აკადემიური საბჭოს 2023 წლის 30 ოქტომბრის სხდომის დღის წესრიგი

(სხდომის ჩატარების დრო: 12  სთ.)

1. 2023-2024 სასწავლო წლისათვის საქართველოს მთავრობის მიერ განსაზღვრული  პროგრამული დაფინანსების მიმღები ბსუ-ს სტუდენტთა კონტინგენტის განსაზღვრის შესახებ.

(მომხს.: სასწავლო პროცესის დეპარტამენტის უფროსი ამირან შარაძე)

2. ბსუ-ს სტრატეგიული დაგეგმვის მეთოდოლოგიის შემუშავების შესახებ.

(მომხს.: სტრატეგიული განვითარებისა და საგარეო ურთიერთობათა

დეპარტამენტის უფროსი, პროფ. მარინე გიორგაძე)

3. „ბსუ-ში 2023  წელს განსახორციელებელი მიზნობრივი სამეცნიერო-კვლევითი პროექტის შესარჩევი კონკურსის შედეგების დამტკიცების შესახებ“ ბსუ-ს აკადემიური საბჭოს 2023 წლის 31 იანვრის №06-01/04 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე.

(მომხს.: სამეცნიერო კვლევების სამსახურის მთავარი სპეციალისტი ნათია ჯაფარიძე)

4. ბსუ-ს იურიდიული და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ზოგიერთი სტუდენტისთვის ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის დამტკიცების შესახებ.

(მომხს.: იურიდიული და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის

დეკანი, პროფ. ლევან ჯაყელი)

5. ბსუ-ს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ზოგიერთი სტუდენტისთვის ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის დამტკიცების შესახებ.

(მომხს.: ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის

დეკანი, ასოც. პროფ. თეონა ბერიძე)

მიმდინარე საკითხები.

 


უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა