აკადემიური საბჭოს 2023 წლის 11 აპრილის სხდომის დღის წესრიგი

(სხდომის ჩატარების დრო: 15  სთ.)

1. ბსუ-ს დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულის – აგრარული და მემბრანული ტექნოლოგიების ინსტიტუტის 2022 წლის მუშაობის ანგარიშის მოსმენის თაობაზე.

(მომხს.: აგრარული და მემბრანული ტექნოლოგიების

ინსტიტუტის დირექტორი ნინო მხეიძე)

2. ბსუ-ს დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულის – ფიტოპათოლოგიისა და ბიომრავალფეროვნების ინსტიტუტის 2022 წლის მუშაობის ანგარიშის მოსმენის თაობაზე.

(მომხს.: ფიტოპათოლოგიისა და ბიომრავალფეროვნების

ინსტიტუტის დირექტორი გურამ მემარნე)

3. ბსუ-ს ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის 2022 წლის მუშაობის ანგარიშის მოსმენის თაობაზე.

(მომხს.: ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დეკანი,

პროფ. ნათია წიკლაშვილი)

4. ბსუ-ს ტურიზმის ფაკულტეტის 2022 წლის მუშაობის ანგარიშის მოსმენის თაობაზე.

(მომხს.: ტურიზმის ფაკულტეტის დეკანი,

ასოც. პროფ. ირაკლი კორძაია)

5. ბსუ-ს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 2022 წლის მუშაობის ანგარიშის მოსმენის თაობაზე.

(მომხს.: ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანი,

ასოც. პროფ. თეონა ბერიძე)

6. ბსუ-ს იურიდიული და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის „საჯარო პოლიტიკა“ შემუშავების მიზნით სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ.

(მომხს.: იურიდიული და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანი,

პროფ. ლევან ჯაყელი)

7. ბსუ-ს საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტზე საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის „ეკოლოგია“ შემუშავების მიზნით სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ.

(მომხს.: საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტის დეკანი,

პროფ. რუსუდან ხუხუნაიშვილი)

8. ბსუ-ს აკადემიური საბჭოს 2011 წლის 31 მაისის  №70  დადგენილებით დამტკიცებულ საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამაში „ეკოლოგია“ ცვლილების შეტანის თაობაზე.

(მომხს.: საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტის დეკანი,

პროფ. რუსუდან ხუხუნაიშვილი)

9. ბსუ-ს საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტის მედიცინის ერთსაფეხურიან პროგრამაზე მედიცინის დარგობრივი მახასიათებლების დანერგვის სტრატეგიული გეგმის დამტკიცების შესახებ.

(მომხს.: საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტის დეკანი,

პროფ. რუსუდან ხუხუნაიშვილი)

 


უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა