელებისათვის გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ“

 (მომხსენებელი: ბსუ-ს ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი მერაბ დიასამიძე)

  1. ა(ა)იპ ,,საქართველოს სტუდენტური ორგანიზაციების ასოციაციაში“ გაწევრიანებისათვის 2023 წლის წლიური საწევრო თანხის გადარიცხვაზე ბსუ-ს ადმინისტრაციის ხელმძღვანელისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე

(მომხსენებელი: ბსუ-ს ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი მერაბ დიასამიძე)

  1. ბსუ-ს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის „სოციოლოგიის“ მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამის კურსდამთავრებულის გურანდა მგელაძის (პ/ნ 61008017624) I სემესტრის სწავლის საფასურისგან გათავისუფლების შესახებ

        (მომხსენებელი: ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანი თ. ბერიძე; საფინანსო-ეკონომიკური დეპარტამენტის უფროსი ი. ბერიძე; ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი მ. დიასამიძე).

  1. ბსუ-ს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ,,ისტორიის“ საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტ ქეთინო ანთაძის (პ/ნ 61008017624) სწავლის საფასურის გადანაწილების შესახებ

           (მომხსენებელი: ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანი თ.ბერიძე; საფინანსო-ეკონომიკური დეპარტამენტის უფროსი; ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი მ. დიასამიძე).

  1. ბსუ-ს საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და  ჯანდაცვის ფაკულტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამაგისტრო პროგრამის კურსდამთავრებულის მარიკა მიქელაძისათვის (პ/ნ 61010017764) 2019/2020 წლის ფინანსური დავალიანება (2250 ლარი) მოხსნის შესახებ

 (მომხსენებელი: საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტის დეკანი რ.ხუხუნაიშვილი

 

წარმომადგენლობითი საბჭოს სამდივნო

 

 


უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა