სტომატოლოგიის მიმართულების დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლების გადამზადების პროგრამებზე ჩარიცხვის მსურველთა საყურადღებოდ

სურათი

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი აცხადებს მიღებას რეზიდენტურის ალტერნატიული დიპლომისშემდგომი განათლების სარეზიდენტო პროგრამებზე: სარეზიდენტო პროგრამა - ,,თერაპიული სტომატოლოგია“, მომიჯნავე სპეციალობა გადამზადების პროგრამა ,,ორთოპედიული სტომატოლოგია“, სპეციალობის პროგრამა - ,,პირის ღრუს ქირურგიული სტომატოლოგია“ და სპეციალიზაციის პროგრამა - „ბავშვთა და მოზარდთა თერაპიული სტომატოლოგია“.

დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლების მიღების    მსურველებმა უნდა წარმოადგინონ შემდეგი საბუთები:

 1. სარეზიდენტო პროგრამა - ,,თერაპიული სტომატოლოგია“;
 • ა) განცხადება;
 • ბ) უმაღლესი სამედიცინო განათლების დამადასტურებელი საბუთი (დიპლომის ნოტარიულად დამოწმებული ასლი ან ცნობა);
 • გ) მაძიებლის მოწმობის ნოტარიულად დამოწმებული  ასლი  ან ცნობა;
 • დ) ავტობიოგრაფია (cv);
 • ე) ფოტოსურათი 3x4 – 2 ცალი;
 • ვ) პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი.                                                
 1. მომიჯნავე სპეციალობა გადამზადების პროგრამა ,,ორთოპედიული სტომატოლოგია“
 • ა) განცხადება;
 •  ბ) უმაღლესი სამედიცინო განათლების დამადასტურებელი საბუთი (დიპლომის ნოტარიულად დამოწმებული ასლი);
 • გ) თერაპიულ სტომატოლოგიაში  დამოუკიდებელი საექიმო საქმიანობის  დამადასტურებელი სერტიფიკატის ნოტარიულად დამოწმებული ასლი;
 • დ) სსიპ სამედიცინო და ფარმაცევტული  საქმიანობის  რეგულირების სააგენტოს   თანხმობა გადამზადების კურსის (6 თვე ) გავლის თაობაზე სპეციალობაში ,,ორთოპედიული სტომატოლოგია“;
 • ე) ავტობიოგრაფია (cv);
 • ვ) ფოტოსურათი 3x4 – 2 ცალი;
 • ზ) პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი.
 1. სპეციალობის პროგრამა - ,,პირის ღრუს ქირურგიული სტომატოლოგია
 • ა) განცხადება;
 • ბ) უმაღლესი სამედიცინო განათლების დამადასტურებელი საბუთი (დიპლომის ნოტარიულად დამოწმებული ასლი);
 • გ) თერაპიულ სტომატოლოგიაში  დამოუკიდებელი საექიმო საქმიანობის  დამადასტურებელი სერტიფიკატის ნოტარიულად დამოწმებული ასლი;
 • დ) ავტობიოგრაფია (cv);
 • ე) ფოტოსურათი 3x4 – 2 ცალი;
 • ვ) პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი
 1. სპეციალიზაციის პროგრამა - „ბავშვთა და მოზარდთა თერაპიული სტომატოლოგია
 • ა) განცხადება;
 • ბ) უმაღლესი სამედიცინო განათლების დამადასტურებელი საბუთი (დიპლომის ნოტარიულად დამოწმებული ასლი);
 • გ) თერაპიულ სტომატოლოგიაში  დამოუკიდებელი საექიმო საქმიანობის  დამადასტურებელი სერტიფიკატის ნოტარიულად დამოწმებული ასლი;
 • დ) ავტობიოგრაფია (cv);
 • ე) ფოტოსურათი 3x4 – 2 ცალი;
 • ვ) პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის.

კონკურსანტთა საბუთების მიღება იწარმოებს 2024 წლის 27 თებერვლიდან 2024წლის 29 თებერვლის ჩათვლით, დისტანციური წესით, ელექტრონული ფორმით, შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე -info@bsu.edu.ge  

 

 


უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა