სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხვის უფლებამოპოვებულ პირთა სია (დამატებითი მიღება)

ხელშეკრულების გაფორმება სამაგისტრო პროგრამებზე ჩარიცხვის უფლებამოლოპოვებულ მაგისტრანტობის კანდიდატებთან - 2023 წლის 28-29 სექტემბერი

მისამართი: ბათუმი, ნინოშვილის/რუსთაველის N35/32, ბსუ -ს I კორპუსი, ოთახი N 19

ხელშეკრულებები გაფორმდება მაგისტრანტობის კანდიდატის მიერ სრულყოფილი დოკუმენტაციისა და სწავლის საფასურის (არანაკლებ 800 ლარის) გადახდის დამადასტურებელი ქვითრის წარმოდგენის საფუძველზე.

სწავლის საფასურის გადახდა შესაძლებელია შემდეგ რეკვიზიტებზე:
მიმღების ბანკი - სახელმწიფო ხაზინა;
მიმღების დასახელება - ხაზინის ერთიანი ანგარიში;
ბანკის კოდი - TRESGE 22;
მიმღების ანგარიში/სახაზინო კოდი - 7 0901 7289;
დანიშნულებაში უნდა მიეთითოს: მაგისტრანტობის კანდიდატის სახელი გვარი, პირადი ნომერი, პროგრამა.

   სამაგისტრო პროგრამებზე ჩარიცხვის უფლებამოპოვებულ პირთა სია (დამატებითი მიღება)

უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა