სადოქტორო პროგრამებზე ჩარიცხვის უფლებამოპოვებული პირთა სია

სადოქტორო პროგრამაზე ჩარიცხვის უფლებამოპოვებულ პირებთან ხელშეკრულებების გაფორმება - 2023 წლის 25 სექტემბერი, 10:00 საათიდან 17:00 საათამდე

მისამართი: ბათუმი, ნინოშვილის/რუსთაველის N35/32, ბსუ-ს I კორპუსი, ოთახი N 20

ხელშეკრულებები გაფორმდება კანდიდატის მიერ სრულყოფილი დოკუმენტაციისა და სწავლის საფასურის (არანაკლებ 1000 ლარის) გადახდის დამადასტურებელი ქვითრის წარმოდგენის საფუძველზე.

სწავლის საფასურის გადახდა შესაძლებელია შემდეგ რეკვიზიტებზე:
მიმღების ბანკი - სახელმწიფო ხაზინა;
მიმღების დასახელება - ხაზინის ერთიანი ანგარიში;
ბანკის კოდი - TRESGE 22;
მიმღების ანგარიში/სახაზინო კოდი - 7 0901 7289;
დანიშნულებაში უნდა მიეთითოს: მაგისტრანტობის კანდიდატის სახელი გვარი, პირადი ნომერი, პროგრამა.

  სადოქტორო პროგრამებზე ჩარიცხვის უფლებამოპოვებული პირთა სია

უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა